/
Thomas Risse, Andreas Wombacher, Karl AbererGMD - IPSIIntegrated Publi Thomas Risse, Andreas Wombacher, Karl AbererGMD - IPSIIntegrated Publi

Thomas Risse, Andreas Wombacher, Karl AbererGMD - IPSIIntegrated Publi - PDF document

kittie-lecroy
kittie-lecroy . @kittie-lecroy
Follow
434 views
Uploaded On 2016-08-22

Thomas Risse, Andreas Wombacher, Karl AbererGMD - IPSIIntegrated Publi - PPT Presentation

1R WLVIXQGHGEWKHFRPPLVVLRQRIWKHXURSHDQFRPPXQLWLHV7KH3DUWQHUVLQ320DUH0HUPDQ1DWLRQDO5HVHDUFKHQWHUIRUQIRUPDWLRQ7HFKQRORJ HUPDQ 0266275 HUPDQ ID: 454200

1R  WLVIXQGHGE\WKHFRPPLVVLRQRIWKH(XURSHDQFRPPXQLWLHV7KH3DUWQHUVLQ32(0DUH*0'*HUPDQ1DWLRQDO5HVHDUFK&HQWHUIRU QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\ *HUPDQ\ 026$ &62)7:$5($* *HUPDQ\ 

Share:

Link:

Embed:


Presentation Transcript