Download presentation
1 -

COMBIFS600ADVANCEDhu 0121


46 A kszlk elektromos hlzatra trtn csatlakoztatst kveten a kompresszor mkdse vagy a kering folyadk hangja ersebb lehet Ez nem jelent mkdsi hibt s nem befolysolja a kszlk lettartamt Idvel a kszlk mkdse

everly's Recent Documents

tIiq1eqitICOLLEGEOFENGINEERIIGVIRGINIAPOLYTECHNICINSTITUTESTATEo
tIiq1eqitICOLLEGEOFENGINEERIIGVIRGINIAPOLYTECHNICINSTITUTESTATEo

CollegeofEngineeringVirginiaPolytechnicInstituteandStateUniversityBlacksburgVA24061VPI-E-77-15May1977ASTUDYOFDAMAGEZONESORCHARACTERISTICLENGTHSASRELATEDTOTHEFRACTUREBEHAVIOROFGRAPHITE/EPOXYLAMINATESYT

published 0K
x0018  x0004  x0018 d   x001C x0011  W Z
x0018 x0004 x0018 d x001C x0011 W Z

E x007F tx001C x0012 x0004 x001C x001C x0018 d E x007F E / tx001C t x001C t x001C t x001C d d d / tx001C x0012 RUN SRVXUH FWLYLWLHV

published 0K
x0000x0000  xMCIxD 0 xMCIxD 0 Busharat Bush Ahmad MDBusharat Ahmad M
x0000x0000 xMCIxD 0 xMCIxD 0 Busharat Bush Ahmad MDBusharat Ahmad M

150 1 150 Cornea and Refractive Surgery department at the Harvard Medical School and the Massachusetts Eye and Ear Infirmary in Boston AMA leadership involvementBusharat Ahmad MD was on the first and

published 0K
California Department of Social Services
California Department of Social Services

5/22/2021California Brilliant Beginnings Data LandscapeThe current Child Care and Development data systems are in need of modernization to provideoptimal and equitablesupport to child care and develop

published 0K
Harvard Vocarium 19331956Added to the National Registry  2002Essay by
Harvard Vocarium 19331956Added to the National Registry 2002Essay by

Packard146s initiativeset a precedentor subsequentseriesinitiated byCaedmon ColumbiaStanford Yale the Library of Congress and the National Council of Teachers of EnglishThe collection grew steadily fr

published 0K
nrnnnnnnrnnnnnrnrr001nr0002 23n 45
nrnnnnnnrnnnnnrnrr001nr0002 23n 45

nrrnrnn 676892676892 23

published 0K
x0000x00001  xMCIxD 0 xMCIxD 0 Appendix IEmergency Rules Related to
x0000x00001 xMCIxD 0 xMCIxD 0 Appendix IEmergency Rules Related to

x0000x00002 x/MCIxD 0 x/MCIxD 0 Subd amended effective August 13 2020Emergency Rule 1 amended effective August 13 Emergency ule 2 Judicial oreclosuressuspension of actionsNotwithstanding any other

published 0K
successful treatment of eight children whom
successful treatment of eight children whom

he had diagnosed with celiac disease Based on his previous success in treating a case of anorexia with a banana diet he elected to try to experiment with the same diet in these eight children who were

published 0K
Download Section

Download - The PPT/PDF document "" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.


Document on Subject : "COMBIFS600ADVANCEDhu 0121"— Transcript:

1 COMBI_FS600_ADVANCEDhu (01-21) 46 € A ké
COMBI_FS600_ADVANCEDhu (01-21) 46 € A készülék elektromos hálózatra történ csatlakoztatását követen a kompresszor mködése vagy a kering folyadék hangja ersebb lehet. Ez nem jelent mködési hibát és nem befolyásolja a készülék élettartamát. Idvel a készülék mködése és ez a zaj halkabbá válik.2 Idnként, szokatlan vagy hangos zaj jelentkezhet a készülék mködése során; ezek általában a nem megfelel elhelyezés miatt fordulnak el: - A készüléknek vízszintesen kell állnia, stabil és szilárd padlón. - A készülék nem érintkezhet a fallal vagy a szomszédos bútorelemmel. - Ügyeljen rá, hogy a bels tartozékok megfelelen a helyükön vannak-e, illetve hogy a

2 zajt nem az egymás mellett elhelyezett i
zajt nem az egymás mellett elhelyezett italos dobozok, palackok vagy más edének okozzák-e.€ A készülék mködése idnként több zajjal járhat, a htrendszer nagyobb terhelésének következményeként, amire az ajtó gyakori nyitogatása vagy hosszabb ideig való nyitva tartása miatt, vagy akkor lehet szükség, ha nagyobb mennyiség friss élelmiszer kerül a elhelyezésre a készülékben, illetve ha be van kapcsolva az intenzív htés vagy fagyasztás funkció. BEFOLYÁSOLJÁK A KÉSZÜLÉK FUNKCIONALITÁSÁT.A készülék használati utasítása megtalálható honlapunkon is: www.gorenje.com / &#x htt;&#xp://;www.gorenje.com / 45 Probléma:Ok vagy megoldás:€ Ha közvetlenül azután próbálja

3 kinyitni a fagyasztó ajtaját, hogy bezá
kinyitni a fagyasztó ajtaját, hogy bezárta, a nyitás nehéznek bizonyulhat.€ Amikor kinyitja az ajtót, valamennyi hideg leveg szabadul ki a készülékbl és a helyére meleg leveg kerül a környezetbl. Amikor ez a leveg hl, negatív nyomás keletkezik, aminek az eredményeként nehéz lehet az ajtó kinyitása. Néhány perc elteltével a feltételek normalizálódnak és az ajtó ismét könnyedén kinyithatóvá válik.€ Ha a LED világítás nem mködik, hívjon szerelt.€ Ne próbálja sajátkezleg megjavítani a LED világítás, mivel fennáll a nagyfeszültséggel való érintkezés veszélye! € Állítsa be a manuális csappantyút (a zöldség és gyümölcstároló rekesz mögött található) a go

4 mb megnyomásával és 1-es pozícióba állít
mb megnyomásával és 1-es pozícióba állításával (csak egyes 44 HIBAELHÁRÍTÁS Probléma:Ok vagy megoldás:€ Ellenrizze, hogy van-e feszültség a konnektorban, illetve hogy a készülék be van-e kapcsolva. € Túl magas környezeti hmérséklet.€ Az ajtó túl gyakori vagy túl hosszú ideig tartó nyitogatása.€ Az ajtó nincs megfelelen bezárva (lehetséges szennyezdések a tömítésen, elhajlott ajtó, sérült tömítés, stb.).€ Egyszerre túl nagy menniség friss élelmiszer került behelyezésre.€ A htszekrény szenzorját (A) eltakarja a friss élelmiszer. Ügyeljen rá, hogy a leveg szabadon tudjon keringeni a szenzor körül (csak egyes modelleknél).€ A kompresszor és a kondenzát

5 or htése nem meg elegend. Ellenrizze
or htése nem meg elegend. Ellenrizze a leveg keringését a készülék mögött és tisztítsa meg a kondenzációs egységet.€ Az ajtó túl gyakori vagy túl hosszú ideig tartó nyitogatása.€ Meleg étel került a htszekrénybe.€ Az élelmiszerek hozzáérnek a htszekrény hátsó falához.€ Az ajtó tömítése nem megfelel.€ Ha a tömítés piszkos vagy sérült, tisztítsa meg vagy cserélje ki.€ Túl gyakran vagy túl hosszú idre kinyitott ajtó.€ Nem megfelelen bezárt ajtó.€ Hibás ajtó tömítés.€ Ha a tömítés piszkos vagy sérült, tisztítsa meg vagy cserélje ki.€ Ez átmeneti jelenség, amely nem kerülhet el teljes mértékben olyankor, amikor a környezeti hmérséklet és a páratarta

6 lom magas. Akkor múlik el, ha a hfok és
lom magas. Akkor múlik el, ha a hfok és a nedvesség szintje normalizálódik. Javasolt a fiókok gyakoribb tisztítása és vízcseppek idnkénti letörlése.€ Nyissa ki a nedvesség-szabályozó csúszkát.€ Az ételeket zacskókban vagy más légmentes csomagolásban helyezze el.€ Eltömdött a vízleereszt nyílás vagy a víz a vájat mellé € Tisztítsa meg az eltömdött nyílást, például egy szívószállal.€ Ha vastag jégréteg képzdik, olvassza le a készüléket manuálisan (lásd A készülék leolvasztása részt). jel gomb:€ Az ajtó túl gyakori vagy túl hosszú ideig tartó nyitogatása.€ Az ajtó nincs megfelelen bezárva (esetleges szennyezdések a tömítésen, elhajlott ajtó, sérült tö

7 mítés, stb.€ Hosszabb áramszünet.€ Egysz
mítés, stb.€ Hosszabb áramszünet.€ Egyszerre túl sok friss élelmiszer került a készülékbe. 43 A KÉSZÜLÉK TISZTÍTSA498618 € Tisztítsa meg az összes felületet egy segítségével. A készülék tisztítására nem megfelelek az olyan tisztítószerek, amelyek súroló anyagokat, savakat vagy oldószereket tartalmaznak, mivel kárt okozhatnak a felületekben. vízzel vagy szappanos vízzel tisztítsa. A lakkozott és alumínium felületek € A htszekrény belsejét ht panel alatt található egy vájat és egy nyílás, amelyen keresztül az elolvadt jégbl keletkez víz folyik ki. A vájat és a nyílás eltömdhet. Ellenrizze gyakran ezeket és ha szükséges, tisztítsa is meg (pl. szívósz

8 ál segítségével).€ Amennyiben 3-5 mm dér
ál segítségével).€ Amennyiben 3-5 mm dér vagy jég gyülemlik fel, az elektromos áram-felhasználás ezzel párhuzamosan n. A lerakódást ezért rendszeresen el kell távolítani (nem vonatkozik a NO FROST fagyasztóra). Ne használjon éles tárgyakat, oldószereket vagy sprayket.€ A (küls) hátsó falon elhelyezett kondenzációs egységet mindig tisztán, pormentesen, az esetlegesen a füstbl vagy égéstermékbl származó lerakódásoktól mentesen kell tartani. Törölje le róla idnként a port egy puha, nem fém ecset vagy porszívó segítségével.€ A tisztítást követen kapcsolja be újra a készüléket és helyezze vissza bele az ételeket. 42 € A fagyasztót akkor kell leolvasztani,

9 ha körülbelül 3-5 milliméters dér vagy j
ha körülbelül 3-5 milliméters dér vagy jégréteg alakult ki benne.€ A leolvasztás eltt 24 órával kapcsolja be a gyorsfagyasztás funkciót, hogy az élelmiszerek minél jobban lehlhessenek (lásd ŚA fagyasztás folyamataŽ részt).€ Kapcsolja ki a készüléket (lásd A készülék be/kikapcsolása fejezetet) és húzza ki a csatlakozó kábelt.€ Ne használjon jégoldó sprayt, mivel az megolvaszthatja a manyag részeket és káros lehet az egészségre is.€ A jégréteg eltávolítására ne használjon kést vagy más éles tárgyat, mivel azzal megsértheti a htrendszer csöveit.€ A leolvasztás folyamatának felgyorsítására helyezzen egy edényben meleg vizet az üvegpolcra.€ Tisztítsa meg és

10 törölje szárazra a készülék belsejét (l
törölje szárazra a készülék belsejét (lásd A készülék tisztítása részt)€ A NO FROST fagyasztó leolvasztása automatikusan történik. A falain idnként megjelen dér automatikusan eltnik.€ A fagyasztótérben képzd jég vagy dér a nem megfelel használat eredménye. (túl gyakran és/vagy túl hosszú idre kinyitott, vagy nem megfelelen bezárt ajtó, stb.). Ilyen esetben áramtalanítsa a készüléket, távolítsa el a fagyasztóból az élelmiszereket és gondoskodjon róla, hogy ne olvadjanak ki. Tisztítsa meg és törölje szárazra a fagyasztó belsejét. Mieltt az élelmiszereket visszahelyezné a fagyasztóba, kapcsolja be a készüléket és válassza ki a kívánt beállítást. 41 F

11 AGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLHATÓSÁGI ID
AGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLHATÓSÁGI IDEJEJAVASOLT TÁROLÁSI ID A FAGYASZTÓBAN ÉteltípusIdgyümölcs, marha10 - 12 hónapzöldségek, borjú, szárnyas8 - 10 hónapvad6 - 8 hónapsertés4 - 6 hónapdarált hús4 hónapkenyér, tészta, készétel3 hónapbelsség2 hónapfüstölt kolbász, zsírosabb hal1 hónap 40498618 Csak fagyasztóban való fagyasztásra alkalmas élelmiszert fagyasszon le. Ügyeljen rá, hogy a lefagyasztani kívánt élelmiszer jó Válasszon megfelel csomagolást és használja a csomagolást A csomagolás nem szabad, hogy nedvszívó legyen; légmentes kell, hogy legyen, megelzend, hogy az ételek kiszáradjanak és Jelölje meg az ételeket; tüntesse fel rajtuk típusukat, me

12 nnyiségüket Fontos, hogy az ételek lefag
nnyiségüket Fontos, hogy az ételek lefagyasztása a lehet leggyorsabban történjék. Ezért használjon kisebb csomagokat. Htse le az € A gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolása és használata során tartsa be a gyártó utasításait. A javasolt tárolási hmérséklet és a szavatossági id a termék csomagolásán van feltüntetve. € Csak sérülésmentes csomagolású terméket vásároljon meg, amit -18°C-on, vagy annál alacsonyabb hfokon tároltak.€ Ne vásároljon meg olyan élelmiszereket, amelyek felületét jég vagy dér borítja, mert ez az jelzi, hogy az étel már többször részben kiolvadt, és emiatt rosszabb minség.€ Védje a terméket a szállítás során történ kiolvadástól. Ha

13 a hmérséklet magasabb, a tárolhatósági
a hmérséklet magasabb, a tárolhatósági id rövidebb lesz, a termék minsége pedig romlik. 39 ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA498618 € A fagyasztó teljes kapacitásának kihasználása érdekében távolítsa el a “ ókokat. Helyezze az élelmiszereket közvetlenül a polcokra vagy a fagyasztó aljára. - Az A+++ energiaosztályba tartozó készülékek esetében ne távolítsa el az alsó fiókot. - Az RETRO készülékek esetében a fels fiókat ne vegye ki a készülékbl (nem vonatkozik a NO FROST készülékekre).€ A gyorsfagyasztás funkciót a friss élelmiszerek fagyasztásának megkezdése eltt 24 órával kell bekapcsolni: - nyomja meg többször egymás után a24 óra elteltével helyezze be a friss

14 élelmiszereket a fagyasztóba.€ Kisebb me
élelmiszereket a fagyasztóba.€ Kisebb mennyiség (1-2 kilogramm) élelmiszer lefagyasztásához nem szükséges gyorsfagyasztás funkció bekapcsolása.€ 24 óra elteltével a lefagyasztott élelmiszerek áthelyezhetk a fagyasztó más részeibe és a fagyasztási folyamat megismételhet, ha szükséges. 38498618AZ ÉLELMISZEREK HOZZÁVETLEGES TÁROLHATÓSÁGI IDEJE A ZEROZONE FIÓKBAN* kolbász, felvágott, marha, sertés, z, nyers húsmax. 7 napszárnyasmax. 5 naptenger gyümölcseimax. 3 napkáposzta, fokhagyma, sárgarépamax. 180 napzeller, fszernövényekmax. 30 napsaláta, karfiol, radicchio, rebarbaramax. 21 napbrokkoli, spárga, kel, kínai kel, karalábé, retekmax. 14 naphagyma, gomb

15 a, spenót, borsómax. 7 napkörte, kiwimax
a, spenót, borsómax. 7 napkörte, kiwimax. 120 napszló, birsmax. 90 napribizli, egres, szilvamax. 21 napsárgabarack, áfonya, cseresznyemax. 14 napmálna, szamócamax. 3-5 nap 37 ZEROZONE FIÓKBAN498618 fiók lehetvé teszi a friss ételek széles választékának tárolását … akár háromszor olyan hosszú ideig, mint a hagyományos htszekrény. Az étel tovább marad friss, megtartva ízét és tápanyagait. A fiók hmérséklete függ a httér hfok-beállításától, a fiókban a hmérséklet 0 °C körül legyen, a httér fiók hmérséklete 0 € Az élelmiszerek vásárlásakor ügyeljünk rá, hogy azok frissek legyenek, mert ez alapveten meghatározza az ételek minségét és azt is, mil

16 yen hosszú ideig tárolhatók a htszekré
yen hosszú ideig tárolhatók a htszekrényben.€ Az ételeket tároljuk zárt dobozokban vagy más megfelel csomagolásban, hogy ne tudjanak sem átadni, sem átvenni szagokat vagy nedvességet.€ Az élelmiszereket 30-60 perccel felhasználás eltt vegyük ki a “ ókból, hogy aromáik és ízeik szobahmérsékleten ki tudjanak teljesedni.€ Az alacson hfokra érzékeny és így a ZeroZone ókban való tárolásra nem alkalmas élelmiszerek a következk: ananász, avokádó, banán, oliva, burgonya, padlizsán, uborka, bab, paprika (capsicum), dinnyék, süttök, cukkini, stb.€ A “ ók kivétele: - Húzzuk ki a fiókot amennyire lehet. - Ezután emeljük meg az elejét és húzzuk ki teljesen. 36 €

17 Az élelmiszerek vásárlásakor ügyeljünk
Az élelmiszerek vásárlásakor ügyeljünk rá, hogy azok frissek legyenek, mert ez alapveten meghatározza az ételek minségét és azt is, milyen hosszú ideig tárolhatók a htszekrényben.€ Az ételeket tároljuk zárt dobozokban vagy más megfelel csomagolásban, hogy ne tudjanak sem átadni, sem átvenni szagokat.€ Az élelmiszereket 30-60 perccel felhasználás eltt vegyük ki a “ ókból, hogy aromáik és ízeik szobahmérsékleten ki tudjanak teljesedni.€ Az alacson hfokra érzékeny és így a FreshZone ókban való tárolásra nem alkalmas élelmiszerek a következk: ananász, avokádó, banán, oliva, burgonya, padlizsán, uborka, bab, paprika (capsicum), dinnyék, süttök, cukkin

18 i, stb.€ A “ ók kivétele: - Húzzuk ki a
i, stb.€ A “ ók kivétele: - Húzzuk ki a fiókot amennyire lehet. - Ezután emeljük meg az elejét és húzzuk ki teljesen. 35 AZ ÉLELMISZEREK TÁROLHATÓSÁGÁNAK IDTARTAMAJavasolt tárolási id a httérben ÉteltípusIdtojás, pácok, füstölt húsmax. 10 napsajtmax. 10 napgyökérzöldségekmax. 8 napvajmax. 7 napdesszertek, gyümölcs, készételek, nyers húsmax. 2 naphal, nyers darált hús, tenger gyümölcseimax. 1 nap 34 ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HTTÉRBEN498618FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN € Ha az ajtó többször és hosszú ideig van nyitva, a készülék belsejében jelentsen megemelkedhet a hmérséklet.€ Tisztítsa rendszeresen azokat a felülete

19 ket, amelyek érintkezhetnek az étellel,
ket, amelyek érintkezhetnek az étellel, valamint a hozzáférhet vízelvezet rendszereket.€ A nyers húst és halat megfelel edényekben tárolja a htszekrényben, hogy ne érintkezhessenek más ételekkel és ne csöpögjenek rájuk. € Ha a htszekrény várhatóan hosszú ideig üres lesz, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtaját, hogy ne képzdjön penész benne. 33 AZ ÉLELMISZEREK JAVASOLT ELRENDEZÉSE A KÉSZÜLÉKBEN498618 - fels rész: dobozos ételek, kenyér, bor, tészta, stb.- középs rész: tejtermékek, desszertek, üdít italok, sör, ftt ételek, stb.- Fresh/Zero kosár: - hús, húskészítmények, felvágottak;- Gyümölcs és zöldsé

20 gtároló rekesz: friss gyümölcsök, zöldsé
gtároló rekesz: friss gyümölcsök, zöldségek, gyökérzöldségek, burgonya, hagyma, fokhagyma, paradicsom, déligyümölcsök, savanyú káposzta, karalábé, stb. - fels/középs ajtópolcok: tojás, vaj, sajt, stb.- alsó ajtópolcok: italok, konzervek, palackozott italok, stb. - fagyasztás, fagyasztott élelmiszerek tárolása (lásd a Fagyasztás és fagyasztott élelmiszerek tárolása részt) 32498618NO FROST KÉSZÜLÉKEK Ionizátor kikapcsolvaAz innovatív szenzoros technológia lehetvé teszi, hogy a készülék mködése a felhasználó szokásaihoz és magatartásához igazodjék. Az intelligens adaptív rendszer napi ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY 31498618 € A httérben elhelyezett le

21 veg-ionizáló folyamatosan frissen tartj
veg-ionizáló folyamatosan frissen tartja a levegt a készülékben. Ennek eredményeként az étel tovább marad friss és ízletes.€ A level ionizátor a ventilátor burkolatán vagy a htoszlop oldalán (modelltl függen) elhelyezett kapcsoló segítségével kapcsolható be és ki.Az ionizátor be/kikapcsolása MultiBox megfelel módot biztosít ers vagy pikáns szagú ételek … pl. érett vagy kék sajt, kolbász, hagyma, vaj, stb. … tárolására.€ A szilokon fedél légmentes záródást tesz lehetvé, ezzel megelzve az ételek kiszáradását és a szagok htszekrénybe történ kiáramlását.€ A szilikon fedél tojástartóként vagy jégkocka-készítként is használható. € Ha a fedelet tojá

22 sartóként használjuk, helyezzük közvetle
sartóként használjuk, helyezzük közvetlenül az ajtórekesz aljára, a Multibox rekesz alsó, nyitott részében pedig tároljuk kisebb csomagokat: májkrém, lekvár, kisebb tubusok, stb.€ A htszekrény fels burkolata alatt vagy a fagyasztóban elhelyezett ventilátor gondoskodik arról, hogy a hmérséklet egyenletes legyen a készülékben és egyben csökkenti a vízlerakódás (pára) kialakulását a tárolófelületeken. ÁLLÍTHATÓ AJTÓPOLCOK 29498618 € A rekesz kihúzása: - Húzzuk ki a rekeszt, amennyire részét, majd húzzuk ki teljesen. € A htszekrény alján található rekesz gyümölcsök és zöldségek tárolására szolgál. Elegend nedvességet biztosít és így megelzi az ételek k

23 iszáradását.Az ételeket tároljuk megfele
iszáradását.Az ételeket tároljuk megfelel csomagolásban, hogy ne tudjanak sem leadni, sem felvenni szagokat. A rekesz beépített nedvesség-szabályozóval rendelkezik, ami lehetvé teszi a nedvességtartalom beállítását a rekeszben elhelyezett élelmiszerek mennyiségének megfelelen.€ Egyes modelleknél gumi palacktartó is van, amelyen palackok vagy dobozos italok helyezhetk el.€ A tartót használhatjuk alátétként is forró edényeknél. 28 € Az ételekhez való könnyebb hozzáférés és a jobb áttekinthetség miatt a polcok részlegesen kihúzhatók.€ A polcok … az igényeknek megfelelen … különböz magasságban helyezhetk el a ht belsejében lév síneken. Ha a polcot ki

24 szeretnénk venni a htszekrénybl, húz
szeretnénk venni a htszekrénybl, húzzuk ki addig a meg enyhén az els részét, majd húzzuk kik teljesen. A romlandó élelmiszereket tároljuk a polc hátsó részén, ahol alacsonyabb a hfok.€ Egyes modellek palacktartó ráccsal is rendelkeznek. A palacktartó úgy van kialakítva, hogy ne lehessen véletlenül kihúzni: csak akkor húzható ki, ha üres. Kihúzáshoz emeljük meg enyhén hátul és húzzuk magunk felé. A palacktartót úgy helyezzük el, hogy az ne akadályozza az ajtó megfelel záródását. A palacktartón maximum 9 db 0,75 literes palack vag összesen 13 kilogramm tömeg helyezhet el … lásd a készülék beljesében jobb oldalon elhelyezett matricát.€ A palacktartón d

25 obozos italok is elhelyezhetk (állítva
obozos italok is elhelyezhetk (állítva vagy fektetve). 27 A kapcsoló a gyümölcs- és zöldségtároló kosár mögött található, gyárilag 2 vagy 3 pozíció van állítva. Ha nem lehetséges a megfelel hmérséklet elérése, a ŤHibaelhárításŽ részben leírtaknak megfelelen állítsa be. 1850 mm-nél magasabb készülékek 2000 mm-nél magasabb készülékek Az intenzív fagyasztás funkció bekapcsolásához gombot mindaddig, € E funkció használata elssorban a készülék els alkalommal történ bekapcsolását követen, illetve tisztítás eltt hasznos, illetve 24 órával azeltt javasolt bekapcsolni, hogy nagyobb mennyiség élelmiszert helyeznénk el a fagyasztóban. € Az intenzív

26 fagyasztás funkció kikapcsolásához nyom
fagyasztás funkció kikapcsolásához nyomja meg az gombot és válassza ki a kívánt hfokot (B). Ha a funkció nem kerül manuálisan kikapcsolásra, körülbelül 2 nap elteltével kapcsol ki automatikusan. € Ha az intenzív fagyasztás funkció be van kapcsolva, a hmérséklet mind a httérben, mind a fagyasztótérben alacsonyabb lehet. MAGAS HFOK FIGYELMEZTETÉSNYITOTT AJTÓ FIGYELMEZTETÉS Ha a htszekrény vagy a fagyasztó ajtaja több mint 2 percre nyitva marad, hangjelzés (folyamatos sípolás) less hallható. A gombot vagy csukja be az ajtót. € A hangjelzés az gomb megnyomásával kapcsolható ki. Ha a “ gyelmeztetés nem kerül manuálisan kikapcsolásra, minden óra els

27 5 percében lesz hallható. ikon mindaddi
5 percében lesz hallható. ikon mindaddig villog, amíg a készülék el nem éri a megfelel hmérsékletet. 25498618 € A készülék hmérséklete az segítségével szabályozható.€ Nyomja meg az gombot újra és újra annyiszor, ameddig a kívánt hmérséklet beállításra nem kerül. € A készülék aktuális bels hmérséklete a használattól függ (az ételek mennyisége és elosztása, környezeti hmérséklet, az ajtónyitás gyakorisága, a kompresszor mködése készenléti üzemmódban, a ventilátor mködése, stb.). € A javasolt beállítás 3 °C.€ Ha a helyiség hmérséklete, ahol a készülék elhelyezésre került, 16°C-nál alacsonyabb, 5 °C alatt hfok-beállítás javasolt.€ Ezen felül, h

28 a a környezeti hmérséklet 16 °C alá esi
a a környezeti hmérséklet 16 °C alá esik, javasolt a manuális kapcsolót 1-es pozícióba állítani (a manuális kapcsoló csak egyes modelleknél található meg). € A kívánt hfokot az gomb rövid megnyomásával állíthatja be. € Nyomja meg annyiszor az ahányszor szükséges a kívánt hfok beállításához. 23498618 A Hfok-szabályozó és intenzív fagyasztás (a készülék be- és kikapcsolása is … csak a NoFrost modellek esetében)B Httér hfok-kijelzése C Intenzív fagyasztás jelfényD Figyelmeztetés jelfény CABD Az intenzív fagyasztás funkció bekapcsolásához gombot mindaddig, € E funkció használata elssorban a készülék els alkalommal történ bekapcsolását követen, ill

29 etve tisztítás eltt hasznos, illetve 24
etve tisztítás eltt hasznos, illetve 24 órával azeltt javasolt bekapcsolni, hogy nagyobb mennyiség élelmiszert helyeznénk el a fagyasztóban. € Az intenzív fagyasztás funkció kikapcsolásához nyomja meg az gombot és válassza ki a kívánt hfokot (B). Ha a funkció nem kerül manuálisan kikapcsolásra, körülbelül 2 nap elteltével kapcsol ki automatikusan. € Ha az intenzív fagyasztás funkció be van kapcsolva, a hmérséklet mind a httérben, mind a fagyasztótérben alacsonyabb lehet. € A hangjelzés az gomb megnyomásával kapcsolható ki. Ha a “ gyelmeztetés nem kerül manuálisan kikapcsolásra, minden óra els 5 percében lesz hallható. ikon mindaddig villog, amíg a

30 készülék el nem éri a megfelel hmérsé
készülék el nem éri a megfelel hmérsékletet. 21498618 € A készülék hmérséklete az segítségével szabályozható.€ Nyomja meg az gombot újra és újra annyiszor, ameddig a kívánt hmérséklet beállításra nem kerül. € A készülék aktuális bels hmérséklete a használattól függ (az ételek mennyisége és elosztása, környezeti hmérséklet, az ajtónyitás gyakorisága, a kompresszor mködése készenléti üzemmódban, a ventilátor mködése, stb.). € A javasolt beállítás 3 °C.€ Ha a helyiség hmérséklete, ahol a készülék elhelyezésre került, 16°C-nál alacsonyabb, 5 °C alatt hfok-beállítás javasolt.€ Ezen felül, ha a környezeti hmérséklet 16 °C alá esik, javasolt a manu

31 ális kapcsolót 1-es pozícióba állítani (
ális kapcsolót 1-es pozícióba állítani (a manuális kapcsoló csak egyes modelleknél található meg). B € A kívánt hfokot az gomb rövid megnyomásával állíthatja be. € Nyomja meg annyiszor az ahányszor szükséges a kívánt hfok beállításához. 19 A KÉSZÜLÉK MKÖDTETÉSE498618 A Hfok-szabályozó és intenzív fagyasztás gomb (a készülék be- és kikapcsolása is … csak a NoFrost modellek esetében)B Httér hfok-kijelzése C Intenzív fagyasztás jelfényD Figyelmeztetés jelfényA Hfok-szabályozó és intenzív fagyasztás gomb B Httér hfok-kijelzése C Intenzív fagyasztás jelfény AB D B 18498618 2 J K M M K O IN 9 CPDB2 B1AP R EDCDGHF 17498618 Távolítsa el a fels zsanér

32 fedelét (A) és a csatlakozó fedelét (B1
fedelét (A) és a csatlakozó fedelét (B1). Húzza ki a csatlakozót (C), csavarozza ki a fels zsanért (D) és távolítsa el a fels ajtót (E). Távolítsa el az oldalpaneleket (F) és (G), majd csavarozza ki és távolítsa el a középs Helyezze át a fels zsanért (A), a csatlakozót és a kábelt a másik oldalra. Helyezze fel mindhárom panelt (F), (G), és (H). Ügyeljen rá, hogy a kábel a paneleken lév vájatokon keresztül fusson úgy, ahogyan a szétszerelés eltt. Ezután távolítsa el a takaró dugaszokat (I), csavarozza ki a középs zsanért (J) és emelje le az alsó ajtót (K) az alsó zsanérról (L). Döntse hátra a készüléket, szerelje le az alsó zsanért (L) és a lábat (M

33 ), majd szerelje fel ket a másik oldal
), majd szerelje fel ket a másik oldalra. Ügyeljen rá, hogy a csavaralátét úgy legyen felhelyezve, ahogyan a szétszerelés eltt volt. Helyezze át az ajtó zsanérokat (N) és rögzítket (S) a másik oldalra. Helyezze fel a középs zsanért (J) az alsó ajtóra (K) és tegye rá az alsó ajtót az alsó zsanérra (L). Rögzítse a középs zsanért (az ajtónak eközben nyitva kell lennie). Ne felejtse el visszahelyezni a csavaralátéteket (O) és a takaró dugaszokat (I) úgy, ahogyan szétszerelés eltt voltak. Helyezze a fels ajtót (E) a középs zsanérra (J). Helyezze át a takaró dugaszokat (P) és (B2). Csatlakoztassa a csatlakozót (C) és rögzítse a fels zsanért.10.Helyezze

34 fel a fels zsanér feldelet (A), a csatl
fel a fels zsanér feldelet (A), a csatlakozó fedelét (B1), és a takaró dugaszokat A fogantyú áthelyezése (R): távolítsa el a dugaszokat/fedeleket, csavarozza ki a csavarokat és rögzítse a fogantyút a másik oldalon. Helyezze át a dugaszokat/fedeleket a másik oldalra. 16498618 2 E F H H F J 7 CKB K C DI D L 15 AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA498618 Távolítsa el a fels zsanérfedelet (A). Csavarozza ki a fels zsanért (B) és távolítsa el a fels ajtót (C). Ezután távolítsa el a takaró dugaszokat (D), csavarozza ki a középs zsanért (E) és távolítsa el az alsó ajtót (F) az alsó zsanérról (G).Döntse hátra a készüléket (ügyeljen rá, hogy ne nyomja össze a

35 kondenzációs egységet a készülék hátsó
kondenzációs egységet a készülék hátsó falán, mert ez kárt okozhat a htrendszerben), csavarozza ki az alsó zsanért (G) és a lábat (H), majd helyezze át ket a másik oldalra. Ügyeljen rá, hogy a csavaralátét úgy kerülön vissza a helyére, ahogyan a szétszerelés eltt volt. Helyezze át az ajtózsanérokat (I) a másik oldalra. Helyezze a középs zsanért (E) az alsó ajtóra (F) és helyezze az alsó ajtót az alsó zsanérra (G). Rögzítse a középs zsanért (az ajtónak eközben nyitva kell lennie). Ne felejtse el a helyükre tenni a csavaralátéteket (J) és a takaró dugaszokat (M) úgy, ahogyan azok a szétszerelés eltt voltak.7. Helyezze a fels ajtót (C) a középs zsané

36 r fölé (E), majd távolítsa el a takarófe
r fölé (E), majd távolítsa el a takarófedelet (K) és rögzítse a fels zsanért (B). Helyezze fel a fels zsanér fedelét (A) és a takarófedelet (K). A fogantyú áthelyezése (L): távolítsa el a takaró dugaszokat/fedeleket, csavarozza ki a csavarokat és ersítse fel a fogantyút a másik oldalra. Helyezze fel a takaró dugaszokat/ fedeleket a másik oldalra.Megjegyzés: Az integrált (beépített) fogantyúval rendelkez készülékeknél a 9. lépés (a fogantyú áthelyezése) átugorható. Az RETRO és ORA-ITO készülékeknél az ajtónyitás iránya nem változtatható. € A készüléket csatlakozó kábel segítségével kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni. A fali konnektornak földeltn

37 ek kell lennie (biztonsági konnektor). A
ek kell lennie (biztonsági konnektor). A névleges feszültség és a frekvencia az adattáblán / a készülék alap-adatait tartalmazó matricán van feltüntetve.€ A készüléket az érvényes szabványoknak és elírásoknak megfelelen kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni és földelni. A készülék kibírja a névleges feszültségtl való, rövid ideig tartó eltéréseket, de ez nem lehet nagyobb, mint +/- 6%. Ha a készülékek egymás mellett kerülnek elhelyezésre, párásodás-gátló (kondenzáció-gátló) készlet vásárlása és felszerelése szükséges. száraz helyiség (relatív 576604576606672114672118672115672117672116672120nedves helyiség (relatív 558776*558855** Biztonsági okokb

38 ól a készülék üzembe helyezését csak meg
ól a készülék üzembe helyezését csak megfelelen képzett szerel 13498618 € A készülékhez mellékelve van két távtartó, amelyeket a ht-fagyasztó falának alsó részére kell felhelyezni, hogy megakadályozzák azt, hogy a készülék túl közel kerüljön a falhoz. A készülék a távtartók nélkül is elhelyezhet, ebben az esetben viszont nagyobb lehet az elektromos áram- fogyasztás.€ Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és ne helyezze hforrás közelébe. Amennyiben ez nem kerülhet el, helyezzen fel egy szigetel lapot. € A készülék állhat önállóan, vagy elhelyezhet egy szekrény vagy fal mellett is. Vegye gyelembe az ajtó teljes kinyitásához szükséges helyig

39 ényt … a “ ókok és polcok ugyanis csak í
ényt … a “ ókok és polcok ugyanis csak így lesznek kihúzhatók (lásd az elhelyezési rajzot). 1224 mm 717 mm 669 mm 600 mm 710 mm m9 1176 mm RETRO min 50 mm 680 mm 632 mm m 688 mm 640 mm 600 mm 644 mm max 1194 mm 1242 mm max 720 mm 640 mm max 90° min 30 mm ORAITO 12 € A készüléket száraz és jól szellz helyiségben helyezzük el. A készülék csak akkor mködik megfelelen, ha a környezeti hmérsékelet az alábbi táblában megadott értékek között van. A készülék besorolása az adattáblán / a készülék alap-adatait tartalmazó matricán van feltüntetve. LeírásOsztályKörnyezeti hmérséklet-SN+10-tl +32-igMérsékeltN+16-tól +32-igSzubtrópusiST+16-tól +38-igTrópusiT+16-t

40 ól +43-igA készülék elhelyezéséhez legal
ól +43-igA készülék elhelyezéséhez legalább két személyre van szükség, a sérülések és a € A készülék nem beépítésre készült - ne használja beépíthet készülékként.€ A készüléknek vízszintesen, vagy enyhén hátrafelé dlve kell állnia, stabilan, szilárd talajon. A készülék els részén két állítható láb található, amelyek segítségével a ht-fagyasztó vízszintbe állítása elvégezhet. A készülék hátoldalán görgk segítik a készülék könnyebb elhelyezését (csak egyes modelleknél). € A készülék és az esetlegesen felette elhelyezett szekrény között legalább 5 cm rés kell hogy legyen, csak így biztosítható a kondenzációs egység megfelel htése. 30 mm �90° 11

41 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA498618 € A “ ókok a v
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA498618 € A “ ókok a véletlen kicsúszás megelzése érdekében rögzítve vannak. Ha szeretne egy ókot eltávolítani a készülékbl, húzza ki annyira, amennyire lehet, majd emelje meg elöl és húzza ki teljesen. € Egyes modellek esetében az ajtón található a vezérl egység. AB1234567 1 8 A HtszekrényVezérl egység A ht belsejének LED Kihúzható üvegpolc (magassága állítható) Fiók (gyümölcs és zöldségtároló rekesz)Állítható magasságú ajtópolc Palacktartó polcB Fagyasztó Fagyasztó fiókok Üveg polcok 10 € Tartsa be az üzembe helyezési utasításokat.€ Ne nyitogassa a készülék ajtaját a szükségesnél gyakrabban.€ Idnként ellenrizze, hogy a leveg

42  szabadon kering-e a készülék mögött.€
 szabadon kering-e a készülék mögött.€ A készülék hátoldalán elhelyezett kondenzációs egységet mindig tisztán kell tartani € Ha a tömítés megsérült, vagy laza, cserélje ki amilyen gyorsan csak lehet.€ Az ételeket tárolja zárt dobozokban vagy más megfelel csomagolásban.€ Hagyja az ételt szobahmérsékletre hlni mieltt a htszekrénybe helyezné.€ A fagyasztott élelmiszereket a ht részben olvassza ki.€ A fagyasztó teljes kapacitásának kihasználása érdekében távolítson el néhány fiókot a € Olvassza le a hagyományos fagyasztót, ha körülbelül 3-5 milliméter vastag jég gylt € Ügyeljünk arra, hogy a polcok egyenletesen legyenek elosztva és hogy az étel € A ve

43 ntilátorral ellátott készülékek esetében
ntilátorral ellátott készülékek esetében ne takarja be a ventilátor réseit.€ Ha nincs szükség a ventilátor vagy az ionizáló használatára, kapcsolja ki ket az 9498618 € áramtalanítsa a készüléket;€ ne engedje a gyerekeknek, hogy játsszanak a Mszaki információk a készülékrlAz adattábla a készülék belsejében található és a feszültségrl, a nettó és bruttó rtartalomról, a … üzletek, irodák és más munkakörnyezetek dolgozóinak konyhái;- falusi turizmus, valamint szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei részérl történ használat; - bed and breakfast típusú környezetek;- vendéglátás és más hasonló, nem ipari jelleg felhasználás.. i 7498618 tar

44 tsa ezeket az anyagokat a gyerekektl tá
tsa ezeket az anyagokat a gyerekektl távol, mert sérülés- és fulladás-veszélyesek. A régi készülék selejtezése során húzza ki a villásdugót az aljzatból, távolítsa el a készülék ajtaját és hagyja a Kizárólag az európai piacok vonatkozásábanA készüléket akkor használhatják 8 évesnél idsebb gyerekek, illetve csökkent fizikális, érzékszervi A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül. A 3 és 8 év közötti gyerekek behelyezhetnek élelmiszereket és készülékbe és ki is vehetnek onnan A htközegre vonatkozó figyelmeztetésA készülék egy kis mennyiség, mégis gyúlékony R600a gázt tartalmaz. Ügyeljen rá, hogy a 6498618Fagyá

45 sveszélySoha ne helyezzen fagyasztott él
sveszélySoha ne helyezzen fagyasztott élelmiszert a szájába és ne érintse meg a fagyasztott ételeket, mert ez fagyást A gyerekek és sérült személyek biztonsága A készüléket nem használhatják csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezk A gyerekeket felügyelni szükséges, hogy ne játszhassanak a készülékkel.A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül. Távolítsa el a készülék, vagy annak bizonyos részei védelmét szállítás közben biztosító csomagolást és FIGYELMEZTETÉS! A készülék belsejében ne használjon semmilyen elektromos berendezést, FIGYELMEZTETÉS! A leolvasztás gyorsítására ne használjon

46 a gyártó által javasoltakon kívül más F
a gyártó által javasoltakon kívül más FIGYELMEZTETÉS! A készülék instabilitásából ered veszélyek elkerülése érdekében ügyeljen 5 498618 Az ajtók sarkaiban távtartók vannak FIGYELMEZTETÉS! A készülék elhelyezése során ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel ne szoruljon be vagy ne sérüljön meg. 4 Mieltt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatná, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, amelybl megismerheti a készüléket, valamint annak megfelel és biztonságos használatát. Az útmutató többféle típusú készülékre vonatkozik, ezért lehetséges, hogy a benne leírt beállítások vagy tartozékok az Ön készülékénél nem állnak rendelkezésre. esetébe

47 n nincsenek jelen. Javasoljuk, hogy riz
n nincsenek jelen. Javasoljuk, hogy rizze meg az útmutatót, mert késbb is szüksége lehet rá, illetve ha a készüléket A használati útmutató tartalmazza a fagyasztó NO FROST verzióját is, ami ventilátorral van felszerelve és amelynél a leolvasztás folyamata automatikus (csak egyes típusoknál). 3 TARTALOM498618 BEVEZETA KÉSZÜLÉK LEÍRÁSAA KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA EGYÉB ÉTELEK NÉHÁNY ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPP A COMBO HT- 2498618Köszönjük a bizalmat, amit a termék megvásárlásával irántunk tanúsított. Kívánjuk, hogy sok örömben legyen része a készülék használata A készülék kizárólag háztartásban való használatra készült. (a továbbiakban: a készülék) két r

48 észbl áll: a fels része a htszekrény
észbl áll: a fels része a htszekrény, az alsó része pedig a fagyasztó. friss élelmiszerek 0°C feletti hfokon történ tárolására szolgál.A fagyasztó friss élelmiszerek fagyasztására, valamint fagyasztott élelmiszerek hosszú távú tárolására szolgál (az étel típusától függen maximum egy évig).Kapcsolat az EU EPREL adatbázissalA készülékhez mellékelt energiacímkén található QR kód egy olyan internetes A termék mködésével kapcsolatot információkat talál az EU EPREL adatbázisban is, ami a https://eprel.ec.europa.eu linken keresztül érhet el, ahol Az energiacímkérl szóló további információkért keresse fel a www.theenergylabel.eu honlapot. RÉSZLETES HASZNÁ