verbetersleutel

verbetersleutel verbetersleutel - Start

Added : 2017-06-10 Views :61K

Download Presentation

verbetersleutel
Download Presentation - The PPT/PDF document "verbetersleutel" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentations text content in verbetersleutel

Slide1

verbetersleutel

Toets rode + groene tabel

Slide2

Probeer in je eigen woorden uit te leggen

A.

levensbeschouwelijke bedachtzaamheid.

Levensbeschouwelijk: zie uitleg levensbeschouwing

Bedachtzaamheid: Reflecteren, nadenken over wat je ziet en hoort en beschouwingen over het leven.

(Stilstaan

bij wat je ziet, hoort…

om zo antwoorden te zoeken op

leensvragen

, een eigen levensbeschouwing op te bouwen. )

Slide3

Probeer in je eigen woorden uit te leggen

B. de bedoeling van de Rode Tabel

Aan de hand van het vinden van een mensbeeld, godsbeeld en wereldbeeld:

Eigen ideeën

confronteren

met die van anderen

Openstaan om te luisteren naar andere theorieën/ meningen

Durven veranderen van mening

Vormen van een levensbeschouwelijk vocabularium

Om zo… antwoorden

te zoeken op

levensvragen,

een eigen levensbeschouwing op te bouwen.

Slide4

Correcte omschrijving van de term

Bijgeloof

Buiten de officiële godsdienst

Niet erkend door godsdienst of wetenschap

(magisch denken)

Fundamentalisme

Strikte interpretatie van de heilige boeken

Rigoureus

moralisme (heel streng, overtuigd van eigen gelijk, waarden en ethiek opdringen)

Onverdraagzaam tegen alle afwijkende meningen

Slide5

Correcte omschrijving van de term

Levensbeschouwing

Kijk op het leven, waarin voorlopige antwoorden worden

gegeven op

levensvragen

Alle aspecten van het leven komen aan bod: TOTAALVISIE

Waarden

Idealen

of

motieven

die door individuele mensen

of

een volledige maatschappij GOED worden bevonden om na te streven

Monotheïsme: Geloof in één GOD (NIET godsdienst)

Slide6

Wereldbeeld amnesty

Elementen bij “

de wereld IS”

De wereld is onrechtvaardig

Er gebeuren constant schendingen van mensenrechten waarvan foltering er één is

Schendingen van mensenrechten worden onvoldoende bestraft, waardoor ze blijven gebeuren

Internationaal gebeurt er te weinig. Mensenrechten zijn de verantwoordelijkheid van IEDEREEN.

Geloof in de maakbaarheid van een maatschappij (mensenrechten kunnen gehandhaafd worden, als iedereen er een prioriteit van

maakt)

Slide7

Wereldbeeld amnesty

Elementen bij ‘

de wereld moet zijn

Alle landen, de hele samenleving, moet zich engageren om schendingen van mensenrechten tegen te gaan.

De manier waarop we folteringen en mensenrechtenschendingen kunnen voorkomen is ervoor te zorgen dat daders gestraft worden.

Niet alleen overheden, maar ook bedrijven, organisaties, groepen en individuen (de samenleving als

geheel

) moeten zich engageren om mensenrechten te helpen respecteren

Een wereld waar de mensenrechten gehandhaafd worden is een betere wereld. Mensenrechten zijn een middel om het doel (een rechtvaardige wereld) te bereiken.

Slide8

Wereldbeeld amnesty

Voorbeeldantwoorden leerlingen:

“De wereld is te wreed, er zou meer respect moeten zijn voor de mensen.

Deze visie is gebaseerd op onderzoek en getuigenissen. De maatschappij moet meer optreden tegen schenders van de mensenrechten en ze (de mensenrechten) zo bevorderen. Doordat deze organisatie zich verzet tegen dit

onrespectvol

gedrag, tonen ze dat ze vinden dat we niet genoeg respect tonen voor de medemens en dat ze vinden dat men meer zouden moeten tonen.

Slide9

Mensbeeld cartoon

Elementen bij ‘de mens is …’

De mens ondergaat een

negatieve

evolutie.

Het wapen in de hand van de derde figuur zou een kritiek kunnen zijn op de wapenindustrie en een verwijzing naar het feit dat de mens, sinds de komst van wapens, almaar decadenter is geworden

De McDonaldsverpakkingen zijn niet toevallig gekozen: de mens gaat achteruit door het kapitalisme en het consumentisme en verandert in een lui vet varken

Verwijzing naar gezondheid: de mens wordt, door slechte voeding, alsmaar ongezonder.

Slide10

Mensbeeld cartoon

Elementen bij ‘de mens zou moeten…’

De mens zou weer dichter moeten staan bij de ‘natuurmens’. Meer bewegen en gezonder eten

De mens moet dringend zijn eigen gedrag kritisch bekijken voor het te laat is. Vooral het consumentisme/kapitalisme en de wapenindustrie moeten kritisch bekeken worden, wil de mens nog een kans hebben.

We zitten nog in het voorlaatste stadium van de cartoon, dus de mens heeft nog een kans om zijn evolutie terug om te buigen voor het te laat is.

Slide11

Mensbeeld cartoon

Voorbeeldantwoorden leerlingen:

Het gaat over de evolutie van onze maatschappij.

Mensbeeld: de mens is zeer slecht bezig. Vooral omdat we overal oorlog voeren, we zijn geëvolueerd uit een dier, maar als we zo blijven verder doen gaan we terug naar af. De mens denkt niet meer zo als vroeger om gezond te leven, maar eet altijd fastfood en denkt niet meer aan de natuur. Ze moeten minder aan hunzelf denken en meer aan de rest van de wereld zowel tegenover andere mensen als tegenover de natuur.”

Slide12

Mensbeeld cartoon

Voorbeeldantwoorden leerlingen:

“De mens is hebberig en wordt gezien als varkens, want vroeger hadden ze weinig voedsel en moesten ze jagen. Nu hebben ze veel voedsel en eten ze zich dik terwijl er mensen zijn met honger. Ze zouden niet overvloedig moeten eten, maar hun overschot delen met diegene die het met veel minder doen. “

“De mens is dom, ze evolueren goed, maar dan worden ze dom en worden door zichzelf uitgeroeid en krijgen de dieren weer de bovenhand in de wereld. De mens zou slimmer moeten zijn en in plaats van de evolutie af te breken, ze stimuleren om door te gaan en streven naar een betere wereld.”

Slide13

Mensbeeld cartoon

Voorbeeldantwoorden leerlingen:

“Het mensbeeld is dat doorheen de evolutie de mens is gegroeid naar luie, vette varkens; Je ziet op de eerste mens dat hij een AK en een schop vasthoudt. Dat wil zeggen dat de mens na het oorlog voeren herbouwde en op goede weg zat. Maar hierna kwam de decadentie van de consumptiemaatschappij, die volgens de cartoonist ons in luie, vette zwijnen heeft veranderd.”

Slide14

Godsbeeld sporters

Bijgeloof:

Magisch denken, niet gevolgd door wetenschap/godsdienst.

-> God is aanwezig in voorwerpen, het dragen van die voorwerpen vergroot je

geluk

God IS: beïnvloedbaar. Een soort tovenaar die, als zijn humeur goed is, ingrijpt in ons leven en ons helpt.

God IS: nobel en goed. We danken God voor wat er ook mag gebeuren, wetend dat al het goede van God komt (zie foto)


About DocSlides
DocSlides allows users to easily upload and share presentations, PDF documents, and images.Share your documents with the world , watch,share and upload any time you want. How can you benefit from using DocSlides? DocSlides consists documents from individuals and organizations on topics ranging from technology and business to travel, health, and education. Find and search for what interests you, and learn from people and more. You can also download DocSlides to read or reference later.
Youtube