PLAČ PROROKA 3. avgust 2019. - PowerPoint Presentation

Download presentation
PLAČ PROROKA 3. avgust 2019.
PLAČ PROROKA 3. avgust 2019.

PLAČ PROROKA 3. avgust 2019. - Description


Bog pati zbog nepravde Bog poziva na pokajanje Amos Bog traži pravdu i opraštanje Mihej Bog nudi drugu priliku Jezekilj Bog obnavlja pravdu Isaija Starozavetni proroci su bili Božji glasnogovornici ID: 787200 Download

Tags

pravdu bog tra

Embed / Share - PLAČ PROROKA 3. avgust 2019.


Presentation on theme: "PLAČ PROROKA 3. avgust 2019."— Presentation transcript


Slide1

PLAČ PROROKA

3. avgust 2019.

Slide2

Bog pati zbog nepravdeBog poziva na pokajanje (Amos)

Bog traži pravdu i opraštanje (Mihej)

Bog nudi drugu priliku (Jezekilj)Bog obnavlja pravdu (Isaija)

Starozavetni proroci su bili Božji glasnogovornici, koji je optužio Izrailj za njegovo bedno stanje. Izrailj je tlačio siromašne i bespomoćne umesto da je pazio na pravdu. Umesto izgradnje mira tamo je cvalo nasilje. Bili su ponosni na svoje zločine umesto da su ugušili svoj ponos i tražili oproštenje.

Proroci su takođe izražavali Božji bol radi na- rodne nepravde. Oni su narodu objašnjavali šta im Bog savetuje kako da uspostave pravdu u zemlji.

Slide3

BOG PATI ZBOG NEPRAVDE

Zato sada poslušaj glas njihov; ali im dobro zasvedoči i kaži način kojim će car carovati nad njima.”

(1. Samuilova 8,9)Izrailj je odlučio da teokraciju zameni monar- hijom ”kao što je to kod svih naroda”. Bog im je poslao proroka da ih opomene na stvarne posledice njihove odluke.

Ako žele da budu kao ostali narodi oko njih, uskoro će se i ponašati kao ti narodi. To zna- či da će postati nepravedni, ugnjetavaće si- romašne i dozvoliće da izgube svaki osećaj saučešća, empatije.

Bog je bio žalostan zbog patnje Izrailja kao po- sledice što je ostavio Boga

.

Poruke proroka su snažno izražavale tu žalost.Međutim, njihove poruke takođe ukazuju na stalni Božji poziv

da se ponovno uspostavl pravda u društvu, da se ukloni svako ugnjeta- vanje i da se umanji bol ljudi koji žive oko nas.

Slide4

BOG POZIVA NA POKAJANJE

Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Izrailj neću mu oprostiti, jer prodavaše pravednika za novce

i ubogoga za jedne opanke.” (Amos 2,6)

Poruka Amosa počinje objavljivanjem Božje kazne nad tim narodima zbog njihovih greha - gadnih zločina, nasilja i zverstava (1,3-2:3).Izrailj je zlurado prihvatio ovu poruku, iako je optu-živala čak i Judu

za odbacivanje Boga i neposlušnost Njegovom zakonu (2,4-5).

Međutim, Amos se sada okreće Izrailju i iz -nosi najdužu listu njihovih

greha i najtežu optužbu: sebičnost, pohlepa, tlačenje najra-njivijih, nemoral, nepravda... (2,6-16).Bog poziva svoj narod na pokajanje i radikal- nu promenu svog ponašanja: “

Mrzite na zlo i ljubite dobro, i postavite na vratima sud.” (Amos 5,15)

Slide5

BOG TRAŽI PRAVDU I OPROŠTENJE GREHA

Spre

č

avanje vršenja pravde, nasilje, podmi- ćivanje, proterivanje udovica, nasilje nad de- com. Knezovi otimaju od naroda (Mihej 7,3). Gramzivi sveštenici. Proroci prorokuju za nov- ce. Ovakvo je bilo stanje u carstvu Jude za vreme vladanja Ahaza.

Bog je voljan da oprosti grehe

pod uslovom da se iskreno pokajemo.On takođe očekuje

jasnu promenu našeg ponašanja: “Da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smerno s Bogom svojim.” (Micah 6:8 ).Međutim,

bez obzira na njihove gre- he Bog nije napustio svoj narod. On neće ni nas napustiti.

Opet će se smilovati na nas; pogaziće naša bezakonja; bacićeš u dubine morske sve grehe njihove

.

(M

ihej

7

,

19)

Slide6

BOG NUDI DRUGU PRILIKU

Slabe ne krepite, i bolessne ne lečite, ranjene ne zavijate, odagnane ne dovodite natrag, izgubljene ne tražite, nego silom i žestinom gospodarite nad njima

.” (Jezekilj 34

,4)

Jezekilj je izložio koren greha Sodoma

: ponos, ekonomsko izobilje i bezbrižan život.

Drugim rečima prorok se fokusirao na ekonomsku nepravdu i nebrigu o ubogima. Ovo je vodilo do zanemarivanja bolesnih i onih u potrebi (Jezekilj

16,49).

Bog je obečao da će ka- zniti takvo ponašanje.

Stavio je pred njih pri -mer kako pravi pastir treba da se ponaša

(

Jezekilj

34

,

22-31;

Jovan

10

,

1-16).

Hteo je da ih vrati sa krivog puta.

J

uda je sledio korake Sodoma

. I

nepravda se

širila i

zahvatala sve krajeve njihove zemlje

,

jer je svako

tražio i grabio samo za sebe

(

Jezekilj

34

,

2-21).

I pored njihove zloće

,

Bog je uvek

spremno pružao drugu priliku (Jezekilj

16

,

55).

Slide7

BOG USPOSTAVLJA PRAVDU

Učite se dobro činiti, tražite pravdu, ispravljajte potlačenoga, dajite pravicu siroti, branite udovicu

.” (Isaija 1,17)

U toku prvih godina svoje službe, Isaija se suočio sa ozbiljnim problemima u svom okruženju: nasilje, pokvarenost, podmićivanje,

nepravda prema siroča-di i udovicama, nagomilavanje bogatstva…Bog je bio voljan da zaboravi njihov greh, ali je oče- kivao promenu njihovog ponašanja (1,6-8).

Ali

, konačno obnovljenje pravde će doći sa Božjom direktnom intervencijom radom Mesije, Isusa

iz Nazareta (42,1-7; 53,4-6).

Mesija će obnoviti Božje carstvo na Zemlji

.

On će dovesti pravdu

,

milost

,

ozdravljenje i obnovljenje

.

Slide8

“Međutim u Judi je bilo i onih koji su se držali svoje vernosti Gospodu uporno od- bijajući da se priklone idolopoklonstvu. Prema takvima su s nadom upravljali po- gled Isaija, Mihej i njihovi drugovi dok su razmatrali štete nastale u poslednjim go- dinama Ahazova carovanja. Njihovo sve- tište je bilo zatvoreno, ali su verni Judej- ci stekli pouzdanje: ”Jer je s nama Bog!” ”Gospoda nad vojskma svetite; i on neka vam je strah i bojazan”(Isaija 8,10.13.14)

E

len Vajt, Patrijarsi i proroci, str. 330 original

Shom More....
By: askindma
Views: 0
Type: Public

Download Section

Please download the presentation after appearing the download area.


Download - The PPT/PDF document "PLAČ PROROKA 3. avgust 2019." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

Try DocSlides online tool for compressing your PDF Files Try Now

Related Documents