Akenshi mu ntangiriro za buri mwaka habaho kwibasirwa na giripe nibicu

Akenshi mu ntangiriro za buri mwaka habaho kwibasirwa na giripe nibicu - Description


Kandi ukwiye kwibuka ko abantu benshi bagira ibimyira bakorora kandi bakanitsamura muri iyi mitsi yibihe abantu bibasirwa nubwivumbure bwumubiri giripe cyangwa ibicurane ariko niba wumva utarwaye cyan Download

Tags

ngo kugira uko neza kugira ngo neza uko kandi intoki buryo zawe cyangwa harimo abantu koronavirusi bwo impungenge gukora

Embed / Share - Akenshi mu ntangiriro za buri mwaka habaho kwibasirwa na giripe nibicu


Presentation on theme: "Akenshi mu ntangiriro za buri mwaka habaho kwibasirwa na giripe nibicu"‚ÄĒ Presentation transcript


1 Akenshi, mu ntangiriro za buri mwaka hab
Akenshi, mu ntangiriro za buri mwaka habaho kwibasirwa na giripe n'ibicurane. Uyu mwaka ntutandukanye n'iyindi keretse ko wo hariho guhangana n'ubwoko bushya bwa koronavirusi, COVID-19, ndetse iki cyorezo kikaba kigenda kivugwa hirya no hino ku isi mu binyamakuru bitandukanye. Birumvikana ko abenshi barenzwe n'ibitekerezo by'uko bashobora kwandura koronavirusi kandi dufite impungenge z'uko dushobora kwirinda neza n'abo dukunda muri ibi bihe bikomeye. Ntimukwiye kugira impungenge kubera ko hari ibintu bito ushobora gukora buri munsi kugira ngo wizere neza ko ubuzima bwawe busigasiwe. •!!"#$%&'Karaba intoki zawe! Uko byumvikana biroroshye, kandi mu by'ukuri ni bwo buryo buboneye bwo guhagarika ikwirakira ry'udukoko dutera indwara. Kora ku buryo ukoresha isabune, no gukora ku buryo woga uko bikwiye, ririmba indirimbyo y'“Isabukuru nziza” uko yakabaye kugira ngo wizere neza ko umaze igihe usukura intoki zawe. Oga ibice byose bigize intoki zawe, harimo “imyanya” iri hagati y'intoki n'ibikumwe byawe. •!!()'*+,$()-'#").%/0,'#1#+2& Kandi ukwiye kwibuka ko, abantu benshi bagira ibimyira, bakorora kandi bakanitsamura muri iyi mitsi y'ibihe abantu bibasirwa n'ubwivumbure bw'umubiri, giripe cyangwa ibicurane, ariko niba wumva utarwaye cyangwa wumva ukeneye ubufasha kugira ngo urusheho kumera neza. wahamagara uguha serivis z'ubuvuzi w'ibanze kugira ngo amenye uburyo yakuvuramo neza harimo kuvurirwa mu rugo ku batarembye cyangwa gusaba randevu kugira ngo ubonane na muganga akuvure igihe utanagiye kuremba. Kugira ngo ubone utanga serivisi z'

Shom More....
jaena
By: jaena
Views: 0
Type: Public

Download Section

Please download the presentation after appearing the download area.


Download - The PPT/PDF document "Akenshi mu ntangiriro za buri mwaka habaho kwibasirwa na giripe nibicu" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

Try DocSlides online tool for compressing your PDF Files Try Now