Zaman yönetimi VE BOŞ ZAMANI Değerlendirme

Zaman yönetimi VE BOŞ ZAMANI Değerlendirme - Description

TC. EDREMİT KAYMAKAMLIĞI. REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. ZAMAN NEDİR ?. Yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır.. Einstein'a göre ise,. ID: 758116 Download Presentation

0K - views

Zaman yönetimi VE BOŞ ZAMANI Değerlendirme

TC. EDREMİT KAYMAKAMLIĞI. REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. ZAMAN NEDİR ?. Yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır.. Einstein'a göre ise,.

Similar presentations


Tags : bir zaman
Download Presentation

Zaman yönetimi VE BOŞ ZAMANI Değerlendirme
Download Presentation - The PPT/PDF document "Zaman yönetimi VE BOŞ ZAMANI Değerlen..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "Zaman yönetimi VE BOŞ ZAMANI Değerlendirme"— Presentation transcript:

Slide1

Zaman yönetimi VE BOŞ ZAMANI Değerlendirme

TCEDREMİT KAYMAKAMLIĞIREHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Slide2

ZAMAN NEDİR ?

Slide3

Yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır.

Slide4

Einstein'a göre ise,"zaman olayları olusuna göre sıralayan ve olaylara anlam veren bir boyuttur"

ZAMAN NEDİR ?

Slide5

Zamanın tek bir davranışı vardır:

Durmadan akar. Toplanamaz, depolanamaz, tekrarlanamaz ve harcanır.

Slide6

ZAMAN, HAYATIN KENDİSİDİR

Benjamin Franklin

Slide7

ZAMAN YÖNETİMİ NEDİR?

Zihinde oluşan planların günlük yasama dökülerek gün ve gün gerçekleştirilebilmesidir.

Slide8

Zaman kullanımında aşağıdaki dört aşamadan söz edilebilir:

1. Aşama: Yapılacakların listesi. Yapılacakların unutulmaması için yapılan listedir. 2. Aşama: Takvimleme

. Yapılacak işleri zaman sırasına koyma işidir.

3. Aşama: Önceliklerin belirlenmesi. Yapılacak işlerin önemine göre öncelik tanınması.

4. Aşama: Zamanı yönetmeyi değil, yaşamımızı yönetmeyi odak aldığımız zaman ortaya çıkar. Bu aşama, zamana ve ürünlere yönelmek yerine kişilere ve etkili olmaya yöneliktir. Kısaca üretim ve üretim kapasitesi dengesi üzerinde durur.

Slide9

Zaman Yönetimi ve Hayat Akış Planı Yapma

Zamanı etkili kullanma iyi bir hayat planı yapmak demektir. İnsan belirli bir amaç için zamanının tamamını harcadığında hayatının başka noktaları eksik kalacaktır. Başarıya ulaşmak isteyen her bireyin hayatında yandaki şekilde belirttiğimiz sekiz temel öğe yer almalıdır.

Slide10

Bunlardan birinin eksikliği veya fazlalığı:

MOTİVASYON eksikliğine,VERİMSİZ çalışmaya,DİKKAT sorunlarınaDEPRESYON, KAYGI bozuklukları gibi psikolojik hastalıklara,

BELLEK sorunlarına,

Sosyal ilişkilerde kopukluğa,

Ülser, uyku bozukluğu, beslenme gibi FİZYOLOJİK hastalıklara neden olabilir.

Slide11

Zamanı doğru planlayabilmek için haftalık olarak yaptıklarını bir kâğıda dökerek somutlaştırmalısın.

Slide12

07.00 - 08.

00

Uyanma, kahvaltı, okula hazırlık ve ulaşım

08.00 -

12.

00

Okul sabah bölümü

12.00 – 13.00

Öğlen yemeği

13.00 – 17. 00

Okul öğlen bölümü

17.00 - 18.00

Akşam yemeği, dinlenme

18.00 – 22.00

Ders çalışma

22.00 – 23.00

Yemek atıştırma, ödevler

23.00 – 24.00

Ders çalışma

00. 30…

Uykuya hazırlık ve uyku

Bu Plan İle İlgili Ne Düşünüyorsunuz?

Slide13

Haftasının beş günü bu şekilde geçen bir öğrencinin hayatında spor, etkin dinlenme, sosyal hayat yok iken beslenme zamanı da hatalıdır (Saat 22:00-23:00 arası yemek yeme). Bu, öğrencide sosyal ilişkilerde kopmaya, depresyona ve yaptığı faaliyetlerin kalitesinin düşmesine neden olacaktır. Bu durum öğrenciyi “çok çalışıyorum ama istediğim sonuçları alamıyorum” kaygısı yaşamasına sebep olur.

Slide14

Öğrenci

dengeli bir hayat planı yapabilirse, bu onun motivasyonunu arttıracağı gibi kontrol dışı değişkenlerin etkilerini de kontrol altına almasını sağlayacaktır.

Slide15

Baktığınızda küçük dokunuşlar iyi bir planlamanın oluşmasına temel hazırlar. Az önce verilen planı aşağıda yeniden planladığımızda bir noktaya kadar daha etkin ve daha planlı bir hale getirmiş oluruz.

07.00 - 08.

00

Uyanma, kahvaltı, okula hazırlık ve ulaşım

08.00 -

12.

00

Okul sabah bölümü

12.00 – 13.00

Öğlen yemeği + Arkadaşlarla zaman geçirme

13.00 – 17. 00

Okul öğlen bölümü ve etüt

17.00 - 18.00

Akşam yemeği, aile ile zaman geçirme, dinlenme

18.00 – 19.00

Spor (fitness, yoga gibi)

19.00 – 20.00

Ödevler ve tekrar

20.00 – 22.00

Sınava hazırlık

22.00 – 23.00

Kitap okuma vb. bir etkinlik

23.00 – 24.00

Dinlenme, uykuya hazırlık ve uyku

Slide16

ZAMAN

Okul Zamanı

Okulda Sınıfta

Okula Gidiş Geliş

Okul Dersleri, ev ödevleri

Okul Dışı Zaman

(serbest zaman-

free

time)

Varoluşla ilgili zaman

Yemek

Uyku

Boş Zaman

Slide17

ZAMANI VERİMLİ KULLANABİLMEK İÇİN ;

OKUL ZAMANI İLE BOŞ ZAMANI DENGELİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİP İYİ YÖNETMEMİZ GEREKİR.

Slide18

Mükemmel bir zaman planı yapmayı hedeflemek bir süre sonra bunun mümkün olmayacağını görüp tamamen vazgeçmeye neden olabilir.Zamanı Etkili Kullanmayı Engelleyen Faktörler

Gerektiğinde “hayır diyememek” zamanı etkili kullanmayı engelleyen önemli bir unsurdur.

Kaygı ve kendine güvensizlik gibi olumsuz duyguları

yoğun yaşayan bireyler zaman planlama konusunda zorluk yaşarlar. Kendileri ve performanslarına yönelik şüpheleri ve

yetersizlik hisleri zamanı etkili kullanmalarına engel olabilir.

Slide19

Erteleme alışkanlığına sahip kişiler zamanı planlamakta veya zaman planına uymakta zorlanırlar.

Teknolojik araçlara gereğinden fazla zaman ayırmak (günde 5-6 saat televizyon seyretmek, bilgisayarda saatlerce oyun oynamak gibi) zamanı

etkili kullanmayı engeller.

Yanlış uyku alışkanlığı da zaman yönetimini olumsuz etkiler. Gereğinden fazla uyumak zamanı boşa harcamaya, gereğinden az uyumaksa uykusuzluk, gerginlik ve konsantrasyon sorunlarına yol açacağı için zamanı verimsiz kullanmaya neden olur.

Slide20

Şimdi birkaç saniyenizi ayırarak, yaşamınızda en çok değer verdiğiniz 3 veya 4 şeyin ne olduğunu düşününüz.

Bu sorunun cevabını verdikten sonra, bir de sizin için gerçekten önemli gördüğünüz bu şeylere istediğiniz kadar özen gösterip göstermediğinizi, önem verip vermediğinizi ve zaman ayırıp ayırmadığınızı düşününüz.

Slide21

Burada zaman yönetimi kavramının ne olduğunu anlatan iki şeye dikkat çekilmiştir.Öncelikli olana önem verme.

Bu beklentileri ifade eder ve insanı önceliklerin peşinden koşmaya doğru yöneltir.

Önemli olana öncelik verme

.

Bu ise amaçları ifade eder ve yaşamı amaçlar doğrultusunda sürdürmeyi sağlar.

Bu iki durum arasındaki tercih, yaşamın önünde yatan temel sorundur.

Slide22

SAAT VE PUSULA

Slide23

Randevuları, programları, etkinlikleri vb. temsil eder.

Vizyonumuzu, misyonumuzu, değerlerimizi,ilkelerimizi, vicdanımızı, yönümüzü temsil eder.

Yani,önemli olduğunu hissettiklerimizi,yaşamımıza nasıl yön verdiğimizi simgeler.

Slide24

Zaman yönetimi ile ilgili temel sorun, saat ile pusula arasında bir boşluk oluştuğunu hissetmekle başlar.

Slide25

Yaptıklarımız, yaşamımızdaki en önemli şeylere katkıda bulunmadığında, zaman ve zaman yönetiminin ne olduğu daha iyi anlaşılır.

Bu boşluğu hissettiğimizde eyvah deriz. İnsan hayatında eyvahlar ve keşkeler ne kadar çok ise zaman da o kadar kötü kullanılmış ve yönetilmiştir

.

Slide26

Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz bizim için birer pusuladır

Yaptıklarımız, yapacaklarımız bizim için gerçekten önemli olana yani hayatımızdaki hedeflere bizi ulaştırdığı sürece mutlu olur, kendimizi iyi hissederiz.

Asla unutmamalıyız Kİ. SAATİMİZİ PUSULAMIZA GÖRE AYARLAMAMIZ zamanımızı verimli ve etkili kullanarak hedeflerimize ulaşmamıza sağlar.

Slide27

EDREMİT REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz.

Slide28

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sunum örneği; hedef kitleye göre uyarlanarak kullanılacaktır.2017-2018 eğitim öğretim yılında konu ile ilgili bilgilendirme çalışması yapılmış ise

;

haziran

ayı içerisinde öğrenciler üzerinde farkındalık oluşturacak çeşitli etkinlikler (tiyatro, pano çalışması vb.) düzenlenecektir.