Škola - PowerPoint Presentation

Škola
Škola

Škola - Description


1 ZŠ T G Masaryka Milevsko Autor Mgr Lenka Soldátová Číslo VY32INOVACE77 Název Comparative and superlative adjectives Téma hodiny Stupňování přídavných jmen Předmět ID: 510042 Download Presentation

Tags

difficult expensive interesting easy expensive difficult easy interesting superlative tall comparative boring cold important intelligent davn

Embed / Share - Škola


Presentation on theme: "Škola"— Presentation transcript


Slide1

Škola

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko

Autor

Mgr. Lenka

Soldátová

Číslo

VY_32_INOVACE_77NázevComparative and superlative adjectivesTéma hodinyStupňování přídavných jmenPředmětAnglický jazykRočník/y/6. – 7. ročníkAnotacePřehledné tabulky přídavných jmen, různé druhy vět s příklady, opaky přídavných jmen, cvičení s klíčem a samostatné tvoření vět s porovnáváním osob nebo zvířat.Očekávaný výstupUvědomit si a utřídit si různé tvoření stupňování pravidelných a nepravidelných přídavných jmen s použitím ve větách.Druh učebního materiáluPrezentaceSlide2

Comparatives

regular

-----

er moreold ---- oldermore interestingnice ----- nicermore difficultbig ----- biggermore famouseasy ----- easier

more expensiveSlide3

Write

the

comparativelong ___________

big ____________happy __________wonderful ___________modern ____________cold ______________expensive ___________sunny _____________warm ______________important ____________Slide4

Key

to

exercise

longerbiggerhappiermore wonderfulmore moderncoldermore expensivesunnierwarmermore importantSlide5

Comparative

and superlative

forms

Adjectivecomparativesuperlativecoldcolderthe coldestbigbiggerthe biggesteasyeasierthe easiest

wetwetterthe wettestheavyheavierthe heaviestboring

more boringthe most boringinterestingmore interestingthe most interestingcareful

more carefulthe most carefulimportantmore importantthe most importantexpensivemore expensivethe most expensiveSlide6

Write

the

correct opposites of these adjectives

large1) cheapexpensive2) wetinteresting3) shortcold4) difficulttall5) thineasy6) badnear7) slowfat8)

hotgood9) smallfast10) heavydry11) farlight12) boringSlide7

Key

!

1)

largesmall2) expensivecheap3) interestingboring4) coldhot5) tallshort6) easydifficult7) nearfar8) fatthin9) good

bad10) fastslow11) drywet12) lightheavySlide8

Irregular

adjectives

adjectivecomparativesuperlativegoodbetterthe bestbadworsethe worstlittlelessthe leastmuch, manymorethe most1) nejkrásnější - 9) víc -

2) pomalejší – 10) nejméně -3) hubenější – 11) nejmenší -4) nejpopulárnější – 12) špatný -5) vysoký – 13) zajímavý -6) levný – 14) modernější -7) lepší – 15) nejvíce -8) nejhorší - 16) hodně -Slide9

Complete

the table !

adjective

comparativesuperlativeeasythe worstmore expensivegoodtallerthe most difficultmuchless

uglySlide10

Key

!

adjective

comparativesuperlativeeasyeasierthe easiestbadworsethe worstexpensivemore expensivethe most expensivegoodbetter

the besttalltallerthe tallestdifficultmore difficultthe most difficultmuch

morethe mostlittlelessthe leastuglyuglierthe ugliestSlide11

Forms

of

sentencesIt is

as heavy as an elephant.It isn´t as high as a mountain.Jane is older than his brother.This bag is more expensive than that blue bag.As …………….asNot as …………as

Older than……more expensive than ……Slide12

John

is

the oldest in the

classroom.This hotel is the most expensive in the town.the oldest …..the most expensive ……Slide13

Write

sentences !

Tokyo is ____________city in the world. (large)English is _________than Czech. (easy)Cindy is as ________ as her friend. (tall)Karen is the _______girl in the class. (pretty)John is ________than Tony. (intelligent)

He is _______boy in our class. (intelligent)A mouse is _______than an elephant. (light)January is usually _____month in the year. (cold

)Monaco is _______city in the world. (crowded)Mr. Brown is _______than Mrs. Brown. (fat)Slide14

Key

!

….the largest …

…earier than …… as tall as ……the prettiest …… more intelligent than …… the most intelligent …… lighter than …… the coldest …… the most crowded …… fatter than …Slide15

Complete

the

sentences !1) Gorilla/ monkey

……….2) bat/ bird ……….3) tiger/ cat ………4) mouse/ guinea pig ……….5) dolphin/ shark ………6) tortoise/ snake …………

Shom More....
By: trish-goza
Views: 52
Type: Public

Download Section

Please download the presentation after appearing the download area.


Download Presentation - The PPT/PDF document "Škola" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

Try DocSlides online tool for compressing your PDF Files Try Now

Related Documents