Tarih zaman metotları NET içerisinde tarih ve zaman değerleri genel olarak
3K - views

Tarih zaman metotları NET içerisinde tarih ve zaman değerleri genel olarak

Datetime. veri türü ile ifade edilir.. DateTime. . doğum_gunu. = . new. . DateTime. (2002, 11, 13). 13 Kasım 2002 . dir. bu verinin karşılığı. Datetıme. nesnesinin özellikleri. DateTime.Now.ToLongDateString.

Tags : datetime de
Download Presentation

Tarih zaman metotları NET içerisinde tarih ve zaman değerleri genel olarak
Download Presentation - The PPT/PDF document "Tarih zaman metotları NET içerisinde t..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "Tarih zaman metotları NET içerisinde tarih ve zaman değerleri genel olarak"— Presentation transcript:

Slide1

Tarih zaman metotları

Slide2

NET içerisinde tarih ve zaman değerleri genel olarak

Datetime

veri türü ile ifade edilir.

DateTime

doğum_gunu

=

new

DateTime

(2002, 11, 13)

13 Kasım 2002

dir

bu verinin karşılığı

Slide3

Datetıme nesnesinin özellikleri

DateTime.Now.ToLongDateString

:

 uzun tarihi

gösterir

DateTime.Now.ToShortDateString

:

 kısa tarihi

gösterir

DateTime.Now.ToShortTimeString

:

 kısa şekilde saati

gösterir

DateTime.Now.ToLongTimeString

:

 uzun şekilde saati gösterir

Slide4

Slide5

Subtract(

) Metodu

Bu

metot ile

DateTime

türünde türetilmiş bir nesnenin değerinden, parametre olarak verilen

DateTime

veya

TimeSpan

türündeki değer çıkartılır ve geriye

TimeSpan türünde bir değer döndürür.

Slide6

Slide7

Tarih ve zaman üzerinde ekleme ve çıkarma yapmak

AddDays

:

Belirtilen gün değeri kadar, geçerli tarih değeri üzerine ekleme yapar.

AddHours

:

belirtilen saat değeri kadar, geçerli zaman değeri üzerine ekleme yapar.

AddMilliSeconds

:

Belirtilen milisaniye değeri kadar, geçerli zaman değeri üzerine ekleme

yapr

.

AddMinutes

:

AddMonths

:

AddSeconds

:

AddYears

:

Slide8

Slide9

TIMESPAN nesnesi

tarih ve zaman nesnesi üzerinden ekleme ve çıkarma işlemleri yaparken bu nesne sayesinde birimlere ayırabiliriz.

Slide10

Slide11