We odcigowe zbudowane s z warstwy materiau termoplastycznego np poliur - PDF document

Download presentation
We odcigowe zbudowane s z warstwy materiau termoplastycznego np poliur
We odcigowe zbudowane s z warstwy materiau termoplastycznego np poliur

We odcigowe zbudowane s z warstwy materiau termoplastycznego np poliur - Description


powleczonej tworzywem polimerowym np silikon Odporno na podcinienie zapewnia spirala z drutu stalowego blachy stalowej lub tworzywa Odporno na podcinienie zaley przede wszystkim od rednicy uytego drut ID: 870825 Download Pdf

Tags

110 smartflex przeznaczony pracy smartflex 110 pracy przeznaczony temp odprowadzania wersja elastyczny odporny stosowany wewn

Embed / Share - We odcigowe zbudowane s z warstwy materiau termoplastycznego np poliur


Presentation on theme: "We odcigowe zbudowane s z warstwy materiau termoplastycznego np poliur"— Presentation transcript


1 Węże odciągowe zbudowane są z warstw
Węże odciągowe zbudowane są z warstwy materiału termoplastycznego (np. poliuretan) lub tkaniny (np. poliester) powleczonej tworzywem polimerowym (np. silikon). Odporność na podciśnienie zapewnia spirala z drutu stalowego, blachy stalowej lub tworzywa. Odporność na podciśnienie zależy przede wszystkim od średnicy użytego drutu, a z drutu stalowego (P 3 PU - drut pokryty PVC) materiał węża w formie rękawa zwiniętego z tkaniny, P 7 N PU P 7 M PU AE P 1 N PU P 7 L PU P 1 V PU SE-A P 1 S PU SE-A P 3 PU P 3 S PU P 2 PU P 2 PE P 2 SP P 2 HL P 2 A1000 P 1 N PU SE-A P 1 L

2 PU SE-A P 2 PP 141 P 2 PU Temp. pracy: (
PU SE-A P 2 PP 141 P 2 PU Temp. pracy: (wersja standardowa i wersja AS) (wersja AE i PAS) Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania oparów olejów, pyłów, trocin, lekkich materiałów sypkich, itp. Stosowany w przemyśle drzewnym, budowlanym, spożywczym. Dostępne inne średnice w zakresie Wersja AE - odporny na mikroby i hydrolizę, spełniający wymogi FDA i Dyrektyw Europejskich. Wersja AS - antystatyczny (R <10 Ω) - zgodnie z TRBS 2153. Wersja PAS - odporny na mikroby i hydrolizę, spełniający wymogi FDA 21 CFR 177.2600, Ω) zgodnie z TRBS 2153, ze spiralą ze stali nierdzewnej. Przykłado

3 wy indeks wersji AE: wersji AS
wy indeks wersji AE: wersji AS: wersji PAS:SC-P2PUPAS-025 SC-P2PU-110 110 112 117 P 1 L PU AE SE-A Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania lekkich materiałów sypkich. Stosowany w prze myśle drzewnym, meblarskim. Odporny na mikroby i hydrolizę. Duża odporność na ścieranie i oleje mineralne. Trudnopalny, zgodny z DIN 4102 B1. Zgodnie z zaleceniami BGI 739 wąż można traktować jako przewodzący elektrycznie po wykonaniu uziemienia spirali. Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach. Wąż oznakowany 114 P 1 N

4 PU Temp. pracy: (wersja standardowa i we
PU Temp. pracy: (wersja standardowa i wersja AS) Polieter-poliuretan (wersja AE i EL) Spirala z drutu stalowego pokryta PVC Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania i przesyłu lekkich granulatów w przemyśle spożywczym (wer sja AE), papierniczym i tekstylnym. Duża odporność na ścieranie. Dostępne inne średnice w zakresie 10 ÷ 408 mm. Wersja AE - odporny na mikroby i hydrolizę, spełniający wymogi FDA i Dyrektyw Europejskich. Wersja AS - antystatyczny (R <10 Ω) zgodnie z TRBS 2153. Wersja EL - przewodzący elektrycznie (R <10 Ω) zgodnie z TRBS 2153 i Dyrektywą ATEX 94/9/EC, odporny na mikroby

5 i hydrolizę. Kolor czarny. Przykładowy
i hydrolizę. Kolor czarny. Przykładowy indeks wersji AE: wersji AS: 0,11 SC-P1NPU-110 110 110 144 P 1 N PU AE SE-A Temp. pracy: Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów i kurzu. Stosowany w przemyśle drzewnym, me blarskim. Duża odporność na ścieranie. odporny na mikroby i hydrolizę. Trudnopalny, zgodny z DIN 4102 B1. Zgodnie z zaleceniami BGI 739 wąż można traktować jako przewodzący elektrycznie po wykonaniu uziemienia spirali. Wąż oznakowany strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu medium. Dostępne inne średnice

6 SC-P1NPUAESEA-110 110 110 P 7 L P
SC-P1NPUAESEA-110 110 110 P 7 L PU Temp. pracy: (wersja standardowa i wersja AS) Polieter-poliuretan (wersja AE i PAS) Mocny, gładki wewnątrz wąż przeznaczony do odprowadzania i przesyłu materiałów o dużym współczynniku ście rania, olejoodporny, nietoksyczny. Stosowany w przemyśle drzewnym, metalowym, tworzyw sztucznych. Dostępne Wersja AE - odporny na mikroby i hydrolizę, spełniający wymogi FDA i Dyrektyw Europejskich. Wersja AS - antystatyczny (R <10 Ω) zgodnie z TRBS 2153. Wersja PAS - odporny na mikroby i hydrolizę, spełniający wymogi FDA 21 CFR 177.2600, antystatyczny (R <10 Ω) zgodnie

7 z TRBS 2153, ze spiralą ze stali nierdz
z TRBS 2153, ze spiralą ze stali nierdzewnej. Przykładowy indeks wersji AE: wersji AS: wersji PAS:SC-P7LPUPAS-030 SC-P7LPU-110 110 110 146 P 1 V PU AE SE-A Temp. pracy: Elastyczny, olejoodporny wąż przeznaczony do odprowadzania materiałów o dużym współczynniku ścierania. Stosowany w przemyśle drzewnym, meblarskim. Odporny na mikroby i hydrolizę. Trudnopalny, zgodny z DIN 4102 B1. Zgodnie z zaleceniami BGI 739 wąż można traktować jako przewodzący elektrycznie po wykonaniu uziemienia spirali. Wąż oznakowany strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu m

8 edium. Dostępne inne
edium. Dostępne inne P 1 S PU AE SE-A Temp. pracy: Elastyczny, olejoodporny wąż przeznaczony do odprowadzania materiałów o dużym współczynniku ścierania. Stosowany w przemyśle drzewnym, meblarskim. Odporny na mikroby i hydrolizę. Trudnopalny, zgodny z DIN 4102 B1. Zgodnie z zaleceniami BGI 739 wąż można traktować jako przewodzący elektrycznie po wykonaniu uziemienia spirali. Wąż oznakowany strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu medium. Dostępne inne 148 P 2 CNC Temp. pracy: Elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania oparów olejów, pyłó

9 w, trocin, lekkich materiałów sypkich,
w, trocin, lekkich materiałów sypkich, itp. Stosowany w przemyśle drzewnym, budowlanym, szczególnie zalecany do centrów obróbczych CNC (drewna). Trudnopalny, zgodny z DIN 4102 B1, odporny na mikroby i hydrolizę. Nie zawiera związków halogenowych i pla sty�katorów. Zgodnie z zaleceniami BGI 739-2 wąż można traktować jako przewodzący elektrycznie po wykonaniu 1,11 149 P 3 PU Temp. pracy: (wersja standardowa i wersja AS) Polieter-poliuretan (wersja AE i EL) Spirala z drutu stalowego pokrytego PVC Elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania materiałów o dużym współcz

10 ynniku ścierania. Stosowany w prze myś
ynniku ścierania. Stosowany w prze myśle drzewnym, metalowym, tworzyw sztucznych, spożywczym. Dostępne inne średnice w zakresie 20 ÷ 500 mm. Wersja AE - odporny na mikroby i hydrolizę, spełniający wymogi FDA i Dyrektyw Europejskich. Wersja AS - antystatyczny (R <10 Ω) zgodnie z TRBS 2153. Wersja EL - przewodzący elektrycznie (R <10 Ω) zgodnie z TRBS 2153 i Dyrektywą ATEX 94/9/EC, odporny na mikroby i hydrolizę. Kolor czarny. Przykładowy indeks wersji AE: wersji AS: SC-P3PU-110 110 P 7 M PU AE Temp. pracy: Mocny, elastyczny i gładki wewnątrz wąż przeznaczony do

11 odprowadzania i przesyłu materiałów
odprowadzania i przesyłu materiałów o dużym współ czynniku ścierania, olejoodporny, nietoksyczny. Stosowany w przemyśle drzewnym, metalowym, tworzyw sztucz nych, spożywczym. Odporny na mikroby i hydrolizę, spełniający wymogi FDA i Dyrektyw Europejskich. Dostępne Wersja EL- przewodzący elektrycznie (R <10 Ω) zgodnie z TRBS 2153 i Dyrektywą ATEX 94/9/EC, odporny na mikroby i hydrolizę. Nie spełnia wymagań FDA i Dyrektyw Europejskich. Kolor czarny Wersja PAS - odporny na mikroby i hydrolizę, spełniający wymogi FDA 21 CFR 177.2600, antystatyczny (R <10 Ω) zgodnie z TRBS 2153, ze spiralą ze stali n

12 ierdzewnej. 113 SC-P
ierdzewnej. 113 SC-P7MPUAE-110 110 wersji PAS: SC-P7MPUPAS-032 P 3 S PU / P 3 SV PU Temp. pracy: (wersja standardowa i wersja AS) Polieter-poliuretan (wersja AE) 2 mm (2,5 mm dla węża P 3 SV PU) Mocny, gładki wewnątrz wąż przeznaczony do odprowadzania i przesyłu materiałów o dużym współczynniku ście rania, olejoodporny. Odporny na wysokie podciśnienia. Stosowany w przemyśle drzewnym, metalowym, tworzyw sztucznych, spożywczym. Wąż oznakowany strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu medium. Dostępne Wersja AE - odporny na mikroby i hydrolizę, spełniający

13 wymogi FDA i Dyrektyw Europejskich. Wers
wymogi FDA i Dyrektyw Europejskich. Wersja AS - antystatyczny (R <10 Ω) zgodnie z TRBS 2153. Przykładowy indeks wersji AE: wersji AS: SC-P3SPU-110 110 Przykładowy indeks wersji AE: wersji AS: P 7 XS PU AE Temp. pracy: Mocny, gładki wewnątrz wąż przeznaczony do odprowadzania i przesyłu materiałów o dużym współczynniku ścierania tj. piasek, żwir, nasiona itp. Odporny na wysokie podciśnienia, mikroby i hydrolizę oraz olej. Stosowany w przemyśle drzewnym, metalowym i tworzyw sztucznych. Wąż oznakowany strzałką wskazującą prawidłowy kie rune

14 k przepływu medium. Dostępne inne śre
k przepływu medium. Dostępne inne średnice w zakresie 80 ÷ 250 mm. Standardowa długość w średnicach SC-P7XSPUAE-110 110 3,11 Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania lekkich materiałów sypkich. Stosowany w prze myśle drzewnym i meblarskim. Duża odporność na ścieranie i oleje mineralne. Zgodnie z zaleceniami BGI 739 wąż można traktować jako przewodzący elektrycznie po wykonaniu uziemienia spirali. Wąż oznakowany strzałką odporny na mikroby odporny na hydrolizę trudnopalny zgodnie z DIN 4102 B1 Wąż zgodny z normą TRGS 727 oraz dyrektywą ATEX 94/

15 9/EC: przesył pneumatyczny palnych pył
9/EC: przesył pneumatyczny palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 wewnątrz), odciąg palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył palnych gazów, cieczy i ich oparów (strefa 0, 1, 2 wewnątrz), przesył niepalnych gazów, cieczy i ich oparów (strefa 0, 1, 2 wewnątrz). SC-SMARTFLEX-025-04 SC-SMARTFLEX-030-04 SC-SMARTFLEX-040-04 SC-SMARTFLEX-050-04 SC-SMARTFLEX-060-04 SC-SMARTFLEX-080-04 SC-SMARTFLEX-100-04 SC-SMARTFLEX-120-04 SC-SMARTFLEX-140-04 SC-SMARTFLEX-150-04 SC-SMARTFLEX-160-04 114 SC-SMARTFLEX-180-04 SC-SMARTFLEX-200-04 SC-SMARTFLEX-215-04 SC-SMARTFLEX-225-04 SC-SMARTFL

16 EX-250-04 SC-SMARTFLEX-300-04 SC-SMARTFL
EX-250-04 SC-SMARTFLEX-300-04 SC-SMARTFLEX-400-04 SC-SMARTFLEX-500-04 SC-SMARTFLEX-600-04 SC-SMARTFLEX-710-04 SC-SMARTFLEX-800-04 Temp. pracy: Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów i kurzu. Stosowany w przemyśle drzewnym i me blarskim. Duża odporność na ścieranie i oleje mineralne. Zgodnie z zaleceniami BGI 739 wąż można traktować jako przewodzący elektrycznie po wykonaniu uziemienia spirali. Wąż oznakowany strzałką wskazującą prawidłowy odporny na mikroby odporny na hydrolizę trudnopalny zgodnie z DIN 4102 B1 Wąż zgodny z normą TRGS 727 oraz dyrektywą ATEX 94/9/EC: przesył

17 pneumatyczny palnych pyłów i materiał
pneumatyczny palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 wewnątrz), odciąg palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył palnych gazów, cieczy i ich oparów (strefa 0, 1, 2 wewnątrz), przesył niepalnych gazów, cieczy i ich oparów (strefa 0, 1, 2 wewnątrz). SC-SMARTFLEX-020-06 SC-SMARTFLEX-025-06 SC-SMARTFLEX-030-06 SC-SMARTFLEX-035-06 SC-SMARTFLEX-040-06 SC-SMARTFLEX-050-06 SC-SMARTFLEX-060-06 SC-SMARTFLEX-070-06 SC-SMARTFLEX-080-06 SC-SMARTFLEX-100-06 SC-SMARTFLEX-120-06 SC-SMARTFLEX-125-06 SC-SMARTFLEX-140-06 SC-SMARTFLEX-150-06 SC-SMARTFLEX-160-06 SC-SMARTFLEX-175-06 SC-SMARTF

18 LEX-180-06 SC-SMARTFLEX-200-06 SC-SMARTF
LEX-180-06 SC-SMARTFLEX-200-06 SC-SMARTFLEX-225-06 SC-SMARTFLEX-250-06 SC-SMARTFLEX-275-06 SC-SMARTFLEX-300-06 SC-SMARTFLEX-350-06 SC-SMARTFLEX-400-06 SC-SMARTFLEX-450-06 SC-SMARTFLEX-500-06 Temp. pracy: Elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania materiałów o dużym współczynniku ścierania, takich jak: wióry, trociny, skrawki drewna. Stosowany w przemyśle drzewnym i meblarskim. Duża odporność na ścieranie i oleje mineralne. Zgodnie z zaleceniami BGI 739 wąż można traktować jako przewodzący elektrycznie po wykonaniu uziemienia spirali. Wąż oznakowany strzałką wskazującą prawidłowy kierunek prze

19 pływu medium. Dostępne inne odporny n
pływu medium. Dostępne inne odporny na mikroby odporny na hydrolizę trudnopalny zgodnie z DIN 4102 B1 Wąż zgodny z normą TRGS 727 oraz dyrektywą ATEX 94/9/EC: przesył pneumatyczny palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 wewnątrz), odciąg palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył palnych gazów, cieczy i ich oparów (strefa 0, 1, 2 wewnątrz), przesył niepalnych gazów, cieczy i ich oparów (strefa 0, 1, 2 wewnątrz). SC-SMARTFLEX-030-07 SC-SMARTFLEX-040-07 SC-SMARTFLEX-050-07 SC-SMARTFLEX-060-07 SC-SMARTFLEX-080-07 SC-SMARTFLEX-100-07 SC-SMARTFLEX-120-07 SC-SMARTFLEX-

20 140-07 SC-SMARTFLEX-150-07 SC-SMARTFLEX-
140-07 SC-SMARTFLEX-150-07 SC-SMARTFLEX-160-07 SC-SMARTFLEX-180-07 SC-SMARTFLEX-200-07 SC-SMARTFLEX-215-07 SC-SMARTFLEX-225-07 SC-SMARTFLEX-250-07 SC-SMARTFLEX-300-07 SC-SMARTFLEX-350-07 SC-SMARTFLEX-400-07 Temp. pracy: Mocny, elastyczny i gładki wewnątrz wąż przeznaczony do odprowadzania materiałów o dużym współczynniku ście rania, takich jak: wióry, trociny, skrawki drewna. Stosowany w przemyśle drzewnym i meblarskim. Duża odporność na ścieranie i oleje mineralne. Zgodnie z zaleceniami BGI 739 wąż można traktować jako przewodzący elektrycznie po wykonaniu uziemienia spirali. Wąż oznakowany strza

21 ką wskazującą prawidłowy kierunek p
ką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu medium. odporny na mikroby odporny na hydrolizę trudnopalny zgodnie z DIN 4102 B1 Wąż zgodny z normą TRGS 727 oraz dyrektywą ATEX 94/9/EC: przesył pneumatyczny palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 wewnątrz), odciąg palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył palnych gazów, cieczy i ich oparów (strefa 0, 1, 2 wewnątrz), przesył niepalnych gazów, cieczy i ich oparów (strefa 0, 1, 2 wewnątrz). SC-SMARTFLEX-025-10 SC-SMARTFLEX-030-10 SC-SMARTFLEX-035-10 SC-SMARTFLEX-040-10 SC-SMARTFLEX-050-10 SC-SMARTFLEX-060-10 SC-SMA

22 RTFLEX-075-10 SC-SMARTFLEX-080-10 SC-SMA
RTFLEX-075-10 SC-SMARTFLEX-080-10 SC-SMARTFLEX-090-10 SC-SMARTFLEX-100-10 SC-SMARTFLEX-110-10 110 SC-SMARTFLEX-120-10 113 SC-SMARTFLEX-125-10 117 SC-SMARTFLEX-140-10 SC-SMARTFLEX-150-10 SC-SMARTFLEX-160-10 SC-SMARTFLEX-180-10 SC-SMARTFLEX-200-10 SC-SMARTFLEX-215-10 211 SC-SMARTFLEX-225-10 2,11 SC-SMARTFLEX-250-10 SC-SMARTFLEX-300-10 SC-SMARTFLEX-350-10 SC-SMARTFLEX-400-10 SC-SMARTFLEX-450-10 SC-SMARTFLEX-500-10 Temp. pracy: Bardzo mocny, elastyczny i gładki wewnątrz wąż przeznaczony do odprowadzania materiałów o dużym współczyn niku ścierania, takich jak: wióry, trociny, skrawki drewna. Stosowany w przemyśle dr

23 zewnym i meblarskim. Duża odporność
zewnym i meblarskim. Duża odporność na ścieranie i oleje mineralne. Zgodnie z zaleceniami BGI 739 wąż można traktować jako przewodzący elektrycznie po wykonaniu uziemienia spirali. Wąż oznakowany strzałką wskazującą prawidłowy kierunek przepływu odporny na mikroby odporny na hydrolizę trudnopalny zgodnie z DIN 4102 B1 Wąż zgodny z normą TRGS 727 oraz dyrektywą ATEX 94/9/EC: przesył pneumatyczny palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 wewnątrz), odciąg palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył palnych gazów, cieczy i ich oparów (strefa 0, 1, 2 wewnątrz), przesył niepal

24 nych gazów, cieczy i ich oparów (stref
nych gazów, cieczy i ich oparów (strefa 0, 1, 2 wewnątrz). SC-SMARTFLEX-025-14 SC-SMARTFLEX-030-14 SC-SMARTFLEX-032-14 SC-SMARTFLEX-035-14 SC-SMARTFLEX-038-14 SC-SMARTFLEX-040-14 SC-SMARTFLEX-050-14 SC-SMARTFLEX-060-14 SC-SMARTFLEX-075-14 113 SC-SMARTFLEX-080-14 SC-SMARTFLEX-090-14 SC-SMARTFLEX-100-14 SC-SMARTFLEX-120-14 SC-SMARTFLEX-125-14 SC-SMARTFLEX-140-14 SC-SMARTFLEX-150-14 SC-SMARTFLEX-160-14 SC-SMARTFLEX-180-14 SC-SMARTFLEX-200-14 SC-SMARTFLEX-225-14 SC-SMARTFLEX-250-14 SC-SMARTFLEX-300-14 SC-SMARTFLEX-350-14 SC-SMARTFLEX-400-14 SC-SMARTFLEX-450-14 Temp. pracy: Lekki, elastyczny, gładki wewn

25 ątrz wąż przeznaczony do odprowadzani
ątrz wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, włókien, zanieczyszczonego powietrza, proszków, granulatów, itp. Stosowany w przemyśle drzewnym, budowlanym, spożywczym. Doskona ła odporność na ścieranie, warunki atmosferyczne i korozję biologiczną. Zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004 CE i UE 10/2011 w zakresie przesyłu sypkich materiałów spożywczych. Wersja antystatyczna posiada Przykładowy indeks wersji AS: w. standard w. antystat. ME-OREGONPU-110 110 110 Temp. pracy: Elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania i przesyłu powietrza, oparów i gazów, również w

26 warunkach wysokich temperatur. Trudnop
warunkach wysokich temperatur. Trudnopalny, odporny chemicznie oraz na promieniowanie UV. Zachowuje elastyczność w SC-CWY-025 SC-CWY-030 SC-CWY-040 SC-CWY-050 SC-CWY-060 SC-CWY-070 SC-CWY-075 113 SC-CWY-080 SC-CWY-100 SC-CWY-120 SC-CWY-125 SC-CWY-140 SC-CWY-150 SC-CWY-175 SC-CWY-200 SC-CWY-250 SC-CWY-300 SC-CWY-356 SC-CWY-406 SC-CWY-457 SC-CWY-508 SC-CWY-610 NEOPRENE 1 Temp. pracy: Wewnętrzna spirala z drutu stalowego Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania oparów, powietrza i gazów. Stosowany m.in. do przesyłu chłodnego i zimnego powietrza w przemyśle elektronicznym, dr

27 ukarskim, przetwórstwie tworzyw sztucz
ukarskim, przetwórstwie tworzyw sztucz nych, a także do odciągu spalin i gazów spawalniczych. W celu właściwego doboru węża prosimy o kontakt z Działem Handlowym lub Technicznym TUBES INTERNATIONAL ® 111,1 TS-NEOPRENE1-110 110 113,1 TS-NEOPRENE1-114 114 117,1 114 161 Temp. pracy: Wewnętrzna spirala z drutu stalowego Mocniejsza wersja węża NEOPRENE 1. Stosowany m.in. do przesyłu chłodnego i zimnego powietrza w przemyśle elektronicznym, drukarskim, przetwórstwie tworzyw sztucznych, a także do odciągu spalin i gazów spawalniczych. W celu właściwego doboru węża prosimy o kontakt z

28 Działem Handlowym lub Technicznym TUBE
Działem Handlowym lub Technicznym TUBES INTERNA ® 112,2 TS-NEOPRENE2-110 110 113,2 110 TS-NEOPRENE2-114 114 118,2 114 Temp. pracy: Wewnętrzna spirala z drutu stalowego Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania oparów, powietrza i gazów w warunkach wysokich temperatur. Nie zalecany do pracy w ciężkich warunkach. W celu właściwego doboru węża kontakt z Działem Handlowym lub Technicznym TUBES INTERNATIONAL ® 111,1 TS-SILICONE1-110 110 113,1 TS-SILICONE1-114 114 117,1 114 Temp. pracy: Wewnętrzna spirala z drutu stalowego Mocniejsza wersja węża SILICO

29 NE 1. Przeznaczony do odprowadzania opar
NE 1. Przeznaczony do odprowadzania oparów, powietrza i gazów w warunkach wysokich temperatur. Nie zalecany do pracy w ciężkich warunkach. W celu właściwego doboru węża kontakt z Działem Handlowym lub Technicznym TUBES INTERNATIONAL ® 112,2 TS-SILICONE2-110 110 113,2 110 TS-SILICONE2-114 114 118,2 114 1,110 164 Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania oparów i gazów w warunkach wysokich temperatur. W celu właściwego doboru węża wskazany kontakt z Działem Handlowym lub Technicznym TUBES INTERNA ® SC-KEVLAR-CL-112 112 Temp. pracy: L

30 ekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczo
ekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania oparów i gazów w warunkach wysokich temperatur. W celu właściwego doboru węża wskazany kontakt z Działem Handlowym lub Technicznym TUBES INTERNA ® SC-SILICON-CL-110 110 166 Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, spalin, wyziewów. Trudnopalny - zgodnie z SOLAS. Nie zawiera plasty�katorów, silikonu i związków halogenowych. Posiada dobrą odporność na oleje. Ograniczona możliwość ciągłego zginania. Szeroko stosowany w przemyśle hutniczym. Wąż przeznaczony

31 TS-GRIP400-110 110 0,011
TS-GRIP400-110 110 0,011 Warstwa wewn.: Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, spalin, wyziewów. Posiada odporność na oleje, destrukcyjne działanie światła, jest trudnopalny. Szeroko stosowany w przemyśle hutniczym, TS-GRIP450-110 110 0,011 168 Temp. pracy: Dwuwarstwowa tkanina z impregno wanego włókna szklanego przeplatana Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, spalin, wyziewów. Posiada odporność na wibracje, oleje, destrukcyjne działanie światła, jest trudnopalny, zgodn

32 ie z SOLAS. Nie zawiera si likonu. Ogran
ie z SOLAS. Nie zawiera si likonu. Ograniczona możliwość ciągłego zginania. Szeroko stosowany w przemyśle hutniczym, motoryzacyjnym, lotniczym, stoczniowym. Wąż przeznaczony tylko do pracy przy podciśnieniu! Dostępna również wersja ze spiralą TS-GRIP650-110 110 0,11 11,60 169 GRIPFLEX 1100 Temp. pracy: Zewnętrzna spirala ze stali AISI 409 Od -120°C do +1100°C Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, spalin, wyziewów. Posiada odporność na oleje, destrukcyjne działanie światła, jest trudnopalny. Nie zawiera silikonu i związków halogeno wych.

33 Ograniczona możliwość ciągłego zgin
Ograniczona możliwość ciągłego zginania. Szeroko stosowany w przemyśle hutniczym, motoryzacyjnym, lotniczym, stoczniowym. Wąż przeznaczony tylko do pracy przy podciśnieniu! Dostępna również wersja ze spiralą TS-GRIP1100-075 TS-GRIP1100-080 TS-GRIP1100-090 TS-GRIP1100-100 TS-GRIP1100-110 110 TS-GRIP1100-120 TS-GRIP1100-125 TS-GRIP1100-130 TS-GRIP1100-140 0,11 TS-GRIP1100-150 TS-GRIP1100-160 TS-GRIP1100-170 TS-GRIP1100-175 TS-GRIP1100-180 TS-GRIP1100-200 TS-GRIP1100-215 TS-GRIP1100-225 TS-GRIP1100-250 TS-GRIP1100-275 TS-GRIP1100-300 TS-GRIP1100-315 TS-GRIP1100-325 TS-GRIP1100-350 TS-GRIP1100-37

34 5 TS-GRIP1100-400 TS-GRIP1100-450 0,011
5 TS-GRIP1100-400 TS-GRIP1100-450 0,011 TS-GRIP1100-500 TS-GRIP1100-600 TS-GRIP1100-700 11,10 TS-GRIP1100-800 TS-GRIP1100-900 Temp. pracy: Lekki, elastyczny, odporny chemicznie wąż o dużej ściśliwości. Trudnopalny, przeznaczony do zastosowań w układach wentylacji i ogrzewania. Dostępny również w innych kolorach oraz ze spiralą ze stali nierdzewnej (od Wersja AS - antystatyczny (R <10 Ω), kolor czarny. TS-PVCSEV-050 TS-PVCSEV-060 TS-PVCSEV-065 TS-PVCSEV-070 TS-PVCSEV-075 TS-PVCSEV-080 TS-PVCSEV-090 TS-PVCSEV-100 TS-PVCSEV-110 110 TS-PVCSEV-120 TS-PVCSEV-125 TS-PVCSEV-130 TS-PVCSEV-140 TS-

35 PVCSEV-150 TS-PVCSEV-160 TS-PVCSEV-170 T
PVCSEV-150 TS-PVCSEV-160 TS-PVCSEV-170 TS-PVCSEV-175 TS-PVCSEV-180 TS-PVCSEV-200 TS-PVCSEV-215 TS-PVCSEV-225 0,115 TS-PVCSEV-250 TS-PVCSEV-275 0,011 TS-PVCSEV-300 TS-PVCSEV-315 TS-PVCSEV-325 TS-PVCSEV-350 TS-PVCSEV-375 TS-PVCSEV-400 TS-PVCSEV-450 TS-PVCSEV-500 TS-PVCSEV-600 TS-PVCSEV-700 TS-PVCSEV-800 TS-PVCSEV-900 Przykładowy indeks wersji AS:TS-PVCSEVAS-050 P 2 PE Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych oparów chemicznych, rozpuszczal ników i gazów. Stosowany głównie w przemyśle chemicznym. Dostępne inne średnice w zakresie 40 ÷ 610 mm. Wersja EL - przewodzący elek

36 trycznie (R <10 Ω) zgodnie z TRBS 2153
trycznie (R <10 Ω) zgodnie z TRBS 2153, kolor czarny. SC-P2PE-110 110 113 Temp. pracy: Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych chemicznie oparów i gazów. Stosowany w TS-PE-110 110 P 2 PP Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny wąż o dobrej odporności chemicznej i na promieniowanie UV. Nie zawiera związków halogenowych. Przeznaczony do odprowadzania powietrza, oparów i gazów. Stosowany w systemach wentylacji Wersja SE - trudnopalny, zgodny z DIN 4102 B1. GRIPFLEX HYPALON Temp. pracy: Elastyczny wąż przeznaczony do odprowa

37 dzania powietrza, agresywnych chemicznie
dzania powietrza, agresywnych chemicznie oparów, spalin i gazów w systemach wentylacyjnych i grzewczych. Posiada odporność na UV, ozon i warunki atmosferyczne, jest trudnopalny. Stosowany w przemyśle chemicznym. Dostępna również wersja ze spiralą ze stali nierdzewnej (od średnicy 80 mm). TS-HYPALON-050 TS-HYPALON-060 TS-HYPALON-065 TS-HYPALON-070 TS-HYPALON-075 TS-HYPALON-080 TS-HYPALON-090 TS-HYPALON-100 TS-HYPALON-110 110 TS-HYPALON-120 TS-HYPALON-125 TS-HYPALON-130 TS-HYPALON-140 TS-HYPALON-150 TS-HYPALON-160 TS-HYPALON-170 TS-HYPALON-175 TS-HYPALON-180 TS-HYPALON-200 TS-HYPALON-215 TS-HY

38 PALON-225 0,115 TS-HYPALON-250 TS-HYPALO
PALON-225 0,115 TS-HYPALON-250 TS-HYPALON-275 TS-HYPALON-300 0,011 TS-HYPALON-315 TS-HYPALON-325 TS-HYPALON-350 TS-HYPALON-375 TS-HYPALON-400 TS-HYPALON-450 TS-HYPALON-500 TS-HYPALON-600 TS-HYPALON-700 TS-HYPALON-800 TS-HYPALON-900 GRIPFLEX VITON Temp. pracy: impregnowana Vitonem Elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych chemicznie oparów i gazów. Odporny chemicznie, na promieniowanie UV oraz ozon. Stosowany w przemyśle lakierniczym, chemicznym i papierniczym. Dostępna TS-VITON-050 TS-VITON-060 TS-VITON-065 TS-VITON-070 TS-VITON-075 TS-VITON-080 TS-VITON-090 TS-VITON-100 TS-VITON-

39 110 110 TS-VITON-120 TS-VITON-125 TS-VIT
110 110 TS-VITON-120 TS-VITON-125 TS-VITON-130 TS-VITON-140 TS-VITON-150 TS-VITON-160 TS-VITON-170 TS-VITON-175 TS-VITON-180 TS-VITON-200 TS-VITON-215 TS-VITON-225 0,115 TS-VITON-250 TS-VITON-275 TS-VITON-300 0,011 TS-VITON-315 TS-VITON-325 TS-VITON-350 TS-VITON-375 TS-VITON-400 TS-VITON-450 TS-VITON-500 TS-VITON-600 TS-VITON-700 TS-VITON-800 TS-VITON-900 Temp. pracy: Elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych chemicznie oparów, gazów, spalin. Odporny che micznie, na promieniowanie UV oraz ozon. Szeroko stosowany w przemyśle chemicznym i spożywczym. Warstwa wewnętrzna z białą folią PTFE spełnia wy

40 mogi FDA. Dostępna również wersja ze
mogi FDA. Dostępna również wersja ze spiralą ze stali nierdzewnej (od Wersja EL - przewodzący elektrycznie (R <10 TS-PETEF-110 110 0,117 0,011 Warstwa wewn.: Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych chemicznie oparów i gazów. Posiada odporność na UV, ozon i warunki atmosferyczne, jest trudnopalny. Szeroko stosowany w przemyśle papierniczym, farmaceutycznym i chemicznym. Warstwa wewnętrzna z białą folią PTFE spełnia wymogi FDA. Dostępna również Wersja EL - przewodzący elektrycznie (R <10 TS-HYTEF-110 110 0,115 0,011 G

41 RIPFLEX SILTEF Temp. pracy: Elastyczny w
RIPFLEX SILTEF Temp. pracy: Elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych chemicznie oparów, gazów, spalin. Trudnopalny i odporny na warunki atmosferyczne. Stosowany w przemyśle chemicznym i spożywczym. Warstwa wewnętrzna z białą folią PTFE spełnia wymogi FDA. Dostępna również wersja ze spiralą ze stali nierdzewnej (od średnicy 80 mm). Wersja EL - przewodzący elektrycznie (R <10 TS-SILTEF-050 TS-SILTEF-060 TS-SILTEF-065 TS-SILTEF-070 TS-SILTEF-075 TS-SILTEF-080 TS-SILTEF-090 TS-SILTEF-100 0,11 TS-SILTEF-110 110 TS-SILTEF-120 TS-SILTEF-125 TS-SILTEF-130 TS-SILTEF-140 TS-SILT

42 EF-150 TS-SILTEF-160 TS-SILTEF-170 TS-SI
EF-150 TS-SILTEF-160 TS-SILTEF-170 TS-SILTEF-175 TS-SILTEF-180 TS-SILTEF-200 TS-SILTEF-215 TS-SILTEF-225 0,115 TS-SILTEF-250 TS-SILTEF-275 TS-SILTEF-300 TS-SILTEF-315 0,011 TS-SILTEF-325 0,011 TS-SILTEF-350 TS-SILTEF-375 TS-SILTEF-400 TS-SILTEF-450 TS-SILTEF-500 TS-SILTEF-600 TS-SILTEF-700 TS-SILTEF-800 TS-SILTEF-900 TS-SILTEFEL-050 Temp. pracy: Brązowa tkanina z włókna szklanego Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych chemicznie oparów i gazów. Możliwa Wersja EL - przewodzący elektrycznie (R <10 Ω), kolor czarny. SC-PTFE-CL-110 110 P 2 SP Temp. pracy: Tkanina

43 poliestrowa impregnowana czarną powło
poliestrowa impregnowana czarną powłoką TPE Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania oparów kwasów i rozpuszczalników w podwyższo Wersja SE - trudnopalny, zgodny z DIN 4102 B1. 0,11 181 P 2 HL Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania oparów rozpuszczalników oraz pyłów w przestrze niach zagrożonych wybuchem. Stosowany również do próżniowego przesyłu lekkich granulatów. Antystatyczny - R Ω zgodnie z TRBS 2153. Dostępne inne średnice w zakresie 19 ÷ 800 mm. SC-P2HL-110 110 110 Temp. pracy: czarną pow

44 oką TPE Lekki, elastyczny wąż przezn
oką TPE Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania gorących spalin silników benzynowych i wysokoprężnych. Odporny na zagniatanie, przystosowany do bębnowych systemów zwijających. Dostępne inne średnice w zakresie Temp. pracy: Bardzo lekki, bardzo elastyczny, odporny na zagniecenia wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, zanieczysz czonego powietrza, dymów, włókien, kurzu i innych lekkich substancji.Powszechnie stosowany w odkurzaczach przemysłowych. Wąż jest przewodzący (R <10 Ω), co zapobiega gromadzeniu się elektryczności statycznej pod P 2 A 1

45 000 Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczn
000 Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny, samogasnący wąż przeznaczony do odprowadzania dymów spawalniczych oraz syste 0,11 184 Temp. pracy: Lekki, elastyczny, gładki wewnątrz wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, włókien, zanieczyszczonego powietrza, itp. Samogasnący zgodnie z UL 94 V2. ME-OREGON-110 110 110 Temp. pracy: Lekki, elastyczny, gładki wewnątrz wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, dymu włókien, zanieczyszczo nego powietrza, itp. Stosowany również do odprowadzania kondensatu w instalacjach klimatyzacji i jako osłona

46 FT-LIGHTFLEX-019 0,11 FT-LIG
FT-LIGHTFLEX-019 0,11 FT-LIGHTFLEX-025 FT-LIGHTFLEX-030 FT-LIGHTFLEX-032 FT-LIGHTFLEX-035 FT-LIGHTFLEX-038 FT-LIGHTFLEX-040 FT-LIGHTFLEX-050 FT-LIGHTFLEX-060 FT-LIGHTFLEX-063 FT-LIGHTFLEX-070 FT-LIGHTFLEX-076 FT-LIGHTFLEX-080 FT-LIGHTFLEX-090 FT-LIGHTFLEX-100 FT-LIGHTFLEX-110 110 119,8 110 FT-LIGHTFLEX-120 FT-LIGHTFLEX-125 FT-LIGHTFLEX-130 FT-LIGHTFLEX-140 FT-LIGHTFLEX-150 186 Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny, trudnopalny wąż przeznaczony do systemów klimatyzacyjnych oraz nadmuchu ciepłego i zimnego powietrza do budynków i namiotów. Standardowo oferowany z miękkimi zakończeniami (na zdjęciu). Do

47 stępny również ze specjalnym wykończ
stępny również ze specjalnym wykończeniem pozwalającym na łączenie węży na żądaną długość oraz w in 0,11 - Przykładowy indeks węża PLS o średnicy 152 mm i długości 2.5 m: ND-PLS-0152-025 PA-SUPERELASTIC-25 PA-SUPERELASTIC-32 PA-SUPERELASTIC-38 PA-SUPERELASTIC-41 PA-SUPERELASTIC-44 PA-SUPERELASTIC-51 PA-SUPERELASTIC-63 PA-SUPERELASTIC-70 PA-SUPERELASTIC-76 Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, zanieczyszczonego powietrza i oparów. Końcówki wykonane z miękkiego tworzywa przeznaczo PA-SUPERELASTIC-32K PA-SUPERELAST

48 IC-38K PA-SUPERELASTIC-51K 188 EVA Temp.
IC-38K PA-SUPERELASTIC-51K 188 EVA Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny, odporny na zgniecenia i skręcanie wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, zanie czyszczonego powietrza, dymów spawalniczych. Powszechnie stosowany w systemach odkurzaczy przemysłowych. ME-EVA-32K ME-EVA-38K ME-EVA-50K Końcówki do węża EVA Końcówki wykonane z miękkiego tworzywa przeznaczo ne do nakręcenia na wąż EVA. ME-EVA-25 ME-EVA-29 ME-EVA-32 ME-EVA-38 ME-EVA-45 ME-EVA-50 ME-EVA-60 ME-EVA-75 ME-EVA-80 ME-EVA-32K ME-EVA-38K ME-EVA-50K 189 Warstwa wewn.: Warstwa zewn.: Temp. pracy: Bardzo lekki, elastycz

49 ny wąż ssawny przeznaczony dla samocho
ny wąż ssawny przeznaczony dla samochodowych zamiatarek drogowych. Odporny na BG-KEHRFLEX-203-1120 1120 BG-KEHRFLEX-254-1150 1150 VACULIFT Warstwa zewn.: Temp. pracy: Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do łatwego i bezpiecznego podciśnieniowego podnoszenia różnych ładunków typ: beczki, worki, opakowania. Stosowany również do układania krawężników, płyt betonowych, kamien nych. Maksymalna długość w stanie rozwiniętym 4 m. Zakres średnic od 60 mm do 305 mm. W celu doboru węża należy określić maksymalną masę podnoszonych ładunków - kontakt Dział Handlowy TUBES INTERNAT

50 IONAL ® Węże odciągowe charakteryzuj
IONAL ® Węże odciągowe charakteryzują się dużą elastycznością oraz lekkością i przeznaczone są do odprowadzania gazów, oparów różnych substancji chemicznych, pyłów, trocin, materiałów sypkich, czy też elementów o dużym Węże odciągowe z oferty TUBES INTERNATIONAL ® Lekkie, elastyczne węże wykonane z poliuretanu, wzmocnione spiralą z drutu stalowego, przeznaczone do od Dostępne w wersji antystatycznej, jak również z dopuszczeniem spożywczym. Węże tego typu znajdują zastoso bardzo wysokich temperatur. Wykonane z tkaniny z Kevlaru lub włókna szklanego impregnowanej silikonem oraz Lekk

51 ie, elastyczne węże przeznaczone do od
ie, elastyczne węże przeznaczone do odprowadzania agresywnych oparów chemicznych, rozpuszczalników Inne - specjalne Specjalne węże do takich aplikacji jak np. nadmuch ciepłego i zimnego powietrza do budynków i namiotów, Do węży odciągowych oferowanych przez TUBES INTERNATIONAL ® dostępny jest również system łączników (patrz ŁĄCZNIKI DO WĘŻY ODCIĄGOWYCH na końcu tej sekcji katalogu) oraz opaski do ich prawidłowego są opaski mostkowe typu BC prawoskrętne, poza wężami typu Clip (KEVLAR SI CL, SILICON CL, TEFLON CL, Wąż odciągowy SC-P2SP-080 zamontowany na kolanie 90° o indeksie KS-KSBB9

Shom More....
By: beatrice
Views: 0
Type: Public

Download Section

Please download the presentation after appearing the download area.


Download Pdf - The PPT/PDF document "We odcigowe zbudowane s z warstwy materi..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

Try DocSlides online tool for compressing your PDF Files Try Now

Related Documents