VULVAR DİSTROFİLER VE VULVAR İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLE

VULVAR DİSTROFİLER VE VULVAR İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLE VULVAR DİSTROFİLER VE VULVAR İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLE - Start

2016-05-23 108K 108 0 0

VULVAR DİSTROFİLER VE VULVAR İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLE - Description

Dr. M. Murat Naki. Liv . Hospital. Ulus. Bahçeşehir. Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD. Liv. t. he hospital for . L. eading. . i. ID: 331961 Download Presentation

Embed code:
tan
Download Presentation

VULVAR DİSTROFİLER VE VULVAR İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLE
Download Presentation - The PPT/PDF document "VULVAR DİSTROFİLER VE VULVAR İNTRAEP..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentations text content in VULVAR DİSTROFİLER VE VULVAR İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLE

Slide1

VULVAR DİSTROFİLER VE VULVAR İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE YÖNETİM

Dr. M. Murat NakiLiv Hospital UlusBahçeşehir Üniversitesi Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve Doğum ADJinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD

Liv

t

he hospital for Leading international vision

Slide2

Eski Tanımlamalar

Atipik

hiperplazik

distrofi

Bowen

hastalığı

Bowenoid

atipi

,

displazi

,

paulozis

(Pigmente

wart

)

Carcinoma

in

situ

Queyrat

eritroplazisi

Lökoplaki

Displazi

Subklinik

papillomavirus

infeksiyonu

(SPI)

Slide3

Vulvar Dermatozlar

Spogiotik paternEgzematöz dermatitAkantotik paternLiken simplex kronikus (primer-sekonder)PsoriasisReiter SendromuLikenoid paternLiken sklerozusLiken planus

Lynch PJ, J Low

Genit

Tract Dis 2007;

Selim

MA,

Dermatol

Clin

2010

Slide4

Dermal sklerozis paternLiken sklerozusVezikülobüllöz paternBüllöz pemfigoidSikatrisyel pemfigoidPemfigoid gestasyonisPemfigus vulgarisPemfigo vejetans

Vulvar Dermatozlar

Lynch PJ, J Low

Genit

Tract Dis 2007;

Selim

MA,

Dermatol

Clin

2010

Slide5

Akantotik paternHailey-Hailey hastalığıDarier hastalığıAkantolitik dermatozGranülomatöz paternCrohn hastalığıMelkerson-Rosenthal sendromuVaskülopatik paternAftöz ülserlerBehcet hastalığıPlazma hücreli vulvit

Vulvar Dermatozlar

Lynch PJ, J Low

Genit

Tract Dis 2007;

Selim

MA,

Dermatol

Clin

2010

Slide6

Liken Simpleks Kronikus

Kalın ve eritematöz plaklarEkskoryasyon ve hiperpigmentasyonSoliter ve L. Majoru tutarHiperkeratozEpidermal akantozisHipergranülozisSuperfisyal dermal fibrozis

O’Keefe RJ, Br J Obstet Gynaecol 1995

Slide7

Otoimmün, infeksiyöz veya çevreseldVIN ve SCC ile ilişkiliBeyaz, ince plaklar şeklindeSimetrik (L. Minor, Klitoris, Prepisyum, Frenulum, Perineal body, Vulvar vestibül)

Liken Sklerozus

Smith YR, Am J

Clin

Dermatol

2004

Slide8

Liken Sklerozus

Prepubertal ve peri-post menopozalKaşıntı, dizüri, ağrılı defekasyon, rektal kanamaTopikal steroidler (klobetazol, halobetazol), 8-12 hafta

Smith YR, Am J

Clin

Dermatol

2004

Slide9

Liken Planus

Kronik hücre-aracılı immün reaksiyonVirüsler, ilaçlar, allogenik hücreler bazal keratinositlerdeki antijenleri tetiklerİmmün yetmezlik, malignite, siroz, peptik ülser, hepatit B-C ülseratif kolitle birlikte

Selim

MA,

Dermatol

Clin

2010

Slide10

Liken Planus

Civatte cisimciğiKaşıntı, yanma, postkoital kanama, dizüri, disparoniLabial atrofi, klitoral fimozis, introitusun daralması, vulvanın silinmesiKlobetazol, HalobetazolTacrolimus, pimecrolimus

Thorstensen

KA, J

Midwif

& Women’s Health 2012

Slide11

Vulvar

İntraepitelyal

Neoplaziler

Slide12

Tanım

Vulvar

Intraepitelyal

Neoplazi

(VIN)

VIN 1

VIN 2

VIN 3

Nonsquamöz

premalign

lezyonlar

Vulvar

Paget

Hastalığı

Melanoma

in

situ

Slide13

VIN Sınıflaması

VIN 1

Sitolojik

atipi

ve diğer değişiklikler

epitelin

alt 1/3’ünde sınırlı

VIN 2

Değişiklikler alt 2/3’ünde sınırlı, 1/2 yüzey maturasyonu var

VIN 3

Squamöz

maturasyon

kaybı tüm katlarda yani lezyon tüm katları tutmuş

Slide14

Tartışmalı Konular

VIN’ler

gradelerine

göre değişken

Düşük tanısal

tekrarlanabilirlik

Yüksek

gradeli

VIN’de

de klinik değişkenlik

VIN için çok az yayın “biyolojik devamlılığı” destekler

Slide15

Histopatolojik Interobserver Tanı Varyasyonları

ABCDEFNo VIN182618252421VIN1616440VIN29641633VIN3252832183039Inv K456353

Preti

M, BJOG, 2000

Slide16

Histopatolojik Interobserver Tanı Varyasyonları

No VINVIN1VIN2VIN3Inv KNo VIN2415742466VIN1-510280VIN2--121290VIN3---31134Inv K----45

Preti

M, BJOG, 2000

Slide17

Histopatolojik Interobserver Tanı Varyasyonları

No VINVIN1VIN2VIN3Inv KNo VIN2415742466VIN1-510280VIN2--121290VIN3---31134Inv K----45

Preti M, BJOG, 2000

%5

Slide18

Histopatolojik Interobserver Tanı Varyasyonları

No VINVIN1VIN2VIN3Inv KNo VIN2415742466VIN1-510280VIN2--121290VIN3---31134Inv K----45

Preti M, BJOG, 2000

%74

Slide19

Histopatolojik Interobserver Tanı Varyasyonları: Sonuç

VIN 1 kategorisi tanısal değil (sadece %5 pair agreement)VIN 2-3 tek kategoride birleştirilirse good agreement (%74 pair agreement)

VIN 1

Tanısal değil

VIN 2

Tek tanısal kategori

VIN 3

Slide20

Yeni VIN Sınıflaması

EskiYeniVIN 1HPV etkisi, C. AcuminataVIN 2Undiferansiye (Usual) VIN #VIN 3VIN 3, Diferansiye tipDiferansiye VIN *

#Undiferansiye (Usual) VIN: HPV related “kanser prekürsör lezyonlar” (VIN 2-3, Warty-basaloid veya Bowenoid tip dahil)*Diferansiye VIN: Yaşlı grup, HPV unrelated “kanser prekürsör lezyonlar”

Sideri

M, J

Reprod

Med

, 2005;

Heller

DS, J

Low

Genit

Tract

Dis

, 2006

Slide21

HPV Etkisi C. Accuminata

Kondilomatöz değişikliklerParakeratozHiperkeratozHücresel pleomorfizmAnormal hücre matürasyonuAkantosisKoilositosis

Slide22

Warty Undiferansiye VIN

Epidermis hiperplazi nedeniyle kalınlaşmışİrregüler rete çizgileriBelirgin hiperkeratoz ve gecikmiş maturasyonUniform undiferansiye hücrelerKoilositoz ve nükleer atipi

Scurry J, J Low Genit Tract Dis, 2006; Bergeron C, Gynecol Obstet Fertil, 2008

Slide23

Basaloid Undiferansiye VIN

Epitelde incelmeBelirgin irregüler rete çizgileriNon-papillamatöz yüzeyKoilositik hücreler c.accuminata’dan az

Slide24

Diferansiye VIN

Bazal parabazal bölgede eosinofilik hücre infiltrasyonu ve keratin formasyonuPearl-like değişikliklerYüksek sellüler diferansiasyon

Slide25

VIN ile HPV İlişkisi

HPV 16 eski terminolojideki VIN 1 (HPV etkisi, C. Accumintata) için; %70-90VIN 3 için; %50Yaş arttıkça HPV DNA insidansı azalır (HPV Unrelated)

Hording

U,

Gynecol

Oncol

, 1995;

van

Beurden

M,

Int

J

Gynecol

Cancer

, 1998;

Disaia

PJ, 2002

Slide26

HPV Etkisi

VINVulva Ca

Hücreye Giriş

İmmortalizasyon

Karsinojene maruziyet

Maturasyon

Kromozomal aberasyon

K

ofa

k

t

ö

rler Sigara Nitrozaminler HSV

Slide27

VIN Dağılımı

Tüysüz bölge

(Klitoris, l.

majus

iç yüzü, l.

minus

ve

fourchette

)

%80

Tüylü bölge

%2

Kombine

%18

Slide28

Semptom ve Bulgular

Semptomlar

Asemptomatik

(>%50)

Kaşıntı, yanma

Bulgular

Gözle görülebilen lezyon

Lokal veya yaygın renk değişikliği

Kutanöz

yüzeyde beyaz lezyonlar

Mukozal

yüzeyde koyu kahverengi lezyonlar

Slide29

Muayene

Tüm vulva, perine, anüs çevresi, hemoroid katlantıları ayrıntılı muayene edilmelidirMultifokal %50Serviks ve vagen kolposkopisi yapılmalıdırMultisentrik %40-60

Slide30

Maküler Lezyonlar

Slide31

Pigmente Lezyonlar

Slide32

Tanı

İnspeksiyon

Kolposkopi ve biopsi

Vulva

Serviks

Vagen

Asetik asit testi (%5)

Toluidin mavisi (%1)

Fluoresans görüntüleme (5-ALA) (UV)

Slide33

Kolposkopi

Renk tonu, yüzey konturu, lezyon sınırları ve

atipik

damarlanma

Asetik asit vulva için %5’lik olmalı ve en az 5 dakika uygulanmalıdır

En şüpheli lezyonlardan

biopsi

alınmalıdır

Tümüyle

hiperkeratotik

lezyonlarda yetersiz kalabilir

Slide34

Biopsi

Servikal punch biyopsi aletleriKeyes dermatolojik punch aletleri (4-6 mm çaplı) kulanılabilir

Slide35

Eksizyonel Biopsi

Unifokal küçük lezyonlarda hem tanı hem tedavidir

Slide36

Eksizyonel Biopsi

Spesimende

dermisin

de

yer

alması

önemlidir

Pigmente

lezyonlar

en

iyi

eksize

edilenlerdir

ve

biyopsi

sonrası

cilt

kenarları

cerrahi

olarak

yakınlaştırılır

Çoğu

lezyondan

örnekleme

yaparken

lokal

anestezi

yeterlidir

.

Daha

geniş

lezyonlar

için

genel

anestezi

altında

eksizyon

ve

cilt

kenarlarının

yakınlaştırılmasına

gerek

duyulur

Slide37

VIN ile İnvaziv Ca Birlikteliği

%19

Chafe

W,

Gynecol

Oncol

, 1988

Slide38

C. Accuminata Tedavisi

Ablatif yöntemler; kriyoterapi, koterizasyon, lazer vaporizasyonİmmün modülatör; imiquimod (Aldara®)-interferon ve diğer sitokinlerin üretimini sitümüle ederek immün modülatör görevi yaparHaftada üç kez, günaşırı gece yatarken sürülüp sabah temizlenirOrtalama 8-16 hafta tedavi gereklidir

Hober

D,

Ann

Biol

Clin

, 2005

Slide39

VIN Tedavi Modaliteleri

Lezyon

kenarlarında

1-1.5 cm uygun

cerrahi sınır*

KriyoterapiKoterizasyonLazer vaporizasyon

Parsiyel* veya Total*Cilt greftli veyaCilt greftsiz

LokalEksizyon

LokalDestrüksiyon

SkinningVulvektomi

*Patolojik değerlendirmede cerrahi sınır negatifliği için >8 mm intakt alan gerekmektedir.

Slide40

Lokal Eksizyon

Slide41

Parsiyel Skinning Vulvektomi

Slide42

Parsiyel Skinning Vulvektomi

Slide43

Total Skinning Vulvektomi

Slide44

Total Skinning Vulvektomi

Slide45

Total Skinning Vulvektomi

Slide46

Total Skinning Vulvektomi

Slide47

Yardımcı Tedavi Yöntemleri

LEEPCUSAİmiquimod (Aldara®)İnterferon enjeksiyonlarıFotodinamik tedaviler (PDT)5-Fulorourasil

Vlastos

AT, J

Low

Genit

Tract

Dis

, 2002;

Alkoel

KM,

Ginekol

Pol

, 2003;

Marchitelli

C, J

Reprod

Med

, 2004

Slide48

Tedavi Seçimi

Gebeler ve undiferansiye genç hastalarda tedavisiz takipDiferansiye unifokal lezyonlarda lokal eksizyonMultifokal ve geniş lezyonlarda lezyonun yeri ve büyüklüğüne göreParsiyel skinning vulvektomiTotal skinning vulvektomi

ASCCP

Guideline

, 2005

Slide49

VIN’de Vulvektomi

Skinning

vulvektomi

Subkutan

doku korunarak;

greft

kullanılarak veya kullanılmadan yapılır

Simple

vulvektomi

Subkutan

doku korunmadan yaşlı hastalara uygulanabilir

Slide50

Imiquimod

Haftada üç kez, günaşırıLezyon tamamen kaybolana kadar veya en fazla 16 haftaTotal cevap %87.5Yan etkileri; eritem %100, erozyon %12.5, ödem %12.5Rekürrens %0 (10-30 aylık takip)

Marchitelli

C, J

Reprod

Med

, 2004

Slide51

Diğer Topikal Tedaviler

Fotodinamik

tedavilerde başarı oranları farklıdır (%31-73)

5-Florourasilde %85-95 arasında değişmektedir

Dinitroklorobenzen

Bleomisin

Slide52

Tedavi Sonuçları

TedavinVIN1VIN2VIN3Multifokal (%)Rekürrens (%)Laser47443974.5940.4PDT27412259.348.19Eksizyon120392541.7Vulvektomi70071000TOTAL9388776339.8

Peter H,

Gynocol

Oncol

, 2006

Slide53

Spontan Regresyon

Undiferansiye

(HPV

Related

) olgularda

biopsi

sonrası

Genç olgularda,

multiple

, küçük, pigmente lezyonlar

Gebelerde

Slide54

Rekürrens, Occult Lezyon

Genel

rekürrens

%7-32

Rekürrens

cerrahi sınır pozitifliğinde 3 kat yüksek

Occult

invaziv

karsinom

varlığı %6-20

Slide55

VIN Metaanalizi

97 çalışma, 3322 olguİnvaziv kansere progresyon %6.5Occult invaziv kanser %3.2Takipte invaziv kanser gelişimi %3.3Total regresyon ortalama yaş 20 (tümü <35 Y)Gebelik %68 total regresyon

van

Seters

M,

Gynecol

Oncol

, 2005

Slide56

VIN Metaanalizi

RekürrensTotal vulvektomiden sonra %19Parsiyel vulvektomiden sonra %18Lokal eksizyondan sonra %22Lazer vaporizasyondan sonra % 23Kriyocerrahi sonrası %56Cerrahi sınır negatifliğinde %17 vs pozitifliğinde %47 (p<0.001)Unifokal ve multifokal lezyonlarda aynı

van

Seters

M,

Gynecol

Oncol

, 2005

Slide57

Prognoz

Undiferansiye (HPV Related) VIN %3-10 invaziv kansere progresyon

Diferansiye

(HPV

Unrelated

) VIN %58

birlikte

invaziv

kanser veya

invaziv

kansere

progresyon

Slide58

Vulvar Paget Hastalığı

Genellikle >50 Yaş (ortalama yaş 70)

Eşzamanlı

adenokarsinom

varlığı %20

Vulva dışı lezyon varlığı mutlaka taranmalı Bu amaçla AC

grafisi

,

CT’ler

istenmelidir

Tedavi

Cerrahi

eksizyon

(Yine >8 mm cerrahi sınır negatifliğini sağlayarak)

Karsinom

varlığında

inguinofemoral

LND

Slide59

Sonuç

C.

Acuminata

tedavi gerektirirken diğer VIN 1 olarak bildirilen olguların tedavisi gereksizdir

Undiferansiye

VIN için lokal

eksizyon

,

parsiyel

veya total

skinning

vulvektomi

eşdeğer cevaba sahip cerrahi tedavi

modaliteleridir

Diferansiye

VIN mutlaka tedavi edilmelidir

Gebelerde tedavi gereksinimi yoktur

Slide60

“İLİM VE SANAT DEĞER VERİLMEYEN YERDEN GÖÇ EDER”

İBN-İ SİNA

(980-1037)


About DocSlides
DocSlides allows users to easily upload and share presentations, PDF documents, and images.Share your documents with the world , watch,share and upload any time you want. How can you benefit from using DocSlides? DocSlides consists documents from individuals and organizations on topics ranging from technology and business to travel, health, and education. Find and search for what interests you, and learn from people and more. You can also download DocSlides to read or reference later.