0K - views

VELKOMMEN ! Sportsklubben Herd

Foreldreinformasjon. Sportsklubben Herd. Herd Fotball & Herd . Idrettsskole. Skolekretsene Åse og Lerstad. Svært mange deltar i idrettsskolen . –. foreldre-styrt. ! . Herd Fotball – også .

Embed :
Download Link

Download - The PPT/PDF document "VELKOMMEN ! Sportsklubben Herd" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

VELKOMMEN ! Sportsklubben Herd


Presentation on theme: "VELKOMMEN ! Sportsklubben Herd"— Presentation transcript:

Slide1

VELKOMMEN!Sportsklubben Herd

Foreldreinformasjon

Slide2

Sportsklubben HerdHerd Fotball & Herd Idrettsskole

Skolekretsene Åse og Lerstad

Svært mange deltar i idrettsskolen

foreldre-styrt

!

Herd Fotball – også

foreldrestyrt

:

Blant

de største mellom Trondheim og Bergen

Ca

650 aktive spillere –

ca

60 lag i seriespill

1 av 2 jenter – 2 av 3

gutter – deltar hos oss

Svært mange aktive foreldre

Slide3

Visjon og slagordSportsklubben Herd har klare verdier og må

lsetninger

. Sentralt er å bidra til utvikling

av gode mennesker

. M

estring

er et viktig mål for all v

å

r sportslige og sosiale aktivitet og

fellesskap

.

Visjonen vår er:

Ja, VI får det til!

Klubben skal være sjef

Slide4

VerdierDyrker fellesskapetBidrar til humør og glede

Snakker med, ikke om

Sier NEI til mobbing

Skaper trygghet og sunne holdninger

Skaper mestring

Viser respekt, også for konkurrentene våre

Slide5

HERD idrettsskoleVeien til det lykkelige liv!For barnet

For foreldrene

For nærmiljøet

Og regionen forøvrig

Må man velge 1, velger man idrettsskolen….

Slide6

Viktig supplement til fotball og andre aktiviteterInvolverer hele klassen vi oppfordrer sterkt til at hele klassen er med i starten

en god måte til raskt å bli kjent utenom skoletiden

både for barn og «foreldrene på gangen»

Slide7

Tilbud i første og andre klasseMan kan tidsnok prøve andre aktiviteter, idrettsskolen drives ikke lenger enn andre klasseViktigst å være med i første klasse

Slide8

Tildelte treningstider idrettsskolen har i gymsaleneFelles for både Lerstad og Åse:

1 klasse: tirsdager

2 klasse: onsdager

Dette er gjort for å tilpasse treningstidene til fotballen

Slide9

Herd Fotball - fundamentetTrygghetsreglementSportsplanTrener- og laglederhåndbok

Trenerforum og lagledermøter –

lagssamarbeid

/dialog

Opplæring av trenere (C-lisens) og ledere (leder 1)

Slide10

Herd skal (misjonen vår):vi skal v

æ

re gode på å

utvikle ferdigheter

for å

f

å til

ting sammen

vi skal gi flest mulig sjansen til å finne glede, trivsel og utfordringer til å

fortsette med idrett og trening

fra

idrettskole

til inn i voksen alder

trenere

og ledere skal med

klokskap

og

dyktighet

re v

å

re aktive

å

bli bedre, hele tiden

at

både

spillerne

og

lagene

skal

det

til

,

skal

være

en

viktig

del av

klubbens

filosofi

vi skal differensiere og hospitere for å gi alle

utfordringer og mestring

, også for de som ønsker å bli «gode».

vi skal

inkludere

tilflyttere til bydelen, også fremmedkulturelle, p

å

en god m

å

te

gjennom praktisering av verdier og misjon, blir vi attraktive for både eksisterende og potensielle samarbeidspartnere

Slide11

TrygghetsreglementSkal sikre at våre barn/unge trives og har det kjekt i HerdBidra til å forebygge trakassering og overgrep

Retningslinjer for transport til/fra trening og kamp

Politiattest fra ledere og trenere

Avtale mellom klubb og trenere/ledere

Tilgjengelig for alle på

www.herd.no

Slide12

Sportsplan – den blå trådenAngir hvordan fotball skal spilles/trenes i HerdSportslige fokuspunkt

Retningslinjer for ledelse (trener/leder)

Retningslinjer for differensiering, hospitering og spillerutvikling

Treningsoppbygging og fokusområder for de forskjellige årsklasser

Tilgjengelig for alle på

www.herd.no

Slide13

Herd fotballakademiFotballfritidsordning (med henting/mat) 1-2 ganger i uka (6-12 år)

Extra

akademitilbud for de

ivrigste

/mest motiverte 1-2 ganger i uka (6-12 år)

Morgentreninger

(u-skole) og Idrettslinjen (VGS)

Sommertreninger (8-13 år)

Fotballskoler

Jenteakademi (13-16 år

)

Keepere

Slide14

KlubbkolleksjonSK Herd er en Umbro-klubbRongve er utstyrsleverandør (utsalg kjelleren Tannklinikken)

25% rabatt på klubbkolleksjon

Fordelskort fås på Herdkontoret

Slide15

www.herd.no

Viktigste informasjonskanal

Alle håndbøker og retningslinjer tilgjengelige

Facebook

-grupper i tillegg

Slide16

Organisasjonskart

Slide17

Foreldreengasjement

Vi trenger 1 foreldre pr. tredje aktive

!

Alle lag i barnefotballen er foreldredrevne, og det krever at foreldre stiller som:

Trenere (1 pr 5 barn i spillsituasjon)

Alle kan bidra, klubben tilbyr utdanning

Lagledere (1-2

stk

)

Økonomiansvarlig (1

stk

)

Sosialansvarlig (1-2

stk

)

MøreCup

komite (1

stk

)

Klubboppgaver (1

stk

)

Slide18

ForeldreplikterGjøre opp medlemskontingent (en gang i

året

) og aktivavgift (to ganger i

året

)

NB

: uten betalt kontingent/avgift kan man verken trene eller spille kamper

D

elta på

dugnad

Mørecup

(mars)

S

elge

lodd i

hovedlotteriet

/kalender

(høst) og levere 10 gevinster til katta i sekken (

Mørecup

)

D

elta på

klubbens

kickoff

(før seriestart),

klubbdugnader og i evt. arbeidsgrupper (

vegne av laget)

Slide19

Oppstart FotballTreninger en gang i uken i hallen for gutter og jenter

Miniturneringer, cuper og Tare Jentefotballfestival

Trenerapparat og øvrig støtteapparat må på plass

Slide20

Foreldreinfo