Download presentation
1 -

Isten hv figyelj a hv szra Jnos 54547 Szenthromsg nnepe utni 1 vasrna


rendszerint fldi eszkzkkel hv Ma is meg volna ugyan neki a hatalma arra hogy sz hallassk az gbl mint Jzus megkeresztelsekor vagy a megdicsls hegyn neki azonban gy tetszik hogy ez akkor is kivteles ese

eliza's Recent Documents

Summary of US Department of Transportation Action Plan to Increase Wal
Summary of US Department of Transportation Action Plan to Increase Wal

A Message about Pedestrian and Bicyclist Safety Americans are increasingly walking and riding bicycles to commute run errands get exercise access public transportation and save money At the US Departm

published 0K
NATUROPATHIC MEDICINE
NATUROPATHIC MEDICINE

What is Naturopathic MedicineNaturopathic medicine is a distinct primary health care profession emphasizing prevention treatment and optimal health through the use of therapeutic methods and substance

published 0K
SOLID31WASTE31DIVERSION31PROGRESS31REPORT313031FY312928272631312928272
SOLID31WASTE31DIVERSION31PROGRESS31REPORT313031FY312928272631312928272

PREPARED31BY31THE31DEPARTMENT31OF31PUBLIC31WORKS

published 0K
533 W 2600 S Suite 140 Bountiful UT 84010  TOLL 8772773778 FAX 8012951
533 W 2600 S Suite 140 Bountiful UT 84010 TOLL 8772773778 FAX 8012951

Assessmentscom introduces new evidence-based 4TH-Generation tool for adults The STRONG Static Risk and Offender Needs Guide The new tool is a comprehensive 4th-generation risk and needs assessment a

published 0K
Measures to manage DoLS authorisations during Covid
Measures to manage DoLS authorisations during Covid

The following measures are proposed instead of face to face visits to ensure protection for those most at risk of Human Rights breaches to maximise the Councils capacity to promote and safeguard the w

published 1K
8 Agency Location Code10 Address11 Agency Location Code13 AddressDepar
8 Agency Location Code10 Address11 Agency Location Code13 AddressDepar

Use prescribed by NIH Manual 11651 NIH Agreement Number including Mod No2 Paying Agency3 Receiving Agency4 Title of the Agreement5 Summary of Substance of the Agreement include purpose resources commi

published 0K
York County Pre
York County Pre

-Diabetes / Diabetes ResourcesCounselingBlue Valley Behavioral Health722 S Lincoln AveYork NE402 362-6128http//wwwbvbhnet/Family First Counseling202 E 5thStreetYork NE402 362-5650http//wwwyorkfamilyco

published 0K
I761K5L799BB179H5459I1K95L9518789O458A71A7BB1871B155K
I761K5L799BB179H5459I1K95L9518789O458A71A7BB1871B155K

-0112314565789316778x00007651A9B7C794E8551F547GH5459I95L9518MCPQQ31456Ix000098R7K94F547Sx0000G1B71O7WZUQCR987571O7TZUQWFA70191A7569I99448BB157875678Z8B765945L7B1K996518575575F547SYFA7x0000B757a378578

published 0K
Download Section

Download - The PPT/PDF document "" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.


Document on Subject : "Isten hv figyelj a hv szra Jnos 54547 Szenthromsg nnepe utni 1 vasrna"— Transcript:

1 Isten hív, figyelj a hívó szóra! János 5
Isten hív, figyelj a hívó szóra! János 5,45-47 Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap  \n \rA mai ige történelmi elzménye az, hogy Jézus a Bethesda tavánál meggyógyít egy 38 éves beteg embert, s ezt mondja neki: Vedd fel a te nyoszolyádat és járj! A beteg boldogan ugrik talpra, hátára veszi nyoszolyáját, s elindul hazafelé. Igen ám, de aznap szombat van. Az úton templomba siet emberekkel találkozik, akik megbotránkoznak azon, vagy valaki terhet hordoz szombatnapon. Megállítják, megdorgálják. A meggyógyított beteg azzal védekezik, hogy aki meggyógyította, az parancsolta neki, hogy vegye fel a nyoszolyáját. Így kerül Jézus a botránkozás közé rendszerint földi eszközökkel hív. Ma is meg volna ugyan neki a hatalma arra, hogy szó hallassék az égbl, mint Jézus megkeresztelésekor, vagy a megdicsülés hegyén, neki azonban úgy tetszik, hogy ez akkor is kivételes esemény volt, s ma is csak az legyen. Egy nagy égbl jöv hívó szót azonban mi is kapunk. Ez a hívó szó Jézus Krisztus. A mai szentleckében is errl beszél és így jelenik meg. a testet öltött ige, Isten testet öltött hazahívó szava. Isten nemcsak utánunk kiált, mint egykor az Édenben a bnbeesett Ádámnak: „Hol vagy?”, hanem megtérésre hívó szavát megtestesíti elttünk, követet küld hozzánk, mégpedig nem is akárkit, hanem az egyszülött Fiát. A gonosz szmunkásokhoz is a Fiát küldte ezt mondván: „Elküldöm az én szerelmes fiamat: talán azt, ha látják, megbecsülik”. (Luk 20,13). Krisztus, mint Isten hazahívó követe, a biztosítéka annak, hogy hazamehetünk az Atyához. Nélküle nem volna bátorságunk az Atya szeme elé kerülni. azonban kiengeszteli a bneink által megbántott Atyát, s így általa van menetelünk az Atyához. Minden bnös megtérhet! Számomra is van még bocsánat! Isten Krisztusban megjelent hazahívó szava a Biblián keresztül szólal meg. Ezt mondja az ige: „Ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert énrólam írt ”. Egyéb szentírási helyek világossá teszik, hogy Jézus itt nemcsak a mózesi törvényekre gondol, hanem az egész Ótestamentumra. Az emmausi tanítványoknak is az egész Ótestamentumból magyarázza az üdvtörténetet (Luk 24,27). Róla beszél a Biblia, s bes

2 zél a Bibliában hozzánk. Úgy olvasod-e s
zél a Bibliában hozzánk. Úgy olvasod-e s úgy hallgatod-e a Bibliát, mint Isten hazahívó szavát? Mózes azonban nemcsak az írásain keresztül beszél. Egyszer valamikor él emberként is beszélt kortársainak. Nemcsak holt beti, hanem él szava is Isten szava volt, amellyel kihívta népét az egyiptomi szolgaságból s hazahívta az ígéret földjére. Az étlen-szomjan vándorló, pusztában elfáradt, ellenségektl megriasztott nép számára volt Isten biztató szava. Ez azt jelenti, hogy Isten sokszor emberek szaván keresztül szól hozzánk. Emberek bizonyságtételén keresztül állít meg, szól bele életünkbe, hív megtérésre, s biztat új életre. Ezek az emberek sokszor nem rokonszenves emberek. Legtöbbször meg is ölte ket e világ. Visszafelé nézve látta meg azután a nép, hogy Isten látogatta meg bennök az népét. Tudsz-e így nézni Isten hazahívó, Krisztusra mutató emberi követeire? 4. Ha ilyen sokféleképpen és ily kitartóan hív Isten, miért nem figyelünk akkor a hívó szóra? Azért, mert Isten nem arról beszél, amirl mi akarunk hallani, hanem arról, amirl akar beszélni. Az alapigében is a zsidók a szombatnapról szerettek volna hallani, Jézus azonban pár szóval elintézi ezt a kérdést, s elkezd Istenfiúságáról beszélni. Az emberek e világ dolgairól szeretnének hallani, Jézus pedig az egy szükséges dologról szól. Az emberek a boldogság útjára kíváncsiak, Jézus pedig az üdvösség útjáról beszél. A másik oka annak, hogy nem figyelünk eléggé a hívó szóra az, hogy nem gondoljuk meg a hívás felelsségét. Minden hívás döntést igényel s döntést vált is ki. Nemcsak abban az esetben, ha engedelmeskedünk a hívó szónak, vagy ha ellenállunk annak, s megtagadjuk az engedelmességet. A fülünk mellett eleresztett hívó szó, a figyelemre nem méltatott figyelmeztetés is döntés már. Döntés a hívó Atya ellen. Ezért vádol minden hívás. Minket is fog vádolni. Az Úr számonkéri egyszer minden hívását tlünk, mint egyszer Jeruzsálemtl is számonkérte: .Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyjti kis csibéit szárnyai alá; és te nem akartad.” (Máté 23,37) Isten hív: Akarom az üdvösséget! Felelj rá: Akarom! Én is akarom! Ámen.