46K - views

Maria Ellgren Med. Dr

., Universitetsadjunkt. Inst. för Farmaceutisk Biovetenskap. Uppsala Universitet. Nätdroger. -Risker och konsekvenser för användaren. U-FOLD Storseminarium Uppsala 3 april 2013. Kommunikation mellan nervceller.

Embed :
Presentation Download Link

Download Presentation - The PPT/PDF document "Maria Ellgren Med. Dr" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

Maria Ellgren Med. Dr


Presentation on theme: "Maria Ellgren Med. Dr"— Presentation transcript:

Slide1

Maria Ellgren Med. Dr., UniversitetsadjunktInst. för Farmaceutisk BiovetenskapUppsala Universitet

Nätdroger

-Risker och konsekvenser för användaren

U-FOLD Storseminarium Uppsala 3 april 2013Slide2

Kommunikation mellan nervcellerSignalsubstanser frisätts och binder till specifika receptorer (mottagarstationer

) på närliggande nervcell.

____________________Maria Ellgren

från National Institute on Aging, National Institute of Health, USASlide3

____________________Maria EllgrenNätdroger

= synthetic designer drugs (SDD), research chemicals (RC)

Ursprungligen tagits fram som forskningssubstanserPåverkar specifika signalsystem och ger “attraktiva” effekter som eufori och hallucinationerNarkotikaklassas efter hand  ersätts av nya snarlika substanser som ger liknande effektSlide4

____________________Maria EllgrenNätdroger

Syntetiska

cannabinoiderSpice, K2, Aroma,…Substanser: AM-2201, JWH-018,

JWH-073, CP-47497, etc.Sprayas på torkade örter och

röks

Liknar

cannabis

(

hasch

, marijuana)

Katinoner

Badsalt

, Cloud 9, Ivory wave, Vanilla sky,…

Substanser

:

Mephedrone

, MDPV,

methylone

, etc.

Pulver

snortas eller rullas in i papper och sväljsLiknar psykostimulantia(kokain, ecstasy, amfetamin)Slide5

____________________Maria EllgrenNätdroger

-Risker och

konsekvenser för användaren

Risker kopplade till verkningsmekanismen och efterfrågade

effekten

Ej

olagligt

inte

heller

lagligt

!... Slide6

Katinoner-

verkningsmekanism och

effekt____________________Maria EllgrenSlide7

____________________Maria EllgrenKatinoner

(Mephedrone, MDPV,

methylone, etc.)

Transportör

Verkningsmekanism

liknar

psykostimulantia

Blockerar

och

/

eller

reverserar

dopamin

-, noradrenalin-

och

serotonintransportörerna

Minskar

nedbrytning

av

dopamin

, noradrenalin

och

serotonin

Ökad

dopamin

-, noradrenalin-

och

serotoninsignaleringSlide8

____________________Maria Ellgren

MDPV

Dopamin

> noradrenalin >> serotonin (block,

ej

frisättning

)

Mephedrone

/

methylone

Serotonin >

dopamin

= noradrenalin

Dopamin

Eufori

,

hyperaktivitet

Noradrenalin

Hjärtklappning

,

ökad puls och

blodtryck, vakenhetSerotonin Förhojd kroppstemp

, celldöd, “kärlek

”/aggression, hallucinationer

Katinoner EffekterSlide9

Hjärnans belöningssystem(mesokortikolimbiska dopaminsystemet)

____________________

Maria Ellgren

Modifierad från

NIDA, NIH,

USA

Aktiveras av

mat- och vattenintag

sex

fysisk aktivitet

beroendeframkallande droger

Känsla

av

välbefinnande

/eufori

Dopamin

Slide10

____________________Maria Ellgren

MDPV

Dopamin

> noradrenalin >> serotonin (block,

ej

frisättning

)

Mephedrone

/

methylone

Serotonin >

dopamin

= noradrenalin

Dopamin

Eufori

,

hyperaktivitet

Noradrenalin

Hjärtklappning

,

ökad puls och

blodtryck, vakenhetSerotonin “kärlek”/aggression, hallucinationer

, förhöjd kroppstemp

, celldöd,

Katinoner EffekterSlide11

____________________Maria EllgrenAkuta

kliniska effekter

hjärtklappning, puls- och

bt-ökning, kärlsammandragningextrem oro/rastlöshet

/aggression

(agitation)

kroppstempökning

hallucinationer

kraftig

eufori

Fallbeskrivningar

eller

studier med

subjekt

,

självrapporter

på internetforum, giftinformationscentralerEufori själva syftet, hög beroendepotential

!Katinoner

(Mephedrone, MDPV,

methylone, etc.)

Watterson

et al

Addiction

Biol

2012Slide12

Syntetiska cannabinoider

-verkningsmekanism

och effekt

____________________Maria EllgrenSlide13

Cannabisreceptor

(CB1)

____________________

Maria Ellgren

kroppseget

canna

bis

Nervcell

C

annabinoider

-

verkningsmekanismSlide14

Cannabisreceptor

(CB1)

____________________

Maria Ellgren

kroppseget

canna

bis

Nervcell

C

annabinoider

-

verkningsmekanismSlide15

Cannabisreceptor

(CB1)

____________________

Maria Ellgren

kroppseget

canna

bis

Nervcell

C

annabinoider

-

verkningsmekanism

THC

syntetiskt cannabisSlide16

Förstärkta syn, ljud och känselintryck

Försämrad kognition (minne,

koncentration, problemlösning, etc.)Ångest, paranoida tankar, psykosHunger

EuforiE

ffekter

av

cannabisrökning

____________________

Maria Ellgren

Bindning

till

cannabisreceptorer

orsakar

:Slide17

____________________Maria EllgrenBinder ofta

mycket

starkare till cannabisreceptornStörre risk

för överdosering (hur mkt har

sprayats

?)

Innehåller

inte

cannabidiol

(CBD)

som

har viss

skyddande

effekt

Syntetiska cannabinoider Hasch & marijuana/ THCSlide18

____________________Maria EllgrenCannabidiol (CBD)

Cannbisberedning med

hög CBD-halt gav lägre eufori och merbegär

Morgan C.J. et al Neuropsychopharm. 2010. 35(9):1879-85 Skyddar mot beroendeutveckling?

Akuta

psykosrelaterade

THC-

effekter

minskade

av

CBD

Zuardi

A.W. et al.

Psychopharmacology 1987, Morgan C.J.A. et al. BJP 2008Psykospatienter oftare

rökt

cannabis med

hög

TCH-halt och låg CBD-halt Di Forti M. et al. BJP 2009 Skyddar mot cannbisinducerad psykos (schizofreni?)

Cannabis förädlas att innehålla

mer THC/mindre CBD

Spice innehåller inget CBD!Slide19

____________________Maria Ellgrenstark eufori

ångest

/oropsykos, hallucinationer

epilepsianfall hjärtklappning och höjt

blodtryck

muskelspasmer

minnesförsämring

Stor

risk

för

överdosering

Fallbeskrivningar

eller

studier med

subjekt

,

självrapporter på internetforum, giftinformationscentraler

Kliniska effekter av syntestiska cannabinoider

Slide20

____________________Maria EllgrenKonsekvenser av

långtidsanvändning

av syntetiska cannabinoider eller

katinoner vet vi ingenting om!Slide21

____________________Maria EllgrenInte narkotikaklassat

, “naturliga

örter”, ingen åldersgräns =

säkert?...

Inte

heller

godkänt

läkemedel

!Slide22

____________________Maria EllgrenLäkemedel

Rigorös

testning vad gäller hälsorisker/

säkerhetHöga krav på

dokumentation

,

kvalitetstester

och

renlighet

under

tillverkningen

Olagliga

/ “

icke-godkända” substanser

:

Gick

tillverkningen

som den skulle?Renhet/dos?Biverkningar?Renlighet?Hela tiden

nya substanser nya

styrkor, nya

bieffekterIngen

åldersgräns Potentiellt farligt

att sätta i sig!

Inte olagligt = ofarligt?Slide23

____________________Maria EllgrenMer forskning

behövs

för att vetenskapligt fastställa

skadeverkningar av specifika substanser

Men,

s

ubstanserna

tas

fram

för

att

de

påverkar specifika

signalsystem

där

påverkan har väl dokumenterade skadeverkningar, bara oklart hur farligt

det är!

Nätdroger

-Risker och konsekvenser för användarenSlide24

____________________Maria EllgrenNätdroger

och den unga

hjärnanRiktar sig till unga

Hjärnan ej färdigutvecklad förrän uppemot 25 års

ålder

mer

känslig

,

större

risk

för

bestående skador

Ingen

åldersgräns

som för tobak och alkohol!