De bende van Hak PowerPoint Presentation, PPT - DocSlides

Download alida-meadow | 2017-06-19 | General DE BENDE VAN DE HAK . Het vakoverschrijdend solidariteitsproject voor de basisschool. bij de campagne van Broederlijk Delen 2013: ‘Geef . Molly. een kans… en stop de honger!’. Een vakoverschrijdend . ID: 561054

PowerPoint De bende van Hak PowerPoint Presentation, PPT - DocSlides Slideshow

of spoorzes@chiro.be


  • Views 17
Download this presentation

De bende van Hak PowerPoint Presentation, PPT - DocSlides

Click below link (As may be) to download this presentation.

Download Note - The PPT/PDF document "De bende van Hak PowerPoint Presentation..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

Presentations text content in De bende van Hak PowerPoint Presentation, PPT - DocSlides

Slide1

De bende van Hak

DE BENDE VAN DE HAK

Het vakoverschrijdend solidariteitsproject voor de basisschool

bij de campagne van Broederlijk Delen 2013: ‘Geef

Molly

een kans… en stop de honger!’

Slide2

Een vakoverschrijdend solidariteitsproject

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Hoe zien wij solidariteit?

We vertrekken vanuit verbondenheid

De leerling als wereldburger

Noord en Zuid zijn onderling afhankelijk

Nadruk op gelijkenissen

ipv

verschil

Noord en Zuid als gelijkwaardige partners

We werken

samen aan vrede en streven naar een leefbare aarde voor iedereen, nu en morgen.

We vertrekken vanuit de plannen van mensen in het Zuiden

In het project hebben we extra aandacht voor correcte beeldvorming. Daniel, het hoofdpersonage is een ondernemende jongen, die de moeilijkheden die hij ondervindt zelf aanpakt.

Slide3

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

'(*

Een

vakoverschrijdend solidariteitsproject

Gedurende 5 weken

Met aanknopingspunten voor o.a. de lessen wereldoriëntatie, taal, muzische vorming en godsdienst

Speels en belevend

Van tweede tot en met zesde leerjaar

Voor het eerste leerjaar raden wij aan om te werken met de

fotoset

‘

Lidia’s

verrassing’

Slide4

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Hoe ziet een projectweek eruit?

Stap 1: Lees een deel van het

verhaal

voor

Stap 2: 1 of 2 lesmomenten per week

korte methodiek (25 min)

lange methodiek (50 min)

Stap 3: Even stilvallen ‘Wow! Het komt van de grond’.

Stap 4: Zing een deel van het Themalied of het kort liedje

Themalied ‘De bende van de hak’

Kort liedje: ‘Samen’

EXTRA! Slotmoment dat georganiseerd wordt door de leerlingen.

Slide5

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Welke materialen horen bij het project?

Handleiding voor de leerkracht

Nieuw

!

Aparte werkboekjes voor onder- en bovenbouw

onderbouw: 2

e

en 3

e

leerjaar

bovenbouw: 4

e

, 5

e

en 6

e

leerjaar

Campagne-dvd 2013 Broederlijk Delen met:

Themalied ‘Hier is de bende van de hak en kort liedje ‘Samen’

Karrewiet

in Oeganda: 5 korte filmpjes over het bezoek van Kristien Maes (ex-

ketnetwrapster

) aan Oeganda.

Filmportret: een dag in het leven van Daniel

Affiche basisonderwijs ‘ Geef Daniel en

Lidia

een kans… en stop de honger’

Alle materialen kunnen besteld worden via mijn.broederlijkdelen.be

Slide6

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Week 1:

Kennismaking met Daniel, zijn familie en leefomgeving

Verhaal

Daniel vertelt over zijn dagelijkse bezigheden. Hij toont de leerlingen waar hij woont en stelt ons voor aan zijn familie.

Daniel heeft zijn huis zelf gebouwd. In Oeganda is het traditie dat jongens van 12 jaar hun eigen huis bouwen. Zo bewijzen de jongens dat ze niet bang zijn om alleen te wonen.

Daniel heeft zijn huis ook versierd. Hij koos de vlag van Oeganda. Hij vindt het een heel mooie vlag, elke kleur op de vlag heeft een andere betekenis. De vlag toont alles wat Daniel belangrijk vindt.

Daniel vertelt ons over zijn vrienden. Samen hebben ze een bende ‘De bende van de hak’

Slide7

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Slide8

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Korte methodiek:

Wie ben ik? Wie is Daniel?

Op zoek naar weetjes over Daniel in de zandbak.Ik verschil van Daniel maar er zijn ook gelijkenissen.Het verschil tussen mij en de andere leerlingen in de klas is soms even groot als het verschil tussen mij en Daniel.

Slide9

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Lange methodiek:

Tonen wat we belangrijk vinden

Vertrekpunt: de muurschildering op de hut van Daniel.

Oegandese vlag:

elke kleur heeft een eigen betekenis.

Zwart = Kleur van Afrika

Geel = kleur van de zon

Rood = kleur van bloed (broederschap)

De leerlingen ontwerpen een eigen vlag en een

klasvlag

door een kleur te geven aan wat ze belangrijk vinden.

Slide10

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Week 2:

Over voedsel dat van ver komt

Verhaal

Daniel gaat mango’s verkopen op de markt.

Op de markt is een nieuwe verkoper aanwezig. Hij verkoopt melk uit Nederland. Zijn buurman Richard krijgt zijn verse melk niet meer verkocht.

Daniel komt Rosa tegen, het meisje waar hij verliefd op is. Ze vertelt dat haar bonenoogst mislukt is.

Daniel bedenkt een plan om Richard en Rosa te helpen.

Slide11

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Korte

methodiek: De weg van de banaan

Slide12

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Lange methodiek: Het bord van Daniel

Door middel van een aantal puzzels ontdekken de leerlingen welke afstand een product heeft afgelegd voor ze het kunnen opeten.

We bekijken hoe het voedsel getransporteerd wordt en wat hiervan de gevolgen zijn voor het milieu.

We vergelijken het aantal voedselkilometers van het bord van Daniel met het aantal voedselkilometers van het bord van Danny.

Slide13

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Week 3: Een kans voor de bende

van de hak

Verhaal

Daniel en zijn bende trekken bij het vallen van de avond naar het veld van Richard. Stiekem ploegen ze samen het land om en planten nieuwe bonen.

Daniel gaat luisteren op de vergadering van de boerengroep van zijn vader. José heeft kuikentjes. Hij zal er eentje wegschenken aan een van de andere boeren in de groep.

Daniel weet hoe hij Rosa kan helpen. Hij heeft de hulp van zijn bendeleden nodig.

Slide14

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Korte methodiek: Test

‘Ben jij een kansengrijper?’

Slide15

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Lange methodiek

: Kansen krijgen, kansen grijpen

Uitgangspunt: José zal een kuiken schenken aan een van de boeren in de groep. Deze boer kan zo voor meer voedselzekerheid zorgen.

Onderbouw:

Een mooie kans: verbind de kans met het gevolg

Een bericht voor de klas: tekst over het doorgeven van de kip. Begrijpend lezen.

Wat als?: Beeld uit…

Een

mooie kans: je mag Franse les volgen op woensdag.

Handig, want deze zomer ga je naar Frankrijk op reis.

Wat als je deze kans niet grijpt en je op reis een brood moet halen bij

de

bakker?

Wat als je deze kans wel grijpt en je stiekem verliefd wordt op een

Franstalig(e

)

meisje/jongen

?

Slide16

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Lange methodiek

: Kansen

krijgen, kansen grijpen

Bovenbouw:

Kansen krijgen, kansen grijpen

Welke is de mooiste kans die je ooit kreeg?

Van welke kans die je ooit miste heb je spijt?

Welke kans zou je met beide handen grijpen als je ze nu kreeg?

Elk kuiken een nieuwe kans: tekst over het doorgeven van de kip. Begrijpend lezen en OLG.

Wat als?: Beeld uit…

Slide17

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Week 4:

de talenten van de bende van de hak

Er is bezoek in de klas van Daniel. Een meneer van FAPAD komt de spelregels van een boerengroep uitleggen.

Daniel besluit een tienerboerengroep op te richten samen met Rosa en zijn vrienden. Zo kan hij Rosa helpen.

Samen verdelen ze de taken. Iedereen draagt op zijn eigen manier een steentje bij. Elk van de bendeleden heeft een eigen talent dat het kan gebruiken om de boerengroep te helpen.

Slide18

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Korte methodiek:

de talenten van de bende van de hak

De leerlingen benoemen de talenten van de personages in het verhaal en benoemen hun eigen talent met behulp van personage kaarten.

Spin the bottel: de leerlingen benoemen elkaars talenten.

Yuri

draait aan

de fles, en wanneer die weer stil ligt, wijst ze naar

Daan. Yuri

vertelt dan iets waar Daan goed in is. Hij mag daarvoor

de personagekaarten

gebruiken. Daarna

mag Daan

met de

fles draaien.

Slide19

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Lange methodiek:

Ik zet mijn talent in

Tijdens de lange methodiek in week 4 worden de leerlingen uitgedaagd om een

slotfeest te organiseren.

Leerlingen vormen

op basis van hun talent

een groepje (al dan niet

klasoverschrijdend

).

Samen met één van de personages nemen ze een taak op zich. Ze krijgen hiervoor een

opdrachtenkaart

met daarop een

handleiding

en

hulpvragen

voor de organisatie.

Het slotmoment gaat door in

week 5

Bijvoorbeeld:

Natuurknap – maak een beestige tentoonstelling

Beeldknap – maak een workshop Oegandees sporten

Slide20

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Week

5: Samen staan we sterk

Er is een nieuwe naam voor de boerengroep gevonden. ‘

Hoeing

for

the

future

’ (hakken voor een betere toekomst)

De boerengroep wordt officieel ingehuldigd. Daniel en zijn vrienden stellen de groep voor aan het dorp.

Samen ondertekenen ze de afspraken die ze samen gemaakt hebben.

Slide21

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Korte methodiek: Schaap

en herder

Uitgangspunt:

Daniel en zijn vrienden ondertekenen de afspraken die ze samen gemaakt hebben. Zijn afspraken belangrijk om samen te kunnen werken?

Ervaringsmethodiek:

Duid in de groep een herder aan. De andere leerlingen zijn

schapen en worden

geblinddoekt. Baken

een stal af in de zaal en plaats de schapen op

een grote

afstand van de

stal. De

schapen gaan achter elkaar staan en leggen hun

handen op de schouders van het schaap voor

zich. De

herder probeert door middel van fluitsignalen

de schapen

in de kooi te leiden. Hij moet bij de

leerkracht blijven

staan, hij mag niet praten en hij mag de

schapen niet

aanraken.

Wat gebeurt er als je geen afspraken maakt? Wat gebeurt er als je wel afspraken maakt?

Slide22

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Lange methodiek

: onderbouw – samen naar de markt

Samenwerkingsopdracht

: Daniel en Rosa willen naar de markt om hun mango’s te verkopen. Helpen jullie mee?

6 opdrachten die opgelost moeten worden door de leerlingen

Voor elke opdracht is een ander hulpmiddel nodig. Elke leerling heeft 1 hulpmiddel. Om alle vragen op te lossen moet samengewerkt worden.

Samenwerken = delen

Slide23

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Lange methodiek: Op weg met

de boerengroep

Bordspel waarin moet samengewerkt worden

Elk ploegje probeert zo snel mogelijk op de markt te geraken.

Groepjes kunnen elkaar helpen en hulp krijgen door zich in te zetten bij de boerengroep.

Noodweer kan ploegjes die zich niet aansloten bij de boerengroep voor 1 beurt uitschakelen.

Het spel zal sneller gewonnen worden door een

ploegje dat zich wel inzet bij de boerengroep.

 Samenwerken is delen

Slide24

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Slotfeest

Door de leerlingen georganiseerd

Voorbereidingen in week 4 – lange methodiekSamen met de hele schoolVerloop (120 min)Voorbereidingen de dag zelf (30 min)Verwelkoming (10 min)Instuif (40 min)Slotshow (20 min)Bedanking en afsluiter (20 min)

Slide25

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Wow!

Het komt van de grond.

In de themahoek staat een

paasboom

met een

hak

erbij

= symbool voor:

samenwerken

een

kans krijgen, de keuze hebben: je blijft langs de hak staan en er verandert niets, je neemt de hak over je schouder en schiet in actie en je verandert veel

De

aarde omwoelen = lucht

geven

= vastenidee

Hoop, groeien, dood wordt leven

Slide26

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Wow!

Het komt van de grond.

Stilvalmomentjes:

reflectiemoment over de les en het thema

Week 1

: Planten van vlag – wat vind ik, wat vinden wij belangrijk en hoe zorg ik hiervoor?

Week 2:

Stilvalmomentje met rozijn - verwondering over voedsel

Week 3:

De kansendoos – Grijp ik de kans?

Week 4:

Dit is mijn talent, zo zet ik het in

Week 5:

Iedereen heeft een stukje van de puzzel

Slide27

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Ander

materiaal bij de campagne

Voor kleuters en het eerste leerjaar: de fotoset ‘Lidia’s verrassing’ van Studio Globo & Broederlijk Delen10 A3 foto’s en voorleesverhaalBij elk deel van het verhaal horen ook een aantal verwerkingsactiviteiten.Oegandese spelen en activiteiten. Levensbeschouwelijke suggesties7 euro alles inbegrepen bestellen via mijn.broederlijkdelen.be

Oma komt op bezoek en

Lidia

wil haar oma verrassen met

een feestmaal

.

Dit

lukt haar niet alleen, dus vraagt ze hulp

aan alle leden van het gezin.

Voor

een feestmaal heb je natuurlijk

eten en drinken

nodig

. Samen

met haar broer Daniel gaat

Lidia

op zoek naar

water, boontjes

, fruit, eitjes, oliebollen,… kortom

alle

ingrediënten voor

een lekkere maaltijd

.

Slide28

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Ander

materiaal bij de campagne

Bouwstenen ‘Het komt van de grond’

De

brochure ‘Het komt van de grond’ is een perfecte aanvulling voor scholen die graag een viering organiseren op schoolniveau of op zoek zijn naar bouwstenen/ideeën om ook op klasniveau mee aan de slag te gaan:

Wat mag je verwachten

?

2 algemene viering op schoolniveau rond het verhaal van de onvruchtbare vijgenboom (

Lc

13, 6-9) en rond offeren als dank-je-wel (

Dt

26,4-10 ).

1 nieuwe kansenviering

1

cedarmaaltijd

1 verwijzing naar de Goede Week

Deze vieringen zijn opgebouwd rond tal van korte ritueeltjes en bouwstenen die ook apart en plek kunnen krijgen binnen een school.

Deze brochure

kan je gratis downloaden op mijn.broederlijkdelen.be

Slide29

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Fondsen werven

in het lager onderwijs?

Heeft dit project jou geïnspireerd om zelf een fondsenwervingsactie op poten te zetten? Meer informatie over fondsenwerving vind je op

www.broederlijkdelen.be/ …

/

kilometers Verzamel zoveel mogelijk kilometers voor het zuiden.

/

culinairsolidairOrganiseer een etentje uit solidariteit

www.koffiestop.be

Zet koffie of warme choco, zoek een

veelbezochte

plek op en vraag een vrije bijdrage… Zo simpel is het !

Slide30

De bende van de HAK - een solidariteitsproject voor de basisschool

Nog

vragen?

www.spoorzesindeklas.be

of spoorzes@chiro.be

Recommended
MLH1
  • 14

MLH1

Bacterial
  • 50

Bacterial

Special Staining; spore and capsule
  • 31

Special Staining; spore and capsule

Cultural Industries:
  • 20

Cultural Industries:

DEVELOPING GOOD
  • 23

DEVELOPING GOOD

Social Issues in Sport
  • 31

Social Issues in Sport

Reporting on Sports
  • 25

Reporting on Sports

Famous British Sportsmen and Sportswomen
  • 48

Famous British Sportsmen and Sportswomen

Sportsmanship Ideas
  • 24

Sportsmanship Ideas

Report this Document.