Download presentation
1 -

Brydes 150 en dgninstitution


31302928for unge under VIFUDGNANBRINGELSE INTERNE EKSTERNE VRELSER EFTERVRNOMSORG KONTINUITETVEDHOLDENHEDBrydes er en dgninstitution under Kbenhavns Kommune Institutionen er beliggende p

sophia/ sophie's Recent Documents

Decline testing orto provide recordsRequired to selfisolate for 14 da
Decline testing orto provide recordsRequired to selfisolate for 14 da

Fully vaccinatedPartially vaccinatedUnvaccinatedNone8 DaysDay 8 negative test8-day self-isolation notest required unlesssymptomaticVaccinationStatus of TravellerSelf-IsolationRequirementsTestingRequir

published 0K
TheBasicsofGraphicalModelsDavidMBleiColumbiaUniversitySeptember3020161
TheBasicsofGraphicalModelsDavidMBleiColumbiaUniversitySeptember3020161

Graphicalmodelsprovideamoreeconomicrepresentationofthejointdistribu-tionbytakingadvantageoflocalrelationshipsbetweenrandomvariables2DirectedgraphicalmodelsAdirectedgraphicalmodelisadirectedacyclicgrap

published 0K
IN THE SUPREME COURT OF FLORIDAPRENTICE STANLEYPetitionerCASE NO SC11D
IN THE SUPREME COURT OF FLORIDAPRENTICE STANLEYPetitionerCASE NO SC11D

PETITIONERS BRIEF ON JURISDICTIONON PETITION FOR DISCRETIONARY REVIEW FROM THE FOURTH DISTRICT COURT OF APPEAL OF FLORIDACAREY HAUGHWOUTPublic DefenderFifteenth Judicial Circuit of FloridaAnthony Calv

published 0K
Never immerse the motor base in water Empty the jug and fill it with w
Never immerse the motor base in water Empty the jug and fill it with w

MW 62200IM indd 62012/07/11 125211 PMMW 62200IM indd 52012/07/11 125211 PMMW 62200IM indd 42012/07/11 125211 PMTo eliminate a choking hazard for young with care 150 remember the blades are

published 2K
Deprivation
Deprivation

of LibertySafeguardsDoLSFactsheet 483LPMay 2021part of the Mental Capacity Act 2005 which applies in England and Wales The DoLS procedure protects a person receiving care whose liberty has been limite

published 0K
MemorandumofUnderstanding between the Consumer FinancialProtection Bur
MemorandumofUnderstanding between the Consumer FinancialProtection Bur

during these Chief Data MOU All activities undertaken in connection with this MOU are subject to the availability of personnel resources and funds F Third Parties Nothing in this MOU creates or afford

published 0K
RECRUITMENTAPM  520Employment of Near RelativesRev 10109Page 1The e
RECRUITMENTAPM 520Employment of Near RelativesRev 10109Page 1The e

RECRUITMENTAPM - 520Employment of Near RelativesRev 6/3/85Page 2520-16RestrictionA member of the University staff shall not participate in the processes of reviewand decision-making on any matter conc

published 0K
In This Issue
In This Issue

1page 12009 Post-Convention NewsPresident146s MessageRaymond A Bologna MDpage 2President146s MessagePresident-Elect146s ReportIndustry OpportunitiesTreasurer146s ReportSecretary146s ReportOSMA Reportp

published 1K
Download Section

Download - The PPT/PDF document "" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.


Document on Subject : "Brydes 150 en dgninstitution"‚ÄĒ Transcript:

1  Brydes – en d√
 Brydes – en d√łgninstitution for unge under VIFU D√ėGNANBRINGELSE INTERNE & EKSTERNE V√ÜRELSER EFTERV√ÜRN OMSORG KONTINUITET VEDHOLDENHED Brydes er en d√łgninstitution under K√łbenhavns Kommune. Institutionen er beliggende p√• Amager og arbejder efter Lov om Social Service ¬ß66 med tilbud om en �eksibel, m√•lrettet og konsistent indsats til anbragte unge. Indsatsen indeb√¶rer et systematisk fokus p√• at hj√¶lpe de unge med at f√• struktur i hverdagen igennem uddannelse, job, sundhed og et aktivt fritidsliv. Derudover arbejdes der vedholdende med at g√łre de unge klar til at kunne klare sig selv, da hovedparten af m√•lgruppen efter endt forl√łb Form√•let med indsatsen er s√•ledes b√•de at sikre aktuel trivsel og udvikling og samtidig at skabe de bedste foruds√¶tninger for fremtidig trivsel i form af et selvst√¶ndigt Under anbringelsen er der et t√¶t l√łbende samarbejde mellem Brydes, den unge, familien og det visiterende myndighedscenter. Fleksibel, m√•lrettet og individuelt tilrettelagt d√łgnanbringelse Brydes er for udsatte unge i alderen 14-18 √•r, samt for unge der modtager efterv√¶rn op til det 23. √•r. Der er tale om unge med psykosociale, personlige og/eller emotionelle vanskeligheder. Nogle

2 unge har et kon�iktfyldt for
unge har et kon�iktfyldt forhold til deres for√¶ldre, og de kan have d√•rlige skoleerfaringer eller mangelfuld skolegang, hashmisbrug og vanskeligt ved at indg√• i socialt samspil. Indsatsens overordnede m√•ls√¶tninger er at sikre trivsel og udvikling ‚Äď og p√• sigt at √łge muligheden for social mobilitet. For at n√• disse overordnede m√•ls√¶tninger arbejdes der intensivt med at skabe konstruktive alternativer til kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsm√¶ssigt adf√¶rd, og der arbejdes m√•lrettet p√• at √łge livskvaliteten, bl.a. via meningsfuld besk√¶ftigelse og et aktivt fritidsliv. Der fokuseres ogs√• kontinuerligt p√• at skabe mindre kon�iktfyldte familierelationer. Grundtanken er, at uhensigtsm√¶ssig adf√¶rd og generel mistrivsel daler, n√•r den unges hverdag fyldes med meningsfulde Der fokuseres derfor p√•, at: • den unge f√•r struktur i hverdagen igennem uddannelse, job, sundhed og et aktivt fritidsliv • • den unge og familiens ressourcer lokaliseres og aktiveres, og at familien st√łtter relevant op om den unge i henhold til familiens Ud over disse overordnede m√•ls√¶tninger opstilles der konkrete m√•l og fokusomr√•der i hver enkelt sag. Her inddrages den unge og familiens egne m√•l og v√¶rdier ud fra d

3 en grundforståelse, at den unge og fam
en grundforst√•else, at den unge og familien selv har de bedste foruds√¶tninger for at kvali�cere deres m√•l. M√•lgruppe, form√•l og fokusomr√•der P√• Brydes tilrettel√¶gger vi de p√¶dagogiske indsatser og udviklingsst√łtten i henhold til den enkelte unges udfordringer og ressourcer. Vi s√łger at opn√• en ensartethed i personalets indsats i forhold til den enkelte unge, da dette skaber kontinuitet, retning og genkendelighed, hvilket er en foruds√¶tning for, at de unge kan opleve tryghed og sikkerhed. Samtidig har vi en opm√¶rksomhed p√• v√¶rdien i at kunne gribe indsatsen forskelligt an i forhold til forskellige unge. Vi m√łder alle unge og deres familier med respekt og omsorg. P√• Brydes involveres de unge og for√¶ldrene i beslutninger, der vedr√łrer dem. Vi v√¶rds√¶tter for√¶ldresamarbejdet, ikke mindst fordi for√¶ldrene skal vedblive med at spille en vigtig rolle i deres barns liv ‚Äď ogs√• efter endt anbringelse p√• Brydes. Vi ved, at mange unge og familier ankommer til Brydes med problemfort√¶llinger og en negativ selvopfattelse, og vi arbejder bevidst p√• at skifte fokus over p√• den unges og familiens ressourcer, v√¶rdier og f√¶rdigheder. Dette selvf√łlgelig uden at negligere de problemer, som m√•tte eksistere eller opst√• underve

4 js. Disse arbejdes der På Brydes arbej
js. Disse arbejdes der P√• Brydes arbejdes der s√•ledes intensivt med den unge og familien i et anerkendende perspektiv, og de p√¶dagogiske indsatser tager udgangspunkt i systemisk og narrativ teori og metode. S√•dan arbejder vi For at livet p√• Brydes kan blive trygt - gen en vis struktur og faste rammer. Vi har hjemkomsttider, regler for - kendelige strukturer. Vi balancerer og v√¶rds√¶tter sidel√łbende hermed - dighed og individualitet. P√• Brydes har man sit eget v√¶relse, men vi spiser sammen og hj√¶lper hinanden med det praktiske i dagligdagen. Fordi vi √łnsker, at de unge p√• sigt kan opn√• lige vilk√•r med andre i samfundet, arbejder vi p√•, at alle uddannelsesplan. Vi v√¶kker de unge om morgenen og f√łlger, st√łtter og hj√¶lper dem efter behov. Vi s√łrger ogs√• for, at de unge har mulighed for at have en aktiv fritid, idet vi motiverer og pr√¶senterer dem for Hver m√•ned holder vi ungem√łde, hvor vi informerer de unge om even - tuelle forandringer. De unge bliver ogs√• h√łrt og har mulighed for at p√•virke husets regler og frems√¶tte Hash og andre euforiserende stoffer er ikke tilladt p√• Brydes. Derfor er der fokus p√• at afhj√¶lpe eventuelt misbrug. De unge konfronteres altid med misbrug, og ved mistanke om besiddelse af ulovlige stoffer

5 fore - tager det pædagogiske personale
fore - tager det p√¶dagogiske personale rumunders√łgelse. Hverdagen p√• Brydes - - personer. Kontaktpersonerne - men med den unge. Den - ne ekstra tid kan bruges forskelligt afh√¶ngig af, hvad den unge aktuelt har brug for. Behovet √¶ndrer sig som regel l√łbende, og s√• f√łlger kontaktpersonernes indsats �eksibelt med. - tager bl.a. ved m√łder med sagsbehandler og f√łlger den unge til vig - tige aftaler. De er yder - ligere ansvarlige for - ne, og de har en s√¶rlig opm√¶rksomhed p√• den unges trivsel, udvikling og hverdagsliv. Kontaktteamet En vigtig m√•ls√¶tning for opholdet p√• Brydes er at sikre den unges fremtidige trivsel. Derfor arbejder vi m√•lrettet frem imod, at den unge erhverver sig de f√¶rdigheder, som et selvst√¶ndigt voksenliv fordrer. Ud over at kunne bo i egen bolig, skal den unge ogs√• kunne beg√• sig i - holde sig til samfundets normer og regler. Et selvst√¶ndigt voksenliv - f√¶rdsm√¶ssige f√¶rdigheder s√•som - get, rydde op og g√łre rent, tjekke e-Boks, deltage i m√łder, ringe op til l√¶ge/myndigheder og lignende. Vi laver altid individuelle m√•l i for - - kelte unge skal √łve sig i eller tilegne sig. Med udgangspunkt i hans eller hendes funktionsniveau hj√¶lper vi s√•ledes med de ting, som den unge ikke selv er i stand t

6 il at l√łse. Vi st√łtter op i forhold t
il at l√łse. Vi st√łtter op i forhold til de opgaver, som han eller hun selv kan l√łse med st√łtte fra en voksen, og bakker op - petencer bruges, hvor vi ved, at den unge selv kan gennemf√łre opgaven. Botr√¶ning Brydes ligger i H√łrg√•rden p√• Amager, t√¶t p√• Amager F√¶lled og DR Byen metrostation. Brydes best√•r af et etplans hus samt 3 separate lejligheder. N√•r en ung anbringes p√• Brydes, �ytter han eller hun som regel f√łrst ind p√• et af de interne v√¶relser i hovedhuset. Her kan de unge bo i kortere eller l√¶ngere tid. Nogle unge bor kun internt under deres ophold p√• Brydes, mens andre unge rykker ud i et af de eksterne v√¶relser, n√•r de har opn√•et den selvst√¶ndighed og de Interne v√¶relser I hovedhuset er der 8 v√¶relser fordelt p√• to gange. Der er f√¶lles opholdsstue, k√łkken og spisestue, og der er en tilh√łrende g√•rdhave med mulighed for grill og spisning. Der er ogs√• en boldbane t√¶t p√•. Huset er n√¶rt, hyggeligt og overskueligt. Der er f√¶lles badev√¶relser og adgang til f√¶lles vaskeri. Eksterne v√¶relser De eksterne v√¶relser er beliggende i en radius af 200 meter fra hovedhuset. Der er i alt 8 eksterne v√¶relser i 3 separate lejligheder. Lejlighederne har f√¶lles badev√¶relse og k√łkken og er tilknyttet f√¶llesva

7 skerierne i de Vi justerer l√łbende de
skerierne i de Vi justerer l√łbende de opstillede m√•l med den unge, sagsbehandleren og for√¶ldrene. Der kan fra start v√¶re behov for ekstra indsatser eller behandlingstiltag, men disse kan ogs√• vise sig i l√łbet af opholdet. P√• Brydes samarbejder vi t√¶t med andre interne og eksterne tilbud, herunder VIFUs andet tilbud, VIFU Forebyg. VIFU Forebyg er en forebyggende indsats for udsatte, hjemmeboende unge og deres familier. Vi har ogs√• et t√¶t samarbejde med andre af K√łbenhavns Kommunes d√łgninstitutioner, hvilket g√łr en eventuel √¶ndring af anbringelsessted mere smidig for alle parter. VIFU har ydermere ansat en psykolog, som udover at underst√łtte det p√¶dagogiske arbejde gennem bl.a. supervision og kompetenceudvikling af personalet, ogs√• ved tilk√łb forest√•r samtaleforl√łb med de unge p√• Brydes. I samarbejde med VIFU Forebyg afvikles endvidere ved behov gruppeforl√łb i vredesh√•ndtering i form af Diamantforl√łbet. Der kan ogs√• iv√¶rks√¶ttes individuelle Diamantforl√łb. Boformer p√• Brydes Fleksible indsatser Leder af VIFU D√łgn (Brydes) Michael L. S√łrensen 3118 6911 Socialfaglig koordinator i VIFU Janni Rye 31135089 Psykolog i VIFU Mette Helweg Andersen 24648776 Leder af VIFU 31186910 Visitation Visitationen i CUKU 21467815 Kontak