INSCRIPCIONS : Les sol·licituds d’inscripció a la PROVA D’ACCÉS, BLOC ESPECÍFIC I PERÍODE -

0K - views

INSCRIPCIONS : Les sol·licituds d’inscripció a la PROVA D’ACCÉS, BLOC ESPECÍFIC I PERÍODE

08007 Barcelona Telèfon – 93 . 317 69 49. Requisits per a la inscripció al curs: . . Fotocòpia del DNI. .

Embed :
Download Link

Download - The PPT/PDF document "INSCRIPCIONS : Les sol·licituds d’in..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

INSCRIPCIONS : Les sol·licituds d’inscripció a la PROVA D’ACCÉS, BLOC ESPECÍFIC I PERÍODE


Presentation on theme: "INSCRIPCIONS : Les sol·licituds d’inscripció a la PROVA D’ACCÉS, BLOC ESPECÍFIC I PERÍODE"— Presentation transcript:

Slide1

INSCRIPCIONS: Les sol·licituds d’inscripció a la PROVA D’ACCÉS, BLOC ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES s’han de presentar a la FEDERACIÓ CATALANA DE HOQUEI Rambla de Catalunya, 5 - 3er. 1ª 08007 Barcelona Telèfon – 93 317 69 49Requisits per a la inscripció al curs: . Fotocòpia del DNI. IMPORTS DEL CURS: . Títol de graduat en ESO (o equivalent o superior a efectes acadèmics) Prova d’accés: 49,25€. o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles Bloc Comú: 136,00€. formatius de grau mitjà o de grau superior. Bloc Específic: 170,62€.. Fotografia mida carnet. Període Pràctiques: 50,00€.. Llicència federativa vigent . Disposar del certificat vigent de la prova específica d’accés. TOTAL 405,88€.

NÚMERO DE PLACES: El mínim serà de 20 alumnes i el màxim de 35 alumnes. La Federació Catalana de Hoquei i l’Escola Catalana de l’Esport es reserven el dret d’anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d’alumnes establert.

PERÍODE DE PRÀCTIQUES: Del 10 de gener del 2020 al 10 de gener del 2021. El període de pràctiques es realitzarà en finalitzar el període lectiu sempre i quan es compleixin els següents requisits:- que l’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Específic i que l’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Comú o com a mínim estigui matriculat. Només es podran presentar les pràctiques a la FCH, una vegada s’hagi superat el BC.

Inscripció al curs i pagament de la prova d’accés: fins el 21/11/2019Llista provisional admesos prova accés: 25/11/2019Llista definitiva d’admesos prova accés: 27/11/2019Acta definitiva de la prova d’accés: 02/12/2019Llista definitiva d’admesos al curs: 09/12/2019Terminis de pagament: del 09/12 fins al 18/12/2019

CURS DE TÈCNIC ESPORTIU NIVELL I

INFORMACIÓ

Segons Resolució del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física - President del Consell Català de l'Esport - de 28 d’octubre del 2019, d’acord amb L’Ordre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, ECD/158/2014, de 5 de febrer

PROVA D’ACCÈS: 29 de novembre del 2019 de 16:00 a 19:00h.CAMP HOQUEI LINIA 22 HCC/ Antoni Bros, s/n – 08225 Terrassa

RECORDEU

BLOC ESPECÍFIC: EGARA HC . Carrer Jacint Badiella, 5, 08225 Terrassa, BarcelonaDel 18 de desembre del 2019 fins al 02 de gener del 2020 (SEMI-PRESENCIAL)De 09:00 a 13:15 i de 15:00 a 20:30 h. DESEMBRE: 20-21-22-23-24 (PRESENCIAL); 24 (NO PRESENCIAL) // GENER’20: 02 (PRESENCIAL)Exàmens: Convocatòria ordinària: els exàmens de la convocatòria ordinària, s’aniran fent dins de l’horari de cada assignatura, a mida que vagi finalitzant cada matèria. Convocatòria extraordinària 04 de febrer del 2020 de 15:30 a 19:30 h.Enllaç per veure l’horari complert

BLOC COMÚ: ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT. Esplugues de Llobregat. C/. Sant Mateu, 27-37. Del 18 de gener al 21 de març de 2020 (SEMI-PRESENCIAL)(Els horaris definitius es lliuraran el dia de la presentació del curs)DISSABTES de 09.00 A 19.30 h i DIUMENGES (PRESENCIAL) de 09.00 a 13.30 h // DILLUNS i DIMARTS (NO PRESENCIAL): de 15:00 a 22:00 hGENER: 18-19-25-26 (PRESENCIAL) // 20-21-27-28 (NO PRESENCIAL) // FEBRER: 01-02-08-09-15-16-22-23-29 (PRESENCIAL) // 03-04-10-11-17-18-24-25 (NO PRESENCIAL) // MARÇ: 01-07 (PRESENCIAL) // 02-03 (NO PRESENCIAL)Exàmens BC:Convocatòria Ordinària: els exàmens de la convocatòria ordinària, s’aniran realitzant dins l’horari de l’assignatura, a mesura que vagin finalitzant les diferents unitats formatives. Convocatòria extraordinària: 21 de març del 2020 de 09:00 a 14:00 h

Nota: La inscripció al Bloc Comú convocat en aquest document o a qualsevol dels blocs comuns convocats per l’Escola Catalana de l’Esport (format LOE), es formalitzarà a la seu de la mateixa: C/ Sant Mateu 27-37-08950 Esplugues de Llobregat. Telèfon: 934804900. e-mail: escola.presidencia@gencat.cat.

MODALITAT: HOQUEI - TERRASSA - B

BLOC COMÚ / BLOC ESPECÍFIC / PERÍODE DE PRÀCTIQUESDATES DEL 29/11/2019 fins al 10/01/2021

És obligatori presentar el DNI/PASSAPORT original per realitzar la prova d'accés.

Slide2

CURS DE TÈCNIC ESPORTIU NIVELL IINFORMACIÓEXPEDICIÓ DE CERTIFICATS:Des del 31 de gener de 2014 i atenent a la LLEI 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, l’emissió del certificat de nivell I, nivell II i nivell III en període transitori té un cost de 21,85€, 43,70€ i 65,55€ respectivament.- La inscripció al ROPEC és gratuïta i es fa d’ofici en el moment d’expedir el certificat de nivell I.Un cop superats el 3 blocs (comú, específic i pràctiques) l’Escola Catalana de l’Esport es posarà en contacte amb l’alumne per comunicar-li que ja pot sol·licitar l’expedició del seu certificat, indicant-li la manera de fer-ho.PLA FORMATIU PF 111HOHO01 TOTAL: 295 hores (segons “ Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de

hockey). Núm. 193 Viernes 12 de agosto de 2011 Sec. III. Pág. 91949

BLOC COMÚ 80 h.Bases del Comportament Esportiu 30 h. Primers Auxilis 30 h. Activitat Física Adaptada i Discapacitat 10 h. Organització Esportiva 10 h.PERÍODE DE PRÀCTIQUES 150 h.PROVA D’ACCÉS CURS DE NIVELL I EN HOQUEI

MODALITAT HOQUEI - TERRASSA - A BLOC COMÚ/BLOC ESPECÍFIC / PERÍODE DE PRÀCTIQUESDATES DEL 29/11/2019 fins al 10/01/2021BLOC ESPECÍFIC 65

h.Formació tècnica de joc en Hoquei 16 hores

Formació tàctica de joc en Hoquei

09 horesFonaments bàsics de Hoquei sala 10 horesEntrenament del porter d’Hoquei 10 horesReglament bàsic d’Hoquei herba 08 horesMetodologia i didàctica del entrenament 06 horesSeguretat e higiene en l’esport del Hoquei I 06 horesNota: El bloc comú es pot realitzar en qualsevol centre autoritzat per Departament d’Ensenyament (format LOE). http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaprogramacio/