0K - views

Osnove pseudo jezik a struktura petlje

Pri opisu . bit. će korištene. . osnove. pseudo . jezika. . koji. se . rabi . u . Ispitnom. . katalogu. . za. . državnu. . maturu. . iz. . Informatike. . za. . šk.god. . 20. 18. ./201.

Embed :
Download Link

Download - The PPT/PDF document "Osnove pseudo jezik a struktura petlje" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

Osnove pseudo jezik a struktura petlje


Presentation on theme: "Osnove pseudo jezik a struktura petlje"— Presentation transcript:

Slide1

Osnove pseudo jezikastruktura petlje

Pri opisu

bit

će korištene

osnove

pseudo

jezika

koji

se

rabi

u

Ispitnom

katalogu

za

državnu

maturu

iz

Informatike

za

šk.god

. 20

18

./201

9

Slide2

Programska struktura petljeČesto je u programu potrebno neku radnju ponoviti više puta (iterirati). Programska struktura koja to omogućava naziva se petlja.Ponavljati se može:

unaprijed poznati broj puta (

petlja s unaprijed poznatim brojem ponavljanja

),sve dok je ispunjen zadani uvjet (uvjetna petlja).

Sanda, 2018.

Slide3

Petlja s unaprijed poznatim brojem ponavljanjaSanda, 2018.

opis

naredba pseudo jezika

Petlja s unaprijed

poznatim brojem ponavljanja

za

b := p

do

k

činiti

naredba;

Svaka konačna petlja ima svoju

kontrolnu varijablu

;

(

b

).

Kontrolnoj varijabli se na početku petlje pridružuje

početna vrijednost

(

p

),

a

svakim se prolaskom kroz petlju vrijednost kontrolne varijable uvećava za 1.

Petlja se izvršava sve dok je uvjet ispunjen

(

b<=k

)

.

Slide4

Petlja s unaprijed poznatim brojem ponavljanjaSanda, 2018.

Slide5

Petlja s unaprijed poznatim brojem ponavljanja (pr1)

Korisnik treba unijeti 100 brojeva, a prije svakog unosa broja ispisuje se tekst "Unesi broj".

Sanda, 2018.

Slide6

Primjer 2Potrebno je ispisati parne brojeve u rasponu od 1 do 100.

za

b := 1

do

100

činiti

{

ako je

b MOD 2 = 0

onda

izlaz

(b);

}

Sanda, 2018.

Slide7

Primjer 3Potrebno je zbrojiti prvih N prirodnih brojeva.

Sanda, 2018.

ulaz

(N);

zbroj := 0;

za

b := 1

do

N

činiti

{

zbroj := zbroj+b;

}

izlaz

(zbroj);

Slide8

Primjer 4Treba prebrojiti koliko brojeva unutar raspona od M do

N

ima znamenku jedinice vrijednosti 9.

Sanda, 2018.

ulaz

(M,N);

broj := 0;

za

b := M

do

N

činiti

{

ako je

b MOD 10 = 9

onda

broj := broj+1;

}

izlaz

(broj);

Slide9

Primjer 5Skupina od N

učenika pisala je test.

Potrebno je unijeti broj učenika (

N) i ocjenu za svakog učenika (OC

).

Potom, treba ispisati srednju ocjenu skupine.

Sanda, 2018.

ulaz

(N);

zbroj := 0;

za

b := 1

do

N

činiti

{

ulaz

(OC);

zbroj := zbroj+OC;

}

izlaz

(zbroj/N);

Slide10

Zadatak 1.Kolika je vrijednost varijable x nakon što se izvrši ovaj niz naredaba?

Sanda, 2018.

k := 2;

n := 5;

x

:= 5;

za

j := k

do

n

činiti

x := x + j;

za

j := 2

do

5

činiti

j=2;

x=5+2=7

j=3

;

x=7+3=10

j=4; x=10+4=14

j=5; x=14+5=

19

j=6 (6<=5? NE)

Slide11

Zadatak 2.Kolika je vrijednost varijable x nakon što se izvrši ovaj niz naredaba?

Sanda, 2018.

k := 2;

n := 5;

x

:= 5;

za

j := k

do

n

činiti

x := x + k;

za

j := 2

do

5

činiti

j=2;

x=5+2=7

j=3

;

x=7+2=9

j=4; x=9+2=11

j=5; x=11+2=

13

j=6 (6<=5? NE)

Slide12

Zadatak 3.Što će ispisati ovaj niz naredaba?

Sanda, 2018.

n := 10;

s := 0;

za

i := 1

do

n

činiti

{

ako je

i MOD 2 = 1

onda

s :=

s

+ i;

}

izlaz

(s);

Slide13

Sanda, 2018.

za

i := 1

do

10

činiti

i=1 (1<=10? DA)

1 MOD 2 = 1? DA

s=

s

+i= 0+1=

1

i=2 (2<=10? DA)

2 MOD 2 = 1? NE

i=3 (3<=10? DA)

3 MOD 2 = 1? DA

s=1+3=4 ……

i=10 (10<=10? DA)

10 MOD 2 = 1? NE

i=11 (11<=10? NE)

s= 1+3+5+7+9=

25

s= 25

Slide14

Zadatak 4.Što će ispisati ovaj niz naredaba ako se za n unese 6? Brojevi koji se unose i pohranjuju u varijablu

a

su:

34, 43, 21, 12, 16, 61.

Sanda, 2018.

ulaz

(n);

s := 0;

za

i := 1

do

n

činiti

{

ulaz

(a);

ako je

a MOD 2 = 0

onda

s := s + a;

}

izlaz

(s);

Slide15

Sanda, 2018.

za

i := 1

do

6

činiti

U petlji se unose brojevi:

34, 43, 21, 12,

16

, 61

Grananje provjerava parnost (a MOD 2 = 0?)

Parni se brojevi pribrajaju varijabli s, a neparni se zanemaruju.

S=0+34+12+16

S=

62

Slide16

Zadatak 5.Što će ispisati ovaj niz naredaba?

Sanda, 2018.

t := 0;

n := 47;

za

i := 2

do

round

(

sqrt

(n))

činiti

{

ako je

n MOD i = 0

onda

t := t + 1;

}

izlaz

(t);

Slide17

Sanda, 2018.

round

(

sqrt

(47

))=

round

(6,85)=7

za

i := 2

do

7

činiti

(47 MOD 2 = 0?), ako je uvjet ispunjen, sadržaj varijable

t

uvećava se za 1.

Provjerava se djeljivost broja 47 s brojevima iz intervala [2-7].

47 nema djelitelja iz tog intervala, zato

t

na kraju ima vrijednost

0

.

Slide18

Zadatak 6.Što će ispisati ovaj niz naredaba?

Sanda, 2018.

a := 100;

b := 200;

max

:= a;

za

i := a

do

b

činiti

{

ako je

i DIV 10 MOD 10

>=

max

DIV 10 MOD 10

onda

max

:= i;

}

izlaz

(

max

);

Slide19

Sanda, 2018.

za

i := 100

do

200

činiti

(i) 100 DIV 10 MOD

10=0

(

max

) 100

DIV 10 MOD 10=0

(0>=0? DA)

max

=100

……

max

je uvijek za jedan manji od

i

…….

Tek kada

i

dođe do 200, dolazi do promjene:

(

i) 200

DIV 10 MOD 10=0

(

max

) 199

DIV 10 MOD

10=9

(0

>=9? NE)

max

ostaje 199! (R:

199

)

Slide20

Ugniježđene petlje

Kod ovih petlji

za svaku vrijednost kontrolne varijable vanjske petlje

izvodi se

cjelokupna unutarnja petlja

.

Sanda, 2018.

Slide21

primjer 6.Sanda, 2018.

za

b := 1

do

3

činiti

{

izlaz

(b)

za

c := 0

do

2

činiti

{

izlaz

(c);

}

}

Potrebno je proučiti ovaj programski

odsječak. Što će biti ispisano?

Slide22

Sanda, 2018.

za

b := 1

do

3

činiti

b=1 (1<=3? DA)

1

za

c := 0

do

2

činiti

c=0 (0<=2? DA)

0

c=1 (1<=2? DA)

1

c=2 (2<=2? DA)

2

c=3 (3<=2? NE)

b=2 (2<=3? DA)

2

c=0 (0<=2? DA)

0

c=1 (1<=2? DA)

1

c=2 (2<=2? DA)

2

c=3 (3<=2? NE)

b=3 (3<=3? DA)

3

c=0 (0<=2? DA)

0

c=1 (1<=2? DA)

1

c=2 (2<=2? DA)

2

c=3 (3<=2? NE)

b=4 (4<=3? NE)