/
Leadership Presentation Iceland week 7 2016
Leadership Presentation Iceland week 7 2016

Leadership Presentation Iceland week 7 2016 - PowerPoint Presentation

jewelupper
jewelupper . @jewelupper
Follow
278 views | Public

Leadership Presentation Iceland week 7 2016 - Description

Quality and behaviour program Errors and silent concent Röng viðbrögð og   þög ult samþykki wwwoddsevlandno Good Leadership Culture Menning fyrir góða stjórnun ID: 788006 Download

Tags :

www oddsevland wanted sem oddsevland www sem wanted fyrir hva

Share:

Link:

Embed:

Please download the presentation from below link :


Download - The PPT/PDF document "Leadership Presentation Iceland week 7 2..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

Presentation on theme: "Leadership Presentation Iceland week 7 2016"— Presentation transcript

Slide1

Leadership Presentation

Iceland week 7 2016Quality and behaviour program.Errors and silent concentRöng viðbrögð og  þögult samþykki

www.oddsevland.no

Slide2

Good Leadership

CultureMenning fyrir góða stjórnun Culture comes from the word cultivateMenning á ensku kemur frá orðinu

cultivate (að rækta)

You

will always harvest what you seedÞú uppskerð eins og þú sáir

www.oddsevland.no

Slide3

Our

behaviour is based on experienceHegðun okkar er byggð á reynslu

Personal or

cultural

experiencePersónuleg eða menningarleg reynsla www.oddsevland.no

Slide4

Facts

and realityStaðreyndir og raunveruleikiAs a leader you are a major realtiy

for the

workforce

Sem

leiðtogi ert þú miðpunktur veruleika starfsmannsins www.oddsevland.no

Slide5

If

you want to find unwanted behaviour, then

we must first agree

on

the wanted oneEf þú vilt finna óæskilega hegðun, verðum við fyrst að vera sammála um hvað er æskileg hegðun

www.oddsevland.no

Slide6

Success

Árangur What´s wanted for me, might not be wanted for

youÞað sem ég vill, er ekki endilega það sama sem þú vilt

www.oddsevland.no

Slide7

You

are a role modelÞú ert fyrirmynd

www.oddsevland.no

Slide8

Pay Back Time

ScopeUmfangwww.oddsevland.no

Slide9

Felt unfear

ly treadedMér fannst ég meðhöndlaður óréttláttI was a

nice guy

Ég

var einn af góðu gæjunum www.oddsevland.no

Slide10

Ég

hélt "að geta talað" væri gjöf, en þú hefur hana aðeins að láni.

Vertu varkár

hvað

þú útsetur líkama þinn fyrir. www.oddsevland.no

Slide11

Forced to think

!

Neyddur til að hugsa!

Slide12

Snemma morguns í

ágúst

1996

!

Slide13

Hot drills mandatory

PPE

L

ögboðinn öryggisbúnaður fyrir brunaæfingar

Slide14

Acting like a

tourist

Ferðamannahegðun

Slide15

Trond did training in oil

fires

Trond framkvæmdi þjálfun á olíueldi

Slide16

Svein

did spray protection

exercise

Svein var með úðavarnar þjálfun

Slide17

B

rennandi

m

ethan

ól

Slide18

Emergency

shower

Neyðarsturtan

Slide19

Out of the game

!

Úr leik!

Slide20

Andreas

Slide21

Article in local newspaper 23.08.96,

friends completed my house

Grein í bæjarblaðinu 23.08.96

"Vinir ljúka húsbyggingu

"

Slide22

What`s is really important in life

?

Hvað er það mikilvægasta í lífinu?