BAB  3 PERKEMBANGAN TAMADUN
1K - views

BAB 3 PERKEMBANGAN TAMADUN

ISLAM. Dibahagikan kepada 3 peringkat:. Zaman Awal – zaman Rasulullah s.a.w dan Khulafa’ al-Rasyidin. Zaman Pertengahan – Zaman Kerajaan Bani Ummayah, Kerajaan Bani Abbasiyyah dan Kerajaan Uthmaniyyah.

Download Presentation

BAB 3 PERKEMBANGAN TAMADUN
Download Presentation - The PPT/PDF document "BAB 3 PERKEMBANGAN TAMADUN" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "BAB 3 PERKEMBANGAN TAMADUN"— Presentation transcript:

Slide1

BAB

3

PERKEMBANGAN TAMADUN

ISLAM

Dibahagikan kepada 3 peringkat:

Zaman Awal – zaman Rasulullah s.a.w dan Khulafa’ al-Rasyidin

Zaman Pertengahan – Zaman Kerajaan Bani Ummayah, Kerajaan Bani Abbasiyyah dan Kerajaan Uthmaniyyah

Zaman Kontemporari

Slide2

Zaman Awal

Pendahuluan

Kelahiran Islam di Mekah dan kemunculan kerajaan Islam pertama di Madinah merupakan titik bersejarah lahirnya tamadun baru yang merubah sejarah dunia

Kejayaan dan kegemilangan yang dicapai tamadun Islam adalah berasaskan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam itu sendiri

Slide3

Zaman Rasulullah s.a.w

Sebelum

penurunan Islam dan perutusan Nabi

Muhammad,

kehidupan masyarakatnya bergelumang dengan pelbagai maksiat dan

syirik

Rasulullah menyebarkan

dakwah Islam melalui dua cara: secara sulit dan secara berterus

terang

Perkembangan tamadun

Islam

di zaman

Rasulullah terbahagi kepada dua period: period Mekah dan period Madinah

Slide4

Period

Mekah

Dakwah Rasulullah s.a.w di Mekah berjalan selama 13

tahun. Tumpuan baginda Rasulullah:

Pembangunan

akidah

Membenteras maksiat dan

kejahilan

Membenteras perhambaan

Pemulihan akhlak

Pembelaan kaum wanita

Slide5

Period Madinah

Rasulullah s.a.w berhijrah ke Yathrib (Madinah) pada 622M.

Sumbangan baginda terhadap pembinaan tamadun Islam di Madinah

:

Aspek sosial

Mempersaudarakan gol. Ansar dan Muhajirin

Mewujudkan perjanjian antara masyarakat berbilang kaum

Kedudukan wanita dibela

Membina masjid – pusat ibadah, tempat bermesyuarat , pusat komuniti dsb.

Slide6

Aspek Politik

Rasulullah s.a.w menggubal dan membentuk perlembagaan Madinah bersumberkan al-Quran

Perlembagaan Madinah – 47 fasal:

23 fasal – hubungan sesama umat Islam

24 fasal – hubungan umat Islam dengan bukan Islam

Implikasi perjanjian – memantapkan kedudukan politik umat Islam dan wujud keamanan.

Baginda melantik gabenor, pemungut cukai dan hakim dr kalangan sahabat di beberapa wilayah spt. Yaman, Uman, Najran, Hadramaut.

Rasulullah turut mengasaskan majlis syura berfungsi sebagai majlis perwakilan dan badan perundangan bagi membuat dasar pemerintahan dan menjaga kepentingan rakyat.

Slide7

Aspek Ekonomi

Memperkenalkan cukai – zakat, jizyah (cukai kepala), kharaj (cukai tanah), fai’ (cukai dari orang bukan Islam dengan jalan damai) dan ‘usyur (cukai perniagaan)

Menghapuskan amalan riba

Penggunaan matawang dinar (emas) dan dirham (perak)

Menubuhkan baitulmal bagi mengurus sumber ekonomi seperti zakat,sedekah, jizyah, ghanimah

dsb

Menggalakkan umat Islam menceburkan diri dalam perniagaan, pertanian dan penternakan

Slide8

Aspek Dakwah

Rasulullah s.a.w menghantar para pendakwah dari kalangan sahabat ke seluruh Semenanjung Tanah Arab bagi menyebarkan ajaran Islam

Aspek Ketenteraan

Rasulullah s.a.w sebagai ketua tentera dan mengetuai hampir semua peperangan menentang musuh.

Antara strategi ketenteraan yang dilakukan oleh baginda:

Mengadakan perjanjian dengan pihak musuh

Merahsiakan jumlah tentera musuh yang akan dihadapi

Mengenalpasti tempat strategi di medan perang

Penyamaran

Menggali parit

Slide9

Senibina

Bermula dengan membina masjid

Masjid pertama masjid Quba’

Pendidikan

Masjid telah dijadikan sebagai institusi pendidikan

Rasulullah menggalakkan setiap peringkat masyarakat menimba ilmu pengetahuan

Beberapa orang guru telah dihantar ke beberapa daerah untuk mengajar

Baginda pernah meletakkan syarat kepada tawanan perang yang ingin membebaskan diri dengan mengajar anak-anak penduduk Madinah sehingga pandai menulis dan membaca

Slide10

Slide11

Zaman

Khulafa

’ al-

Rasyidin

Selepas

kewafatan

Rasulullah

s.a.w

pada

tahun

632M,

tampuk

pemerintahan

Islam

diteruskan

oleh

Khulafa

’ al-

Rasyidin

:

Khalifah

Abu

Bakar

al-

Siddiq

(632-634M)

Khalifah

Umar

al-

Khattab

(634-644M)

Khalifah

Uthman

Affan

(644-656M)

Khalifah

Ali

Abi

Talib

(656-661M)

Mereka

meneruskan

dakwah

baginda

Rasulullah

dan

meletakkan

al-Quran

dan

al-

sunnah

sebagai

sumber

utama

pemerintahan

dan

pentadbiran

Slide12

Zaman

Khalifah

Abu

Bakar

al-

Siddiq

Tertumpu

kepada

menghapuskan

gerakan

murtad

(yang

enggan

membayar

zakat

)

dan

nabi

palsu

. 11

pasukan

tentera

ditubuh

untuk

memerangi

golongan

tersebut

.

Menghantar

tentera

pimpinan

usamah

b

Zaid

ke

Qudha’ah

dan

Abna

ke

Syria –

tujuan

:

melindungi

umat

Islam

drpd

ancaman

Rom

dan

Parsi

Mengumpulkan

al-Quran

hasil

pandangan

Saidina

Umar

akibat

ramai

penghafaz

gugur

syahid

di

medan

perang

.

Dikumpulkaan

dan

disatukan

dlam

bentuk

mashaf

dan

disimpan

dirumah

Saidina

Abu

Bakar

Membelanjakan

6000 dirham

setahun

untuk

rakyat

dan

negara

.

Membahagikan

Semenanjung

Tanah Arab

kepada

beberapa

wilayah

Madinah

,

Mekah

,

Taif

, Syria,

Yaman

,

Najran

,

Hadramaut

, Bahrain

dan

Daumat

al-

Jandal

.

Dilantik

seorang

gabenor

di

setiap

wilayah

dan

Madinah

sebagai

pusat

pentadbiran

.

Slide13

Zaman Khalifah Umar al-Khattab

Digelar zaman ‘The Golden Age’

Pendidikan :

menubuhkan institusi pendidikan di kota2 spt. Basrah, Kufah, Fustat.

Menubuhkan kuttab (pra-sekolah)

Bentuk pendidikan – membaca, menulis, menghafaz, berenang, menunggang kuda

Politik – perluasan wilayah – Afrika Utara, Asia Minor, Khurasan. Membahagikan wilayah – 8 : Madinah, Mekah, Syria, al-Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, Palestin. Setiap wilayah dilantik gabenor yang dibantu setiausaha, ketua tentera, pemungut cukai, hakim, pegawai perbendaharaan.

Pentadbiran - menubuhkan jabatan (dewan) – Jab. Tentera, Jab. Ganjaran dan Agihan, Jab. Pos, Jab. Cukai.

Sosial – menubuhkan pelbagai kemudahan. Menubuhkan baitulmal yang sistematik

Slide14

Zaman Khalifah Uthman b Affan

Tidak banyak perubahan melainkan meneruskan usaha khalifah sebelumnya.

Sumbangan besar – penulisan al-Quran yang sistematik (dikenali sebagai Mashaf Uthmani)

Perluasan wilayah di mana seluruh wilayah Parsi, Tabristan, Azerbaijan, Armania berjaya ditakluki.

Menubuhkan armada laut Islam pertama untuk menawan Rom Timur

Abdullah b. Qays Harith – panglima tentera laut Islam pertama dan pernah melancarkan 50 serangan ke atas tentera Rom.

Slide15

Zaman Khalifah Saidina Ali Abi Talib

Tidak banyak sumbangan yang dilakukan kerana sibuk mengatasi masalah pemberontakan

Sumbangan:

Menubuh dan menyusun pasukan polis (al-Syurtah)

Melengkapkan lagi pasukan bersenjata

Ilmu sains dan matematik mula diperkenalkan

Slide16