EU Train de Trainer:

EU Train de Trainer: EU Train de Trainer: - Start

2016-05-28 68K 68 0 0

Description

Signaleren . van . Mensenhandel. Naam . spreker. s. Doelen bijeenkomst. Landelijke uitrol EU-materiaal. Train-de-trainer (en uitrol met materiaal in eigen organisatie): . programma voor eigen gebruik op stellen. ID: 338941 Download Presentation

Embed code:
Download Presentation

EU Train de Trainer:
Download Presentation - The PPT/PDF document "EU Train de Trainer:" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentations text content in EU Train de Trainer:

Slide1

EU Train de Trainer:

Signaleren van Mensenhandel

Naam

spreker

s

Slide2

Doelen bijeenkomst

Landelijke uitrol EU-materiaalTrain-de-trainer (en uitrol met materiaal in eigen organisatie): programma voor eigen gebruik op stellensignaleren van mogelijke slachtoffers mensenhandel(interne) routing melden signalen

12 juni 2014 |

Slide3

Programma workshopsessie

10.45 – 12.30 uur Start workshop: introductie op het thema en het materiaal12.30 uur Lunchbuffet in de plenaire zaal 13.30 – 15.45 uur Hervatting workshop Deelnemers maken een training 

12 juni 2014 |

Slide4

Kennismaking

12 juni 2014 |

Slide5

Mensenhandel & Europa

Partner:De Europese Unie is voor Nederland een belangrijke internationale organisatie bij de bestrijding van mensenhandelPrioriteit:De bestrijding van mensenhandel is een prioriteit voor de Europese Unie en haar lidstaten

12 juni 2014 |

Slide6

Europese regelgeving

De EU-mensenhandelrichtlijn 2011/36 is de meest recente regelgevingDe richtlijn bestrijkt de zogenoemde drie P’s: prevention, protection en prosecution. Integrale aanpak van mensenhandel staat centraalDe richtlijn is per 15 november 2013 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dit heeft geleid tot aanpassingen van artikel 273f Strafrecht en tot de Wet op de Nationaal Rapporteur

12 juni 2014 |

Slide7

EU-project ‘Development of common guidelines and procedures on the identification of victims of trafficking’

Het project is een actiepunt van de EU-mensenhandelstrategieResultaat van dit project is trainingsmateriaal voor het signaleren van mensenhandelTrain de Trainer: vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de deelnemende landen worden getraind om trainingen te verzorgen met dit trainingsmateriaal.

12 juni 2014 |

Slide8

Filmpje Souvenirverkoper

http://www.youtube.com/watch?v=Y-ctSD4W-_0

12 juni 2014 |

Slide9

Mensenhandel

Kenmerken: Meervoudige afhankelijkheidDwangmiddelen (x>18 jaar)(Financieel) voordeelKern: uitbuiting

12 juni 2014 |

Slide10

Elementen Mensenhandel

Het delict mensenhandel is omschreven in artikel 273f Sr:Gedraging / handeling: werven, vervoeren, huisvesten etc.Middel: dreiging, dwang, afpersing, misleiding, machtsmisbruik etc. Oogmerk uitbuiting

12 juni 2014 |

Slide11

Gedwongen bedelarij?

12 juni 2014 |

Slide12

Containerbegrip Mensenhandel

Verschijningsvormen:ArbeidsuitbuitingLoverboys Gedwongen prostitutieGedongen handel in organenGedwongen bedelarij c.q. criminaliteit

12 juni 2014 |

Slide13

Arbeidsuitbuiting?

12 juni 2014 |

Slide14

Praktijkvoorbeelden

StraatkrantverkoperToiletjuffrouw (bij benzinestation)AspergestekerAu-pairMasseusesChinese kokBouwvakker‘Levende beelden’ / muzikantenGedwongen zakkenrollerij / drugssmokkelFilipijnse matroos

12 juni 2014 |

Slide15

Gewongen prostitutie?

12 juni 2014 |

Slide16

Casus ‘Moderne Assepoesters’

Uitdelen:Casus INDFormulier ‘bijlage 1 identificatiefase’

12 juni 2014 |

Slide17

Nationaal Verwijzingsmechanisme (NvM)

Interdepartementaal project VenJ, VWS en SZWAanleiding: 9e rapportage NRM (2013), EU-mensenhandelstrategie (2012), bezoek GRETA (Raad van Europa, 2013) Wegwijzer / raamwerk dat aangeeft hoe verschillende ketenpartners handelen m.b.t. signalering, ondersteuning en opvangBeoogd resultaat: brief aan EK en TK met aanbevelingen voor een nationaal verwijzingsmechanisme; juni/juli 2014

12 juni 2014 |

Slide18

Actie overheid=training!

Tools beschikbaar via www.hetccv.nl/toolboxmensenhandel:Infosheet MensenhandelFactsheet Mensenhandel & EuropaBrochure ArbeidsuitbuitingSignaalkaartenBeeldmateriaalVoorbeeldpresentaties Factsheet Tips voor workshopleiders

12 juni 2014 |

Slide19

Introductie Europees materiaal

Trainingsmateriaal voor het signaleren van mensenhandel:een handboek (‘common guidelines’) voor de trainerpraktische handleiding voor signaleren van seksuele uitbuitingpraktische handleiding voor arbeidsuitbuitingpraktische handleiding voor gedwongen bedelarij en criminele activiteiten

12 juni 2014 |

Slide20

Opbouw handleidingen

Stappen:1)Wat is mensenhandel?2)Wat is seksuele uitbuiting / gedwongen arbeid / illegale activiteiten?3)Wat moet je doen en op welke manier?4)Overzicht contactpunten in Nederland?5)Wat zijn de indicatoren voor mensenhandel gericht op….?6)Bijlage 1: in te vullen tijdens de identificatiefase

12 juni 2014 |

Slide21

Opzet workshop deel II

Tools deelnemers:Europees materiaal;Factsheet Mensenhandel & Europa; Factsheet tips voor communicatie;Model opbouw workshopUitwerking opdracht.

12 juni 2014 |

Slide22

Hervatting workshop

13.30 – 15.45 Deelnemers oefenen met het samenstellen van een training

12 juni 2014 |

Slide23

Reminder doelen bijeenkomst

Landelijke uitrol EU-materiaalTrain-de-trainer (en uitrol met materiaal in eigen organisatie): programma voor eigen gebruik op stellensignaleren van mogelijke slachtoffers mensenhandel(interne) routing melden signalen

12 juni 2014 |

Slide24

Filmpje kaartspel

http://www.youtube.com/watch?v=v3iPrBrGSJM&src_vid=voAntzB7EwE&feature=iv&annotation_id=annotation_262395

12 juni 2014 |

Slide25

Slide26

Slide27

Slide28

Slide29

Slide30

Slide31

Slide32

Slide33

Slide34


About DocSlides
DocSlides allows users to easily upload and share presentations, PDF documents, and images.Share your documents with the world , watch,share and upload any time you want. How can you benefit from using DocSlides? DocSlides consists documents from individuals and organizations on topics ranging from technology and business to travel, health, and education. Find and search for what interests you, and learn from people and more. You can also download DocSlides to read or reference later.